ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม – อัปเดตปี 2023

การขออนุญาตก่อสร้างเป็นขั้นตอนที่สำคัญและเป็นหนึ่งในเงื่อนไขเพื่อทำการก่อสร้างโรงงานที่ถูกต้องทางกฎหมายในเวียดนาม ผู้ลงทุนต้องเตรียมการณ์และใส่ใจอะไรบ้างเพื่อสามารถเข้ามาในตลาดเวียดนาม

เวียดนาม – จุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุน

เวียดนามเป็นประเทศที่น่าลงทุนสร้างโรงงานเมื่อมีตำแหน่งที่ตั้งสะดวกและมีแหล่งแรงงานอายุน้อยจำนวนมากมาย ปัจจุบัน เวียดนามมีการดึงดูดผู้ลงทุนรายใหญ่มาลงทุน เช่น Intel, Samsung, LG, Foxconn, Canon…
จากรายงานของ VnEconomy จำนวนเงินทั้งหมดจากต่างประเทศที่ลงทุนเข้าเวียดนามใน 4 เดือแรกปี 2023 มีแนวโน้มดีขึ้น นอกจากนั้น โครงสร้างการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในเวียดนามก็หลากหลายด้วยหลายๆ ธุรกิจที่ต่างกัน

แผนภูมิแสดงจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดจากต่างประเทศที่จดทะเบียนในเวียดนามช่วง 4 เดือนแรกปี 2023 (หน่วย:พันล้านเหรียญสหรัฐ)
(ที่มา: VnEconomy 2023)

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่บริษัทที่ลงทุนเข้าตลาดเวียดนามจะต้องมีเอกสารทางกฎหมายเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงงานในนั้นรวมถึงเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง
ต่อไปนี้คือขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม:

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม: เอกสาร กระบวนการและค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม: เอกสาร กระบวนการและค่าธรรมเนียม

รวบรวมเอกสารแนะนำขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม

ใบอนุญาตก่อสร้างเป็นเงื่อนไขทางกฎหมายที่สำคัญซึ่งแสดงให้เห็นว่าเอกสารการออกแบบและขั้นตอนการแต่งตั้งโรงงานของผู้ลงทุนได้ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมายของเวียดนาม นอกจากนั้นใบอนุญาตก่อสร้างยังปกป้องผลปะโยชน์ที่ถูกต้องทางกฎหมายของผู้ลงทุน เป็นที่ยอมรับทางกฎหมายของโครงการ เป็นเอกสารที่จำเป็นต้องมีเวลาทำการตรวจรับและดำเนินการโรงงาน

ตามมาตรา 102 กฎหมายว่าด้วยการก่อสร้างปี 2014 ขั้นตอการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานมีขั้นตอนตามต่อไปนี้:

ขั้นตอน 1: เตรียมเอกสารขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน อาคารผลิต

ตามมาตรา 43 กฤษฎีกา 15/2021/ND-CP เอกสารการขออนุญาตสร้างอาคารผลิตและโรงงาน ได้แก่:

 • หนังสือขออนุญาตสร้างอาคารผลิต โรงงานตามแบบฟอร์ม
 • ใบรับรองการลงทุน ใบจดทะเบียนวิสาหกิจ (ERC) ของนักลงทุน
 • เอกสารเกี่ยวกับสิทธิการใช้ที่ดิน (สัญญาการเช่าที่ดิน เช่าอาคารผลิตหรือใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน…)
 • เอกสารชี้แจงผลการประเมินรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนก่อสร้าง; แบบพื้นฐานที่ได้ประทับตรา (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงความสามารถ ประสบการณ์ขององค์กรออกแบบ
 • 02 แบบก่อสร้างที่ได้ดำเนินการหลังจากการประเมินแบบพื้นฐาน
 • ใบรับรองการอนุมัติแบบระบบป้องกันอัคคีภัยแนบกับแบบระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้อนุมัติ
 • ใบอนุมัติด้านสิ่งแวดล้อมหรือเอกสารจดทะเบียนสิ่งแวดล้อมของโครงการ
 • จดหมายแนะนำการยื่นเอกสาร

