Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Jinno (Nhật Bản)
Dự án: Dự án xây dựng trung tâm Pacific Language
Địa điểm: 38B Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thời gian: 2014
Vai trò: Nhà thầu thiết kế & xây dựng

Dự án trung tâm Pacific Language