Dự án xây dựng nhà máy Phạm Nguyên (cơ sở phía Bắc) - Delco Construction
Dự án xây dựng nhà máy Phạm Nguyên (cơ sở phía Bắc)
Chi tiết dự án
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm và Bánh kẹo Phạm Nguyên (Việt Nam)
  • Dự án: Dự án xây dựng nhà máy Phạm Nguyên (cơ sở phía Bắc)
  • Địa điểm: KCN Phố Nối A, Hưng Yên
  • Thời gian: 11/2015 – 06/2016
  • Vai trò: Nhà thầu xây dựng, Thiết kế và xây dựng hệ thống MEP

Dự án xây dựng nhà máy Phạm Nguyên (cơ sở phía Bắc)

Dự án Nhà máy đồ thể thao Châu Âu – giai đoạn 2

Dự án Nhà máy đồ thể thao Châu Âu

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022