DELCO là Tổng thầu xây dựng thực hiện toàn diện các quy trình trong một dự án xây dựng công nghiệp. Chúng tôi đưa ra các đề xuất đồng bộ và chi tiết, giúp khách hàng có kế hoạch đầu tư dài hạn với phương án tài chính tối ưu, hạn chế phát sinh chi phí trong quá trình triển khai.