Loading...
COURIOUS SEIKI2019-03-09T13:33:13+00:00

Project Description

Thông tin công trình

Công ty TNHH Curious Seiki Việt Nam là công ty 100% vốn nước ngoài, sản xuất các linh kiện cơ khí chính xác của ô-tô. Sản phẩm được cung cấp cho các hãng ô tô tại Nhật Bản. Nhà máy có tường bao bằng PU panel, đem đến kiến trúc hiện đại và tiến độ thi công nhanh.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH CURIOUS SEIKI Việt Nam
Dự án: Nhà máy CURIOUS SEIKI Việt Nam
Địa điểm: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Thời gian: 01 / 2013 – 05 / 2013
Vai trò của DELCO: Nhà thầu EPC