การดึงดูด FDI ใน 7 เดือนต้นปี 2022 ด้วยสัญญาญที่ดี

การดึงดูด FDI ใน 7 เดือนต้นปี 2022 ด้วยสัญญาญที่ดี

จากรายงานของกระทรวงการวางแผนและการลงทุน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เข้ามาเวียดนามใน 7 เดือนต้นปี 2022 มากกว่า 15,41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในนั้นอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตมีการดึงดูดการลงทุน FDI มากที่สุด

การดึงดูดการลงทุน FDI ส่วนใหญ่เน้นในการผลิตอุตสาหกรรม

จากรายงานของกระทรวงการวางแผนและการลงทุน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เข้ามาเวียดนามใน 7 เดือนต้นปี 2022 มากกว่า 15,41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในนั้นอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตนำหน้าด้วยจำนวนเงินลงทุนมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 64,3 % จำนวนเงินลงทุนทั้งหมดที่จดทะเบียน อันดับที่สองคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีจำนวนเงินลงทุนมากกว่า 3,21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 20,7 % ในจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดที่จดทะเบียน ถัดไปเป็นธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารโทรคมนาคมที่มีจำนวนเงินลงทุนตามลำดับ 526,2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 465 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิต กำลังดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุน FDI เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลงทุนในธุรกิจเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่และมากกว่าจำนวนเงินลงทุนเข้าธุรกิจมีการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศอันดับที่ 2 และที่ 3 คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวิทยาศาสตร์ สื่อสารโทรคมนาคม นอกจากการดึงดูดจำนวนเงินลงทุนมหาศาล อุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตยังดึงดูดบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับโลก เช่น Samsung, LG, Canon, Honda, Toyota….ที่มีขยายการลงทุนในเวียดนามอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับผลที่ดีจากการลงทุนและธุรกิจ

Trong năm 2022, Samsung đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 69 tỉ USD, đầu tư thêm 3,3 tỉ USD và sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

ในปี 2022 Samsung ตั้งเป้าหมายการส่งออกได้ 69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลงทุนเพิ่ม 3,3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและจะขยายการลงทุนต่อในเวียดนาม

เดนมาร์กเป็นผู้ลงทุน FDI ที่มีจำนวนเงินลงทุนเข้าเวียดนามมากที่สุดใน 5 เดือนต้นปี 2022

โครงสร้างการลงทุนแยกตามประเทศ/ดินแดน

นับถึงวันที่ 20 กรกฏาคม ได้มี 88 ประเทศและดินแดนที่ลงทุนเข้าเวียดนาม ในนั้นสิงคโปร์นำหน้าด้วยจำนวนเงินลงทุนมากกว่า 4,3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 27,7% ในจำนวนเงินลงทุนเข้าเวียดนามทั้งหมดและส่วนใหญ่เน้นในอุตสาหกรรมการแปรรูปและอสังหาริมทรัพย์และผลิตไฟฟ้า เกาหลีเป็นอันดับที่สองด้วยจำนวนเงินลงทุนเกือบ 3,26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 21% ในจำนวนเงินลงทุน โต 48,2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 

การดึงดูด FDI ใน 7 เดือนต้นปี 2022 ด้วยสัญญาญที่ดี

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ลงทุนเข้าเวียดนามด้วยจำนวนเงินลงทุน FDI ประมาณ 4,7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศไทยมี 18 โครงการจดทะเบียนใหม่ด้วยจำนวนเงินทั้งหมด 212,11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นโครงการน้อยกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเน้นลงทุนในอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิต มาเลเซียลงทุน 144,98 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนใหญ่เน้นลงทุนในด้านการศึกษาและฝึกอบรม…..

เงินลงทุน FDI ส่วนใหญ่เน้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงใต้ 

ใน 7 เดือนต้นปี 2022 ผู้ลงทุนต่างประเทศได้ลงทุนใน 51 จังหวัดของเวียดนาม เงินลงทุน FDI ที่จดทะเบียนเข้าภาคตะวันออกเฉียงใต้และดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงมากกว่า 70% ในจำนวนเงินลงทุน FDI ที่จดทะเบียน  ในนั้น Binh Duong นำหน้าด้วยจำนวนเงินลงทุนที่จดทะเบียนเกือบ 2,6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 16,7% ในจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด และโต 94,9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2021 รองลงมาจาก Binh Duong เมือง Ho Chi Minh อยู่อันดับที่สองด้วยจำนวนเงินลงทุนมากกว่า 2,43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 15,6% ในจำนวนเงินลงทุน Bac Ninh อยู่อันดับที่สามด้วยจำนวนเงินลงทุนมากกว่า 1,68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 10,8% ในจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด

การดึงดูด FDI ใน 7 เดือนต้นปี 2022 ด้วยสัญญาญที่ดี

เขตอุตสาหกรรมใน Binh Duong ดึงดูด 1,9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเงินลงทุน FDI และการ ขาดแคลนแรงงาน

เขตเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้เป็นที่รวมเขตอุตสาหกรรมจำนวนมากที่สุดของประเทศ ดังนั้น จำนวนเงินลงทุน FDI ที่ผู้ลงทุนต่างประเทศลงทุนในเขตนี้เป็นครึ่งหนึ่งของจำนวน FDI ทั้งหมดของประเทศ นอกจากนั้น การดึงดูด FDI ของเขตนี้ก็มาจากสภาพแวดล้อมการลงทุนที่สะดวก จากสถิติของกระทรวงการวางแผนและการลงทุน จังหวัด เขตเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ได้ปฏิบัติหลายๆ นโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุน FDI สร้างเงื่อนไขที่สะดวกเพื่อผู้ลงทุนดำเนินการโครงการอย่างรวดเร็ว…

การดึงดูด FDI ใน 7 เดือนต้นปีด้วยสัญญาญที่ดีแสดงให้เห็นความน่าดึงดูดใจของสภาพแวดล้อมการลงทุนในเวียดนามและบทบาทของเวียดนามในแผนที่ทางเศรษฐกิจของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวก นี่คือสัญญาญที่ดีในบริบทเศรษฐกิจของโลกกำลังฟื้นตัวหลังจากถูกรับผลกระทบจากโควิดมา 2 ปี 

ที่มาของข้อมูล: วารสารการเงิน