Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngọc Dần (Việt Nam)
Dự án: Nội thất văn phòng nhà máy Ngọc Dần
Địa điểm: Khu CN3, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Thời gian: 2017
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Nội thất văn phòng nhà máy Ngọc Dần