Đầu tư vào Vĩnh Phúc

Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc quy mô đến 200 triệu USD, khởi động mạng lưới Logistics thông minh ASEAN

“Siêu cảng” Vĩnh Phúc có vốn đầu tư 200 triệu USD, với công suất thiết...

Chi tiết