Tổng thầu D&B

Dự án HAEM VINA – bàn giao nhà máy sau 4 tháng thi công

Với vị trí tổng thầu Design & Build, DELCO tiếp tục hoàn thành công tác...

Chi tiết