Dự án xây dựng nhà máy Power Plus Technology
Chi tiết dự án
  • Chủ đầu tư: Channel Well Technology (Đài Loan)
  • Dự án: Dự án xây dựng nhà máy mới Power Plus Technology
  • Địa điểm: KCN Quế Võ 3, Bắc Ninh
  • Thời gian: 09/2019 – 07/2020
  • Vai trò: Tổng thầu thiết kế - thi công (xây dựng + cơ điện M.E.P)

Dự án xây dựng nhà máy Power Plus Technology

Dự án mở rộng trang trại Công nghệ cao DELCO – Nhà gà 3

Dự án mở rộng nhà máy Power Plus Technology

Dự án mở rộng nhà máy Channel Well Technology

error: Content is protected !!