การดึงดูด FDI ใน 7 เดือนต้นปี 2022 ด้วยสัญญาญที่ดี

จากรายงานของกระทรวงการวางแผนและการลงทุน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เข้ามาเวียดนามใน 7 เดือนต้นปี 2022 มากกว่า 15,41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในนั้นอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตมีการดึงดูดการลงทุน FDI มากที่สุด

การดึงดูดการลงทุน FDI ส่วนใหญ่เน้นในการผลิตอุตสาหกรรม

จากรายงานของกระทรวงการวางแผนและการลงทุน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เข้ามาเวียดนามใน 7 เดือนต้นปี 2022 มากกว่า 15,41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในนั้นอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตนำหน้าด้วยจำนวนเงินลงทุนมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 64,3 % จำนวนเงินลงทุนทั้งหมดที่จดทะเบียน อันดับที่สองคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีจำนวนเงินลงทุนมากกว่า 3,21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 20,7 % ในจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดที่จดทะเบียน ถัดไปเป็นธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารโทรคมนาคมที่มีจำนวนเงินลงทุนตามลำดับ 526,2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 465 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิต กำลังดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุน FDI เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลงทุนในธุรกิจเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่และมากกว่าจำนวนเงินลงทุนเข้าธุรกิจมีการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศอันดับที่ 2 และที่ 3 คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวิทยาศาสตร์ สื่อสารโทรคมนาคม นอกจากการดึงดูดจำนวนเงินลงทุนมหาศาล อุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตยังดึงดูดบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับโลก เช่น Samsung, LG, Canon, Honda, Toyota….ที่มีขยายการลงทุนในเวียดนามอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับผลที่ดีจากการลงทุนและธุรกิจ

tinh hinh thu hut FDI thang 7 1

ในปี 2022 Samsung ตั้งเป้าหมายการส่งออกได้ 69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลงทุนเพิ่ม 3,3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและจะขยายการลงทุนต่อในเวียดนาม

เดนมาร์กเป็นผู้ลงทุน FDI ที่มีจำนวนเงินลงทุนเข้าเวียดนามมากที่สุดใน 5 เดือนต้นปี 2022

โครงสร้างการลงทุนแยกตามประเทศ/ดินแดน

นับถึงวันที่ 20 กรกฏาคม ได้มี 88 ประเทศและดินแดนที่ลงทุนเข้าเวียดนาม ในนั้นสิงคโปร์นำหน้าด้วยจำนวนเงินลงทุนมากกว่า 4,3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 27,7% ในจำนวนเงินลงทุนเข้าเวียดนามทั้งหมดและส่วนใหญ่เน้นในอุตสาหกรรมการแปรรูปและอสังหาริมทรัพย์และผลิตไฟฟ้า เกาหลีเป็นอันดับที่สองด้วยจำนวนเงินลงทุนเกือบ 3,26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 21% ในจำนวนเงินลงทุน โต 48,2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 

FDI 7 thang dai nam 2 th

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ลงทุนเข้าเวียดนามด้วยจำนวนเงินลงทุน FDI ประมาณ 4,7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศไทยมี 18 โครงการจดทะเบียนใหม่ด้วยจำนวนเงินทั้งหมด 212,11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นโครงการน้อยกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเน้นลงทุนในอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิต มาเลเซียลงทุน 144,98 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนใหญ่เน้นลงทุนในด้านการศึกษาและฝึกอบรม…..

เงินลงทุน FDI ส่วนใหญ่เน้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงใต้ 

ใน 7 เดือนต้นปี 2022 ผู้ลงทุนต่างประเทศได้ลงทุนใน 51 จังหวัดของเวียดนาม เงินลงทุน FDI ที่จดทะเบียนเข้าภาคตะวันออกเฉียงใต้และดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงมากกว่า 70% ในจำนวนเงินลงทุน FDI ที่จดทะเบียน  ในนั้น Binh Duong นำหน้าด้วยจำนวนเงินลงทุนที่จดทะเบียนเกือบ 2,6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 16,7% ในจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด และโต 94,9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2021 รองลงมาจาก Binh Duong เมือง Ho Chi Minh อยู่อันดับที่สองด้วยจำนวนเงินลงทุนมากกว่า 2,43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 15,6% ในจำนวนเงินลงทุน Bac Ninh อยู่อันดับที่สามด้วยจำนวนเงินลงทุนมากกว่า 1,68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 10,8% ในจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด

FDI 7 thang dai nam 1 th

เขตอุตสาหกรรมใน Binh Duong ดึงดูด 1,9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเงินลงทุน FDI และการ ขาดแคลนแรงงาน

เขตเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้เป็นที่รวมเขตอุตสาหกรรมจำนวนมากที่สุดของประเทศ ดังนั้น จำนวนเงินลงทุน FDI ที่ผู้ลงทุนต่างประเทศลงทุนในเขตนี้เป็นครึ่งหนึ่งของจำนวน FDI ทั้งหมดของประเทศ นอกจากนั้น การดึงดูด FDI ของเขตนี้ก็มาจากสภาพแวดล้อมการลงทุนที่สะดวก จากสถิติของกระทรวงการวางแผนและการลงทุน จังหวัด เขตเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ได้ปฏิบัติหลายๆ นโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุน FDI สร้างเงื่อนไขที่สะดวกเพื่อผู้ลงทุนดำเนินการโครงการอย่างรวดเร็ว…

การดึงดูด FDI ใน 7 เดือนต้นปีด้วยสัญญาญที่ดีแสดงให้เห็นความน่าดึงดูดใจของสภาพแวดล้อมการลงทุนในเวียดนามและบทบาทของเวียดนามในแผนที่ทางเศรษฐกิจของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวก นี่คือสัญญาญที่ดีในบริบทเศรษฐกิจของโลกกำลังฟื้นตัวหลังจากถูกรับผลกระทบจากโควิดมา 2 ปี 

ที่มาของข้อมูล: วารสารการเงิน

 

แบ่งปัน