Loading...
DELCO Farm2019-03-21T08:06:25+00:00

Project Description

DELCO FARM là một mô hình sản xuất nông sản an toàn, với các sản phẩm trứng gà,rau thủy canh, rau hữu cơ, dưa lưới, …Trang trại ứng dụng công nghệ cao (IoT) trong sản xuất với việc kiểm soát dinh dưỡng, môi trường cho các loại vật nuôi, cây trồng.

Dự án đang phát triển Giai đoạn 2. DELCO FARM mong muốn được đóng góp một phần công sức nhỏ trong  việc cungcấp nông sản an toàn cho người dân, chung tay bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DELCO

Dự án: Trang trại DELCO

Địa điểm: Xã Nguyệt Đức, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Thời gian: Giai đoạn 1: 04/2017 – 10/2017; Giai đoạn 2: 02 / 2018 – 07 / 2018

Vai trò của DELCO: Nhà thầu D & B