Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử ANNEX
Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện tử ANNEX
Địa điểm: Đường B3, khu B, Khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên.
Thời gian: 5/2020 - 10/2020
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện tử ANNEX