Loading...
SURTECKATIYA2019-03-09T13:24:50+00:00

Project Description

Thông tin công trình

Surteckatiya có trụ sở tại Nhật Bản, hoạt động trong ngahnfh công nghiệp nặng. Công ty chuyên về sản xuất các loại sản phẩm mạ. Là một công ty con của Surteckariya, công ty Surteckariya Việt nam đặt cơ sở sản xuất ở Bắc Giang, chuyên về gia công kim loại, mạ và xử lý bề mặt.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH SURTECKARIYA Việt Nam

Dự án: Nhà máy SURTECKARIYA Việt Nam

Địa điểm: KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang

Thời gian: 03/ 2012 – 10/ 2012

Trách nhiệm của DELCO: Nhà thầu