12 วิธีการที่ดีในการกันความร้อนสำหรับโรงงาน

เพื่อมีประสิทธิภาพในการกันความร้อนสำหรับโรงงานต้องมีการผสมผสานหลายๆ วิธีการตั้งแต่การออกแบบ – วางแผนเลย์เอาท์การก่อสร้าง เลือกวัสดุจนถึงติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้า……

วางแผนเลย์เอาท์โรงงาน – ใช้ประโยชน์ของการระบายลมโดยธรรมชาติ

การวางแผนเลย์เอาท์โรงงาน

chong nong cho nha xuong th 1.jpg

สำหรับภูมิอากาศที่มีความแตกต่างชัดเจนในแต่ละภูมิภาคของเวียดนาม เมื่อออกแบบโรงงานผู้ลงทุนต้องใส่ใจในลักษณะภูมิอากาศแต่ละพื้นที่เพื่อวางแผนให้เหมาะสม ส่วนใหญ่ในทุกภูมิภาค ทิศใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นทิศที่เหมาะสมเพื่อสร้างโรงงานซึ่งทั้งช่วยระบายลมได้ดีทั้งช่วยได้รับแสงที่พอเพียง ในทางกลับกัน ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้จะถูกรับรังสีดวงอาทิตย์ทำให้อากาศในโรงงานจะร้อนในหน้าร้อน

การจัดเลย์เอาท์โรงงานและรายการสนับสนุน เช่น ห้องปั๊ม พื้นที่บำบัดน้ำเสีย..ก็สามารถช่วยเพิ่มการระบายอากาศธรรมชาติ รายการสนับสนุนจะจัดวางในตำแหน่งรับแดดเพื่อกันความร้อนให้กับอาคารผลิตหลักๆ

Thiết kế cảnh quan nhiều cây xanh của Nhà máy thông minh Power Plus Technology do DELCO là tổng thầu Design - Build.

ออกแบบภูมิทัศน์ที่มีต้นไม้เยอะในโรงงานที่ชาญฉลาด Power Plus Technology ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมา Design –  Build ทั่วไป

ลดความหนาแน่นในการก่อสร้างและเพิ่มความหนาแน่นของต้นไม้ก็เป็นวิธีการกันความร้อนและสร้างอากาศที่ร่มเย็มให้กับโรงงาน ตามมาตรฐานเวียดนาม QCVN 01:2021/BXD กระทรวงการก่อสร้าง ความหนาแน่นของต้นไม้ในพื้นที่ก่อสร้างโรงงานต้องได้ 20% เป็นขั้นต่ำ ผู้ลงทุนสามารถเพิ่มสัดส่วนต้นไม้เพื่อลดผลกระทบของรังสีดวงอาทิตย์ต่อโครงสร้างคลุมของอาคาร (โครงสร้างคอนกรีต เหล็ก สังกะสี…..)นอกจากนั้น ต้นไม้ยังช่วยป้องกันฝุ่น เสียง ช่วยปรับปรุงอากาศและสร้างภูมิทัศน์ให้แก่โรงงาน

ประเด็นใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความหนาแน่นในการก่อสร้างในมาตรฐานเวียดนาม 01:2021/ กระทรวงการก่อสร้าง

