Danh mục: Chưa được phân loại

DELCO Tuyển dụng Kỹ sư hiện trường Cơ điện (MEP)

– Số lượng: 02 – Bộ phận: Khối công trường Mô tả công việc Tiếp nhận bản vẽ thi công được phê duyệt, đọc và nắm vững bản vẽ. Phát hiện sai lỗi, thiếu sót từ dữ liệu đã có và phản ánh cho cấp quản lý trực tiếp. Phân tích, đánh giá các yêu […]

Read More

DELCO tuyển dụng Kỹ sư hiện trường Xây dựng

– Số lượng: 04 – Bộ phận: Khối công trường Mô tả công việc Tiếp nhận bản vẽ thi công được phê duyệt, đọc và nắm vững bản vẽ. Phát hiện sai lỗi, thiếu sót từ dữ liệu đã có và phản ánh cho cấp quản lý trực tiếp. Phân tích, đánh giá các yêu […]

Read More

DELCO Tuyển dụng Kỹ sư trưởng Xây dựng

– Số lượng: 02 – Phòng ban: Khối công trường Mô tả công việc Phụ trách các hạng mục thi công chính của dự án như xây dựng, hạ tầng Phân công nhiệm vụ cho nhóm kỹ sư hiện trường do mình quản lý. Tiếp nhận bản vẽ thi công được phê duyệt, đọc và […]

Read More

DELCO Tuyển dụng Chỉ huy trưởng công trình

– Số lượng: 02 – Bộ phận: Khối công trường Mô tả công việc Quản lý điều hành toàn bộ dự án từ khi khởi công đến kết thúc bàn giao dự án. Xây dựng kế hoạch tổng thể công trình: tiến độ thi công, nhân lực, kế hoạch vật tư, tài chính, ATLĐ, VSLĐ, […]

Read More