Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: DORCO (Hàn Quốc)
Dự án: Cải tạo nhà máy DORCO VINA
Địa điểm: KCN Phố Nối A, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên
Thời gian: 04/2017 - 10/2017
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Cải tạo nhà máy DORCO VINA

Chủ đầu tư có nhu cầu thiết kế mở rộng nhà xe máy và cải tạo nhà máy với yêu cầu dự án phải hoàn thành nhanh nhất có thể để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhà máy. Vị trí thi công thi công rất chật hẹp, nằm sát khu vực sân container xuất hàng. DELCO đã đề xuất phương án lắp ghép cấu kiện BTCT đúc sẵn để đáp ứng được tiến độ. Chúng tôi đã hoàn thành dự án trong 6 tháng.