ใช้ประโยชน์จากลมธรรมชาติ

chong nong cho nha xuong th 2.jpg

การใช้ประตูบานเกล็ด (louver) กับกำแพง ประตูระบายอากาศ ประตูหลังคา…อย่างเหมาะสมจะเพิ่มการระบายอากาศ ดูดอากาศเย็นเข้าโรงงานและถ่ายอากาศร้อนออกไป อากาศมีการเปลี่ยนใหม่ตลอดเนื่องจากลมที่เข้า – ออกจะช่วยสร้างความระบายโดยธรราชาติให้กับโรงงาน การใช้ประโยชน์จากลมธรราชาตินอกจากสร้างสภาพอากาศการผลิตที่ดีแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนก็ควรศึกษา สำรวจให้ดีก่อนเหลือกวิธีการระบายอากาศธรรมชาติ การผลิตประเภทที่มีข้อกำหนดอย่างเคริ่งครัดในเรื่องความสะอาด เช่น โรงงานผลิตอาหาร ยา อิเล็กทรอนิกส์ …ไม่ควรใช้การระบายลมโดยธรราชาติเนื่องจากลมธรรมชาติอาจจะนำฝุ่นหรือสิ่งสกปรกเข้ามาในพื้นที่การผลิต ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สร้างโรงงานใหม่หรือเช่าโรงงาน: ปัจจัยที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ

ใช้วัสดุกันความร้อน 

ผนังสร้างจากอิฐ

chong nong cho nha xuong th 3.jpg

อิฐคอนกรีตมวลเบาเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถป้องกันความร้อน กันรังสีดวงอาทิตย์ ช่วยลดความร้อนให้กับโรงงาน อิฐเผา อิฐคอนกรีตมวลเบา….ได้ทำมาจากวัตถุดิบมีความเฉื่อย สามารถกันร้อน กันไฟไหม้ได้ดี

โดยเฉพาะ อิฐคอนกรีตมวลเบาก็เป็นวัสดุ “เขียว” ได้ผลิตจากทราย ปูนซีเมนต์  ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว….เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ระเบิดจะไม่มีพิษเกิดขึ้น กระบวนการผลิตอิฐคอนกรีตมวลเบาเป็นการผลิตที่ไม่เผา ไม่ทำให้เกิดการปล่อย CO2 อย่างอิฐเผาอื่นๆ อิฐคอนกรีตมวลเบาจะเป็นทางเลือกเพื่อก่อสร้างที่พัฒนาในอนาคต

สังกะสีกันความร้อน

chong nong cho nha xuong th 4.jpg

เป็นหลังคาที่ได้ทำมาจากการผสมผสานระหว่างเหล็กสังกะสี วัสดุกันความร้อน PU และชั้นรองสีเท่าด้านล่าง สังกะสีกันความร้อนมีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย โครงแปง่าย จันทันน้อย ประหยัด 20-35% ค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับใช้หลังคาเซรามิกหรือ fibro หรือเทคอนกรีต…..

สีกันความร้อน

chong nong cho nha xuong th 5.jpg

สีกันความร้อนหรือเรียกว่าสีทนร้อนได้นิยมใช้ให้กับด้านนอกผนังบ้าน ใช้เพื่อกันความร้อนให้กับกระจก สังกะสี หลังคาเซรามิก หลังคาเทคอนกรีต….สีสามารถป้องกันความร้อนได้ดี ลดความร้อนจาก 7-15 องศาให้กับผนังและหลังคา สีกันความร้อนบางประเภทยังสามารถกันซึม กันน้ำได้ดีและไม่ลอกไม่ร้าว ช่วยกัน UV และรังสีความร้อนถึง 80%

ราคาสีกันความร้อนค่อนข้างสูง สีกันร้อนสังกะสีบางยี่ห้อมีราคาถึง3.000.000 ด่อง –  3.500.000 ด่อง/ถัง 18ลิตร

ฟิล์มกันความร้อน

chong nong cho nha xuong th 6.jpg

เป็นแผ่นกันความร้อนภายใต้หลังคาสังกะสีเพื่อลดความร้อนจากหลังคาลงทา ป้องกันรังสี ฟิล์มกันความร้อนได้ทำจากวัสดอนินทรีย์อินทรีย์ที่มีค่านำความร้อนไม่สูงกว่า 0,157W/m.OC

ลดความร้อนโดยใช้ระบบเครื่องกลไฟฟ้า

นอกจากการลดความร้อนโดยธรรมชาติแล้วก็ต้องผสมผสานกับวิธีการลดความร้อนแบบบังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รับรองสุขภาพให้แก่คนงาน รักษาคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ นี่คือวิธีการใช้อุปกรณ์ เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ chiller, cooler …เพื่อลดความร้อนในโรงงาน

