Giới thiệu

SỨ MỆNH

Hướng tới mục tiêu kiến tạo ngành xây dựng chất lượng và minh bạch, DELCO không ngừng trau dồi chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm cũng như nghiên cứu phát triển các công nghệ phù hợp với Nhà đầu tư FDI tại Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng, bằng hiểu biết và kinh nghiệm đa dạng ở nhiều lĩnh vực của mình, có thể đưa ra các tư vấn phù hợp nhất cho Nhà đầu tư, giúp tối ưu chi phí vận hành, ổn định sản xuất, phát triển bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHÍNH TRỰC

CAM KẾT

CẦU TOÀN

CHỨNG NHẬN

DELCO tự hào đáp ứng các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế từ Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC – Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam:

Hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý môi trường
ISO 14001:2015

Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018