Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm và Bánh kẹo Phạm Nguyên (Việt Nam)
Dự án: Dự án xây dựng nhà máy Phạm Nguyên (cơ sở phía Bắc)
Địa điểm: KCN Phố Nối A, Hưng Yên
Thời gian: 11/2015 – 06/2016
Vai trò: Nhà thầu xây dựng, Thiết kế và xây dựng hệ thống MEP

Dự án xây dựng nhà máy Phạm Nguyên (cơ sở phía Bắc)