ติดตั้งระบบพ่นหมอก

ระบบหัวพ่นหมอกได้ติดตั้งคงที่บนหลังคา ปริมาณน้ำพ่นสม่ำเสมอทั่วหลังคาจะช่วยลดความร้อนอย่างรวดเร็ว ลักษณะของวิธีการนี้คือค่าใช้จ่ายการลงทุนและใช้งานต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

chong nong cho nha xuong th 7.jpg

เมื่อใช้งานระบบ ผู้ลงทุนควรใส่ใจในเรื่องการลดปริมาณน้ำที่เหลือไหลลง ทำให้เปลืองค่าใช้จ่ายและสกปรก:

-เลือกหัวพ่นที่สามารถพ่นได้กว้างสุดและใช้ปริมาณน้ำน้อยสุด

– คำนวณใช้ปั๊มน้ำมีแรงดันและปริมาณน้ำที่เหมาะสม

– กระจายหัวพ่นน้ำที่ติดตั้งบนหลังคาให้เหมาะสม

ติดตั้งระบบระบายอากาศ ลดความร้อนแบบ Negative pressure ในพื้นที่เปิดและเปิดครึ่งหนึ่ง ใช้พัดลมไอน้ำ 

chong nong cho nha xuong th 8.jpg

ฝั่งหนึ่งของอาคารจะติดตั้งระบบดูดอากาศปริมาณอากาศมากเพื่อดูดอากาศร้อน ฝุ่นอุตสาหกรรมทั้งหมดในโรงงานออกไปภายนอก ในฝั่งตรงข้ามของอาคารจะติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้แผ่น Cooling Pad เนื่องจากมีความแตกต่างของแรงดันภายในและภายนอกอาคารผลิต อากาศร้อนและแห้งจากภายนอกถูกบังคับให้ผ่านแผ่น cooling pad แลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำ กลายเป็นอากศที่สะอาด เย็มและมีความชื้น ซึ่งช่วยลดความร้อนในอาคารผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบนี้มักจะได้ใช้กับโรงงานผลิตที่มีฝุ่น ควัน ความร้อนและเสียงสูง เช่น โรงงานสิ่งทอ โรงงานผลิตกล่อง เครื่องกล รถยนต์ ฟาร์มอุตสาหกรรม….

ติดตั้งระบบระบายอากาศ ลดความร้อนแบบ positive pressure ในพื้นที่เปิดและเปิดครึ่งหนึ่ง ใช้พัดลมไอน้ำ

chong nong cho nha xuong th 9.jpg

แตกต่างกับหลักการการทำงานของระบบ Negative pressure ที่ใช้ส่วนต่างระหว่างแรงดันภายในและภายนอกอาคาร ระบบลดความร้อนด้วย positive pressure จะดูดอากาศเองและดันให้ผ่านแผ่น cooling pad เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อน อากาศเย็นนี้จะได้พัดลมส่งเข้าอาคารอย่างต่อเนื่องผ่านระบบท่อลม ประตูลม อากาศร้อนในอาคารจะระบายออกผ่านหน้าต่าง ประตู louver และหลังคาบนหลังคา….

ระบบนี้เหมาะสมเพื่อติดตั้งในอาคารผลิตทีเป็นพื้นที่กว้าง เปิดและเปิดครึ่งหนึ่ง เกิดความร้อนและเสียงไม่มาก

ใช้พัดลมอุตสาหกรรม: พัดลมเพดาน พัดลมตั้ง พัคลมติดผนัง….

chong nong cho nha xuong th 10.jpg

ด้วยระบบโรงงานแบบเปิดอย่างโรงงานทำไม้ โรงงงานเครื่องกล….หรือโรงงานที่มีพื้นที่เล็กอาจจะพิจารณาการติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมเพดาล พัดลมตั้ง พัดลมติดผผนัง พัดลมระบายอากาศบนหลังคา….

