Dự án nhà máy công nghiệp Spindex - Delco Construction
Dự án nhà máy công nghiệp Spindex
Chi tiết dự án
  • Chủ đầu tư: Spindex Industries (Singapore)
  • Dự án: Dự án nhà máy công nghiệp Spindex
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Thời gian: 2012 - 2013
  • Vai trò: Xử lý nước thải, nước lọc ID-RO và lọc bụi

Dự án nhà máy công nghiệp Spindex

Dự án nhà máy công nghiệp Spindex

Dự án nhà máy đóng lon nước giải khát Crown Holdings

Dự án nhà máy Keihin Việt Nam