Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Channel Well Technology (Đài Loan)
Dự án: Nhà máy công nghệ Power Plus
Địa điểm: KCN Quế Võ 3, Bắc Ninh
Thời gian: 09/2019 – 05/2020
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Nhà máy công nghệ Power Plus