Loading...
DORCO Renovation2019-03-10T10:13:27+00:00

Project Description

DORCO VINA là Công ty hàng đầu về dao cạo râu, có 100% vốn của Hàn Quốc. Sản phẩm chính là các loại dao cạo râu, bộ dao kéo dùng trong nhà bếp và văn phòng. Được xuất khẩu sang 108 quốc gia trên toàn thế giới.

Chủ đầu tư có yêu cầu cải tạo lại các hạng mục nền, đường, giao thông nội bộ, mặt đứng và hệ thống ống cứu hỏa cho một số nhà xưởng. Điều kiện thi công phức tạp vì không được ảnh hưởng đến sản xuất của nhà máy và máy móc vận hành bị hạn chế do

bị vướng nhà xưởng hiện trạng. DELCO đã hoàn thành dự án với chất lượng cao và đúng tiến độ.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH DORCO VINA

Dự án: Cải tạo Nhà máy DORCO VINA Hưng Yên

Địa điểm: KCN Phố Nối A, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Thời gian: 04 / 2017 – 10 / 2017

Vai trò của DELCO: Nhà thầu D & B