đầu tư Việt Nam

Xây dựng nhà máy tại Vĩnh Phúc: các chính sách và lợi thế thu hút nhà đầu tư

Từ 2021 – 2023, tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được tổng cộng 1,9 tỷ...

Chi tiết
Ngành sản xuất nào sẽ hút FDI vào Việt Nam 2022?

Các dự án điện, điện tử, công nghiệp biến, chế tạo dự án sẽ tiếp...

Chi tiết