Dự án xây dựng nhà máy Phạm Nguyên (cơ sở phía Bắc)

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm và Bánh kẹo Phạm Nguyên (Việt Nam)
  • Dự án: Dự án xây dựng nhà máy Phạm Nguyên (cơ sở phía Bắc)
  • Địa điểm: KCN Phố Nối A, Hưng Yên
  • Thời gian: 11/2015 – 06/2016
  • Vai trò: Nhà thầu xây dựng, Thiết kế và xây dựng hệ thống MEP

Dự án xây dựng nhà máy Phạm Nguyên (cơ sở phía Bắc)