ขั้นตอนการออกใบอนุญาตการก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม - Delco Construction

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตการก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม

ขอใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการเป็นขั้นตอนทางกฏหมายที่สำคัญ เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่จำเป็นต้องทำเพื่อผู้ลงทุนสามารถเริ่มก่อสร้างโรงงานและดำเนินการโครงการลงทุนผลิตได้

1. เตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง

จากมาตรา 43 พระราชกฤษฏีกา 15/2021/ND-CP เอกสารขออนุญาตการก่อสร้างโรงงาน ได้แก่:

  • หนังสือขออนุญาตการก่อสร้างตามฟอร์ม
  • เอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงสิทธิการใช้ที่ดินตามข้อกำหนดของกฏหมาย
  • ใบอนุญาตโครงการ; เอกสารแสดงผลการตรวจของหน่วยงานราชกาลในด้านก่อสร้างและเอกสารที่เป็นแบบพื้นฐานที่มีประทับตราเพื่อยืนยัน (ถ้ามี); รายงานผลการตรวจสอบแบบก่อสร้างสำหรับโครงการที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและผลประโยชน์ของสังคม
  • ใบรับรองการตรวจสอบแบบของระบบอัคคีภัยและเอกสารต่างๆ ตามข้อกำหนดของกฏหมายด้านอัคคีภัย เอกสารแสดงผลการจัดการบริหารเรื่องสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดของกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม
  • แบบการก่อสร้าง 02 ชุดในเอกสารการออกแบบก่อสร้างจัดทำหลังแบบพื้นฐานที่ได้อนุมัติตามข้อกำหนดของกฏหมายการก่อสร้าง ได้แก่: แบบภาพรวมของพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ ตำแหน่งโครงการในพื้นที่ แบบสถาปัตยกรรมของพื้นที่ หน้าตัดแนวดิ่งและหน้าตักหลักๆ ของโครงการ หน้าตัดฐานราก แบบที่แสดงรายละเอียดโครงสร้างหลักของโครงการ แบบการเชื่อมต่อกับระบบโครงสร้างพื้นฐานข้างนอกโครงการ

2. ลำดับขั้นตอนการขอใบอนุญาตการก่อสร้าง

จากมาตรา 102 กฏหมายการก่อสร้าง 2014 ลำดับขั้นตอนขออนุญาตการก่อสร้างโครงการมีขั้นตอน ได้แก่:

ขั้นตอนที่ 1: ยื่นเอกสาร

ผู้ลงทุนจะยื่นเอกสาร 02 ชุดตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่มีอำนาจออกใบอนุญาตการก่อสร้าง รายละเอียดคือ 

ระดับโครงการ หน่วยงานมีอำนาจออกใบอนุญาต
โครงการพิเศษ กระทรวงการก่อสร้างตรวจสอบเพื่อให้ใบอนุญาต
โครงการระดับ I, II คณะกรรมการประชาชนจังหวัดให้ใบอนุญาตการก่อสร้าง

คณะกรรมการประชาชนจังหวัดมอบอำนาจให้กับกรมการก่อสร้าง คณะบริหารเขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออก เขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เขตเศรษฐกิจ คณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัดออกใบอนุญาตก่อสร้างตามหน้าที่และขอบเขตการบริหาร 

โครงการระดับ III, IV คณะกรรมการประชาชนระดับอำเภอที่มีอำนาจการออกใบอนุญาตการก่อสร้างสำหรับโครงการระดับ III, IV ในขอบเขตบริหาร

ขั้นตอนที่ 2: รับและจัดการเอกสาร

ขั้นตอนที่ 3: ส่งผลการพิจารณา

ระยะเวลาพิจารณาจัดการเอกสาร: ไม่เกิน 30 วันนับจากวันรับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

กรณีหมดเวลาออกใบอนุญาตแต่ยังต้องใช้เวลาพิจารณาเพิ่มเติมจะต้องแจ้งให้กับผู้ลงทุนทราบสาเหตุด้วยลายลักษณ์อักษรและรายงานให้กับหน่วยงานมีอำนาจบริหารจัดการโดยตรงพิจารณาและสั่งการให้ดำเนินการและใช้เวลาไม่เกิน 20 วันนับจากวันหมดเวลาออกใบอนุญาตตามกำหนด

3. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการก่อสร้าง

จากหนังสือเวียน 85/2019/TT-กระทรวงการเงิน ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตก่อสร้างได้กำหนดโดยคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด ดังนั้นค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตการก่อสร้างจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงงาน

ข้างล่างเป็นตารางรวบรวมค่าธรรมเนียมของแต่ละจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมมากมายเพื่อผู้ลงทุนศึกษา:

 

จังหวัด ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตหรือขอใบอนุญาตใหม่ ข้อกำหนดกฏหมาย
กรุง Hà Nội 150.000 ด่อง 15.000 ด่อง พระราชกฤษฏีกา 20/2016/พระราชกฤษฏีกา-กรรมการประชาชนวันที่ 06/12/2016
จังหวัด Bắc Ninh 500.000 ด่อง 250.000 ด่อง พระราชกฤษฏีกา 59/2017/พระราชกฤษฏีกา-กรรมการประชาชนวันที่ 12/7/2017
จังหวัด Hà Nam 100.000 ด่อง พระราชกฤษฏีกา  39/2016/พระราชกฤษฏีกา-กรรมการประชาชนวันที่ 08/12/2016
จังหวัด Hải Dương 150.000 ด่อง 15.000 ด่อง พระราชกฤษฏีกา 17/2016/พระราชกฤษฏีกา-กรรมการประชาชนวันที่ 05/10/2016
จังหวัดHưng Yên 150.000 ด่อง 15.000 ด่อง พระราชกฤษฏีกา  87/2016/พระราชกฤษฏีกา-กรรมการประชาชนวันที่ 15/12/2016
จังหวัด Vĩnh Phúc 150.000 ด่อง 15.000 ด่อง พระราชกฤษฏีกา 56/2016/พระราชกฤษฏีกา-กรรมการประชาชนวันที่ 12/12/2016
จังหวัด Thái Nguyên 150.000 ด่อง 15.000 ด่อง พระราชกฤษฏีกา 49/2016/พระราชกฤษฏีกา-กรรมการประชาชนวันที่ 08/12/2016
จังหวัด Bắc Giang 150.000 ด่อง 15.000 ด่อง พระราชกฤษฏีกา 33/2016/พระราชกฤษฏีกา-กรรมการประชาชนวันที่ 08/12/2016
เมืองHồ Chí Minh 150.000 ด่อง 15.000 ด่อง มาตรา 2 พระราชกฤษฏีกา 18/2017/พระราชกฤษฏีกา-กรรมการประชาชนวันที่ 07/12/2017
จังหวัด Bình Dương 100.000 ด่อง 10.000 ด่อง พระราชกฤษฏีกา 71/2016/พระราชกฤษฏีกา-กรรมการประชาชนวันที่ 16/12/2016

 

ด้วยประสบการณ์ในด้านการก่อสร้างอุตสาหกรรม DELCO พร้อมที่จะให้คำปรึกษารายละเอียด ช่วยผู้ลงทุนในขั้นตอนดำเนินการทางกฏหมายและอัปเดตข้อกำหนดใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม ช่วยผู้ลงทุนมีแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืน ถูกต้องตามกฏหมาย รักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ลงทุน DELCO เคยและกำลังเป็นพันธมิตรน่าเชื่อถือของหลายบริษัท FDI ที่มาจากยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ….

_ ลิขสิทธิ์ของบทความบนเว็บไซต์ delco-construction.com เป็นของ DELCO® Construction โปรดอย่าคัดลอกหรือแก้ไขภาพหรือเนื้อหาใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก DELCO® —

การเปลี่ยนแปลงในหนังสือเวียน 01/2021/TT-กระทรวงการก่อสร้างเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารและออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้รับเหมาในการก่อสร้าง

แบ่งปัน

error: Content is protected !!