ขั้นตอนที่ 2: ยื่นเอกสารที่หน่วยงานที่มีอำนาจการออกใบอนุญาตก่อสร้าง

หน่วยงานไหนมีอำนาจการออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม

ส่วนใหญ่โรงงานและอาคารผลิตต่างๆ ที่มีกำลังการผลิตขนาดปานกลางมักจะได้กำหนดเป็นโครงการระดับ III หรือ IV จากนั้นหน่วยงานที่มีอำนาจออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานและอาคารผลิตมักจะเป็นคณะกรรมการประชาชนระดับอำเภอและคณะบริหารเขตอุตสหกรรม รายละเอียดขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละจังหวัด
ในกรณีโรงงาน อาคารผลิตมีการผลิตที่เป็นลักษณะพิเศษหรือขนาดใหญ่ ก็จะได้นับเป็นโครงการระดับ II ดังนั้นหน่วยงานที่มีอำนาจการออกใบอนุญาตอสร้างโรงงานก็คือคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด

ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารขออนุญาตก่อสร้างโรงงานและอาคารผลิต: ไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารที่สมบูรณ์และถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3: รับผลการพิจารณา

ในกรณีถึงเวลาได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแต่ยังต้องพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานที่มีอำนาจจะต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบและระยแวลาพิจรณาเพิ่มเติมจะไม่เกิน 10 วัน

ค่าธรรมเนียมของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารผลิตและโรงงาน

ตามหนังสือเวียน 85/2019/TT-BTC ค่าธรรมเนียมของการขออนุญาตก่อสร้างได้ถูกกำหนดโดยสภาประชาชนระดับจังหวัด ดังนั้นค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานในแต่ละแห่งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงงาน

ข้างล่างเป็นตารางรวบรวมค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานของแต่ละจังหวัดอุตสาหกรรมที่ผู้ลงทุนสามารถอ้างอิง

ค่าปรับถ้าดำเนินการก่อสร้างโรงงานเมื่อยังไม่มีใบอนุญาตก่อสร้าง

ตามข้อ 7 มาตรา 16 กฤษฎีกา 16/2022/ND-CP ค่าปรับทางปกครองสำหรับการกระทำดำเนินการก่อสร้างโครงการโดยไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างจะถูกปรับตั้งแต่ 120.000.000 ด่อง ถึง 140.000.000 ด่อง นอกจากการปรับเงินแล้วโครงการเหล่านี้จะไม่ได้รับการตรวจรับงานและถูกบังคับให้ทุบทิ้งและบังคับให้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อกำหนดในมาตรา 81 ของกฤษฎีการฉบับนี้

เมื่อสิ้นปี 2022 จังหวัด Hai Duong บริษัท K เวียดนามถูกปรับเกือบ 400 ล้านด่องเนื่องจากดำเนินการก่อสร้าง 3 โครงการและอาคารผลิตแบบเปิด ได้แก่: อาคารผลิต 7 อาคารผลิต 8 และห้องตรวจสอบ

ในขณะเดียวกัน ที่จังหวัด Quang Ngai มีบริษัทการค้าและบริการ T ถูกปรับ 165 ล้านด่องและถูกบังคับทุบทิ้งเพราะไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและไม่มีเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ 

Cùng với đó, tại Quảng Ngãi, Công ty Thương mại và dịch vụ T. bị xử phạt 165 triệu đồng và bị tháo dỡ vì không có giấy tờ xây dựng và các thủ tục pháp lý khác. 

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานในเวียดนาม

ก่อนขอใบอนุญาตก่อสร้างผู้ลงทุนต้องใส่ใจพิเศษในการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

 • เอกสารรับรองการจดทะเบียนการลงทุน (IRC) หลักฐานแสดงสิทธิการใช้ที่ดิน
 • ผลประเมินระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานเวียดนาม QCVN 06:2022/BXDมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสำหรับบ้านและโครงการ
 • ผลดำเนินการเรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม – ตามมาตรฐานของกฎหมายแห่งการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมปี 2020
 • เอกสารที่ออกแบบตามมาตรฐาน QCVN 01:2021/BXD เกี่ยวกับความหนาแน่นในการก่อสร้าง

ถ้าเอกสารขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน อาคารผลิตไม่สอคล้องตามมาตรฐานเหล่านี้ผู้ลงทุนจะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากมายเพื่อแก้ไขให้สอดคล้อง ซึ่งจะทำให้กระทบต่อความคืบหน้าของโครงการและแผนการผลิตในเวียดนาม

—ลิขสิทธิ์ของบทความบนเว็บไซต์ delco-construction.com เป็นของ DELCO® Construction โปรดอย่าคัดลอกหรือแก้ไขภาพหรือเนื้อหาใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก DELCO®

ดูเพิ่มเติม: ประเด็นใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความหนาแน่นในการก่อสร้างในมาตรฐานเวียดนาม 01:2021/ กระทรวงการก่อสร้าง

ดูเพิ่มเติมm: ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้รับเหมาในการก่อสร้าง

แบ่งปัน