กฎหมายการลงทุน (แก้ไข) ปี 2563 และสิ่งที่ นักลงทุนควรรู้

กฎหมายการลงทุนปี 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 แทนกฎหมายการลงทุนฉบับที่ 67/2014 / QH13 ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับนักลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเวียดนาม

เพิ่มเติมธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนในการลงทุน

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

เมื่อเทียบกับข้อกำหนดเก่า กฎหมายยการลงทุน (แก้ไข) ได้เพิ่มเติมธุรกิจที่ได้รับการหนับสนุนในการลงทุน: กิจกรรมนวัตกรรม การผลิตสินค้าหรือบริการที่เข้าร่วมในห่วงโซ่คุณค่า กลุ่มธุรกิจเชื่อมโยง ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสูง …

ธุรกิจได้รับการสนุบสนุนในการลงทุนที่ได้เพิ่มเต้มมุ่งเน้นมากขึ้นในด้านเทคโนโลยีขั้นสูง การผลิตวัสดุใหม่ พลังงานสะอาด ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ …

เพิ่มเติมรูปแบบและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนในการลงทุนเข้าเวียดนาม

รูปแบบการสนับสนุนการลงทุนที่ได้เพิ่มเติม

– ยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้านำเข้าเพื่อสร้างสินทรัพย์ถาวร

– ยกเว้นหรือลดค่าใช้จ่ายในการใช้ที่ดิน ค่าเช่าที่ดิน ภาษีการใช้ที่ดิน

– ได้รับสนับสนุนสำหรับภาษีกำไรของบริษัท …

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนในการลงทุนที่ได้เพิ่มเติม พิเศษในนั้นก็จะมี:

– โครงการลงทุนสำหรับสตาร์ทอัพเชิงสร้างสรรค์ ศูนย์นวัตกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนา

– การลงทุนและการค้าในห่วงโซ่การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยการลงทุนและการค้าในสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคนิคเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การลงทุนและการค้าในพื้นที่ co-working เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุน SME

การเพิ่มเหล่านี้นำสัญญาณเชิงบวกสำหรับนักลงทุน FDI มายังเวียดนาม เมื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เป็นเทรนด์ระดับโลก

Nhà máy công nghệ Power Plus – một trong những nhà máy thông minh có vốn đầu tư Đài Loan do Delco làm Tổng thầu thiết kế và xây dựng
การผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุน
ภาพ: Power Plus Technology Factory หนึ่งในโรงงานอัจฉริยะที่มีการลงทุนจากไต้หวัน โดย Delco เป็นผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้างทั่วไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีใช้การสนับสนุนที่เป็นพิเศษได้มากถึง 50% มากกว่าอัตราสูงสุดภายใต้กฎหมายปัจจุบัน สนับสนุนโครงการลงทุนที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ซึ่งจะเป็นกลไกนโยบายที่น่าสนใจและทันเวลาเพื่อดึงดูด FDI ที่ไหลเข้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

การปฏิรูปขั้นตอนการบริหาร

มร.เลอ ฮวงเชา ประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์นครโฮจิมินห์ กล่าวว่า กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ได้แก้ไขปัญหามากมายในขั้นตอนการลงทุนก่อสร้างสำหรับโครงการลงทุนที่มี “การใช้ที่ดิน”:

– ผู้ลงทุนไม่ต้องวางเงินประกันหรือมีหนังสือค้ำประกันธนาคารในกรณีที่ “ผู้ลงทุนได้มอบที่ดินหรือให้เช่าที่ดินโดยรัฐบาลเพื่อดำเนินโครงการลงทุนบนพื้นฐานของการรับโอนสิทธิการใช้ที่ดิน ทรัพย์สินบนที่ดินของผู้ใช้ที่ดินรายอื่น

– ยกเลิกขั้นตอนการบริหารที่ไม่จำเป็น เช่น ขั้นตอน “การอนุมัตินโยบายการลงทุน” สำหรับโครงการที่มีขนาดเงินทุนตั้งแต่ 5,000 พันล้านดองเวียดนาม และโครงการลงทุนของบุคคลและครัวเรือนบางโครงการ

– เพิ่มกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเป็นหน่วยงานรับเอกสารสำหรับโครงการที่อนุมัตินโยบายการลงทุนอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐสภาและนายกรัฐมนตรี ดังนั้นกระบวนการนี้จึงลดลงไปหนึ่งขั้นตอนเมื่อเทียบกับกฎหมายการลงทุนฉบับเก่า ยื่นเอกสารไปที่สำนักงานลงทะเบียนการลงทุน สำนักงานนี้จะส่งเอกสารไปที่กระทรวงการวางแผนและการลงทุน

Delco - Tổng thầu thiết kế và xây dựng uy tín
ในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่เดินเคียงคู่ไปกับนักลงทุนตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการลงทุนจนถึงการออกแบบ – การก่อสร้างโครงการ Delco เข้าใจถึงความสำคัญของการแก้ไขกฎหมายและการปฏิรูป

การแก้ไขกฎหมายการลงทุนจะช่วยลดเวลาในการยื่นขอใบอนุญาตในหลายขั้นตอน ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนที่โปร่งใสและเปิดกว้าง เอื้ออำนวยต่อการดึงดูด FDI และการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม

ที่มา: หนังสือพิมพ์ออนไลน์ศุลกากร หนังสือพิมพ์ออนไลน์โลกและเวียดนาม

แบ่งปัน

error: Content is protected !!