Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Channel Well Technology (Đài Loan)
Dự án: Dự án xây dựng nhà máy mới Power Plus Technology
Địa điểm: KCN Quế Võ 3, Bắc Ninh
Thời gian: 09/2019 – 07/2020
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án xây dựng nhà máy mới Power Plus Technology