Loading...
IWASEYA2019-03-09T14:37:41+00:00

Project Description

IWASEYA là công ty 100% vốn Nhật Bản, chuyên cung cấp phụ tùng và các bộ phận phụ trợ cho xe có đông cơ khắp thị trường Trung Quốc và khu vực Châu Á.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH IWASEYA Việt Nam

Dự án: Nhà máy IWASEYA Việt Nam

Địa điểm: Lô II, Khu Đồng Vàng, KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang

Thời gian: 02 / 2014 – 06 / 2014

Vai trò của DELCO: Nhà thầu D & B