แม้ว่าเป็นวิธีการที่ดำเนินการได้ง่าย ไม่ถูกกำหนดโดยการออกแบบของโรงงาน ค่าใช้จ่ายไม่สูงแต่จะเหมาะกับโรงงานพื้นที่เปิดและมีอากาศเข้าออกอย่างตลอดเท่านั้น นอกจากนั้นเสียงดังจากมอเตอร์ของพัดลมก็ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน ใบพัดใช้งานานๆ จะติดฝุ่น ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อทำความสะอาดสม่ำเสมอ

ใช้ระบบลดความร้อนด้วย FCU

ด้วยโรงงานที่พื้นที่ไม่ใหญ่สามารถใช้วิธีการลดความร้อนด้วย FCU (Fan Coil Unit) FCU จะเก็บลมจากห้องปรับอากาศผ่านปากลมเก็บกลับมาและใช้พัดลมส่งผ่าน coil เย็นของ FCU เพื่อลดความร้อนอากาศ แยกความชื้นและส่งคืนห้องปรับอากาศผ่านท่อจ่ายลมและปากจ่ายลม

chong nong cho nha xuong th 11.jpg

นี่เป็นวิธีการลดความร้อนสามารถใช้กับพื้นที่ห้องบริสุทธิ์ของโรงงานด้วยหลากหลายการออกแบบ กับทุกประเภทและลักษณะของผนัง เพดาน ปิดหรือเปิด อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นข้อเสียหลักของวิธีการนี้ ค่าลงทุนค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องลงทุนระบบจัดการความร้อน (chiller, Cooling, tower…) ระบบนี้ต้องมีพื้นที่ข้างนอกโรงงาน ในระหว่างใช้งาน ระบบ Chiller, Cooling tower ทำให้เกิดความร้อนมากมายและปล่อยตรงสู่สิ่งแวดล้อม

ติดตั้งระบบเครื่องปรับกาอาศที่มีกำลังการทำงานสูง

นี่คือการใช้ระบบมีกำลังการทำงานสูงถึง 50.000-240.000 BTU (กำลังการทำงานเฉลี่ยของเครื่องปรับอากาศ) เพื่อลดความร้อนเร็วและแรงให้กับโรงงาน

chong nong cho nha xuong th 12.jpgเครื่องปรับอากาศช่วยลดความร้อนได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการลดความร้อนอื่นๆและสามารถปรับอุณหภูมิในโรงงานได้ง่ายและถูกต้อง สามารถใช้ได้กับพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีความนิ่งตัวของอุณหภูมิ มีมาตรฐานเข้มงวดในเรื่องความสะอาดและแรงดัน…เช่นโรงงานผลิตชี้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตยา อาหาร

วิธีการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศเป็นวิธีการมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและใช้พลังงานไฟฟ้ามากมาย ปล่อยความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในระหว่างใช้งาน

Điều hòa công suất lớn tại một dự án nhà máy in ấn thương mại tại KCN Hòa Mạc, Hà Nam, do DELCO là tổng thầu xây dựng nhà máy.

เครื่องปรับอากาศกำลังการทำงานสูงในโครงการโรงงานพิมพ์ที่เขตอุตสาหกรรม Hoa Mac, Ha Nam ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

การผสมผสานวิธีการลดความร้อนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงก่อสร้างและติดตั้งจะช่วยโรงงานกันความร้อนได้ดี ด้วยวัตถุประสงค์เข้าสู่อุตสาหกรรมเขียวอย่างปัจจุบัน ผู้ลงทุนควรพิจารณาวิธีการลดความร้อนโดยธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานของคนงาน รับรองคุณภาพการผลิตของโรงงาน

 

 

แบ่งปัน

error: Content is protected !!