Dự án nhà máy công nghiệp Spindex

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Spindex Industries (Singapore)
  • Dự án: Dự án nhà máy công nghiệp Spindex
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Thời gian: 2012 - 2013
  • Vai trò: Xử lý nước thải, nước lọc ID-RO và lọc bụi

Dự án nhà máy công nghiệp Spindex