Nhà máy thông minh

Sản xuất thông minh và những hướng áp dụng cơ bản

Sản xuất thông minh đang là mô hình mà rất nhiều nhà máy hướng tới. Thế...

Chi tiết
Công nghệ chấm công bằng nhận diện khuôn mặt tại Nhà máy Power Plus Technology Việt Nam

DELCO là một trong những tổng thầu xây dựng đầu tiên ứng dụng công nghệ...

Chi tiết
Nhà máy thông minh – xu hướng tất yếu của ngành công nghiệp sản xuất tại Việt Nam

Nhà máy thông minh đang là xu hướng phát triển tất yếu của doanh nghiệp...

Chi tiết