Dự án nhà máy công nghiệp Spindex
Chi tiết dự án
  • Chủ đầu tư: Spindex Industries (Singapore)
  • Dự án: Dự án nhà máy công nghiệp Spindex
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Thời gian: 2012 - 2013
  • Vai trò: Xử lý nước thải, nước lọc ID-RO và lọc bụi

Dự án nhà máy công nghiệp Spindex

Dự án cơ điện nhà máy DOOSAN Electro-Materials

Dự án Nhà máy DAINESE Việt Nam – giai đoạn 2

Dự án Nhà máy DAINESE Việt Nam

error: Content is protected !!