giá thép

Bão giá thép và nguyên vật liệu xây dựng khiến nhà thầu lao đao

Giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là giá thép tăng cao khiến nhà thầu...

Chi tiết