Danh mục: Tuyển dụng

DELCO tuyển dụng các vị trí sáng tạo nội dung – Team Marketing

Với xu thế công nghệ thông tin và nhu cầu truyền thông số ngày càng phát triển, DELCO Construction tuyển dụng các vị trí sáng tạo nội dung số thuộc team Marketing, với mức lương cạnh tranh và môi trường làm việc chuyên nghiệp. 1. Thực tập sinh Content Marketing (paid-internship) Yêu cầu – Có […]

Read More

DELCO tuyển dụng Kỹ sư phụ trách MEP

– Số lượng: 01 – Bộ phận: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Mô tả công việc Tiếp nhận bản vẽ thi công được phê duyệt, đọc và nắm vững bản vẽ. Phát hiện sai lỗi, thiếu sót từ dữ liệu đã có và phản ánh cho cấp quản lý trực tiếp. Phân tích, đánh […]

Read More

DELCO tuyển dụng Kỹ sư trắc đạc

– Số lượng: 01 – Bộ phận: Khối công trường Mô tả công việc Chịu trách nhiệm chính về công tác trắc đạc. Tiếp nhận mốc giới do Bên A giao, triển khai mốc gửi và định vị công trình, cao độ công trình. Kiểm soát độ chính xác vị trí, cao độ của các […]

Read More

DELCO Tuyển dụng Kỹ sư hiện trường Cơ điện (MEP)

– Số lượng: 02 – Bộ phận: Khối công trường Mô tả công việc Tiếp nhận bản vẽ thi công được phê duyệt, đọc và nắm vững bản vẽ. Phát hiện sai lỗi, thiếu sót từ dữ liệu đã có và phản ánh cho cấp quản lý trực tiếp. Phân tích, đánh giá các yêu […]

Read More

DELCO tuyển dụng Kỹ sư hiện trường Xây dựng

– Số lượng: 04 – Bộ phận: Khối công trường Mô tả công việc Tiếp nhận bản vẽ thi công được phê duyệt, đọc và nắm vững bản vẽ. Phát hiện sai lỗi, thiếu sót từ dữ liệu đã có và phản ánh cho cấp quản lý trực tiếp. Phân tích, đánh giá các yêu […]

Read More

DELCO Tuyển dụng Kỹ sư trưởng cơ điện (MEP)

– Số lượng: 01 – Phòng ban: Khối công trường Mô tả công việc Phụ trách các hạng mục cơ điện của dự án. Phân công nhiệm vụ cho nhóm kỹ sư hiện trường do mình quản lý. Tiếp nhận bản vẽ thi công được phê duyệt, đọc và nắm vững bản vẽ. Phát hiện […]

Read More

DELCO Tuyển dụng Kỹ sư trưởng Xây dựng

– Số lượng: 02 – Phòng ban: Khối công trường Mô tả công việc Phụ trách các hạng mục thi công chính của dự án như xây dựng, hạ tầng Phân công nhiệm vụ cho nhóm kỹ sư hiện trường do mình quản lý. Tiếp nhận bản vẽ thi công được phê duyệt, đọc và […]

Read More

DELCO Tuyển dụng Chỉ huy trưởng công trình

– Số lượng: 02 – Bộ phận: Khối công trường Mô tả công việc Quản lý điều hành toàn bộ dự án từ khi khởi công đến kết thúc bàn giao dự án. Xây dựng kế hoạch tổng thể công trình: tiến độ thi công, nhân lực, kế hoạch vật tư, tài chính, ATLĐ, VSLĐ, […]

Read More