Dự án trung tâm Pacific Language

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Jinno (Nhật Bản)
  • Dự án: Dự án xây dựng trung tâm Pacific Language
  • Địa điểm: 38B Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Thời gian: 2014
  • Vai trò: Nhà thầu thiết kế & xây dựng

Dự án trung tâm Pacific Language