Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện tử ANNEX - Delco Construction
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện tử ANNEX
Chi tiết dự án
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử ANNEX
  • Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện tử ANNEX
  • Địa điểm: Đường B3, khu B, Khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên.
  • Thời gian: 5/2020 - 10/2020
  • Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện tử ANNEX

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2020

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện tử ANNEX