รายการเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ดึงดูดผู้ลงทุนสร้างโรงงานในจังหวัด Ha Nam

รายการเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ดึงดูดผู้ลงทุนสร้างโรงงานในจังหวัด Ha Nam

Ha Nam ได้ผู้ลงทุนประเมินว่าเป็นท้องถิ่นที่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เท่าเทียมสม่ำเสมอกัน สภาพแวดล้อมการลงทุนสะดวก ดังนั้นดึงดูดโครงการสร้างโรงงานขนาดใหญ่จำนวนมาก ต่อไปนี้จะเป็นรายการเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ได้ประเมินที่ดีจากผู้ลงทุน FDI และ DDI

เขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่พร้อมเพื่อสร้างโรงงานในจังหวัด Ha Nam

เขตอุตสาหกรรม Dong Van IV

Khu công nghiệp Đồng Văn

ขนาด: 600 แฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้วคือ: 70,2%

ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2016 เขตอุตสาหกรรมนี้เป็นเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดใน Ha Nam ซึ่งได้ทำเสร็จเรียบร้อยการปรับพื้น ทำถนนภายใน ระบบระบายน้ำ ระบบแสงสว่าง ระบบจ่ายน้ำ ระบบอัคคีภัยและระบบต้นไม้….

แผนที่เขตอุตสาหกรรมสำคัญของเวียดนาม

โอกาสที่ก้าวล้ำของตลาดอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมในเวียดนาม

เขตอุตสาหกรรม Dong Van III

ขนาด: 523 แฮกตาร์ (แผนถึงปี 2020)

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้วคือ: 74,4%

เขตอุตสาหกรรม Dong Van III เป็นเขตอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์สนับสนุน ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ผลิตและประกอบรถยนต์….ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้ลงทุนเท่าเทียมสม่ำเสมอกัน ทันสมัย เชื่อมต่อกับเส้นถนนระบบประเทศ สะดวกต่อการเดินทางและขนส่งสินค้าจาก/มาสนามบิน Noi Bai และท่าเรือ Hai Phong

เขตอุตสาหกรรม Thanh Liem

ขนาด: 293 แฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้วคือ: 70%

นอกจาการรีบทำระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยระบบบำบัดน้ำเสียมีกำลังการบำบัด 7.600 ลูกบาศก์เมตร/วันคืนแล้ว เขตอุตสาหกรรม Thanh Liem ยังมีนโยบายการช่วยค่าภาษี: ผู้ลงทุนจะได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลใน 2 ปีแรกนับตั้งแต่เวลามีรายได้ที่ต้องจ่ายภาษีและลดภาษี 50% ใน 4 ปีถัดไป สนับสนุนผู้ลงทุนในขั้นตอนการดำเนินการเอกสารราชกาล สร้างเงื่อนไขที่เปิดกว้างเพื่อการผลิตและทำธุรกิจ….

เขตอุตสาหกรรม Hoa Mac

Nhà máy DORCO Living Vina tại KCN Hòa Mạc, Hà Nam

โรงงาน DORCO Livign Vina ยี่ห้อมีดโกนที่มีชื่อเสียงของผู้ลงทุน DORCO (เกาหลี) – ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานทั่วไปที่เขตอุตสาหกรรม Hoa Mac, Ha Nam ปี 2021

ขนาด: 203 แฮกตาร์

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้วคือ: 70,9%

เขตอุตสาหกรรม Hoa Mac ติดกับทางหลวง 38 และห่างจากทางด่วน Ha Noi –  Ninh Binh 6 กีโลเมตร สะดวกในการจราจร เชื่อมโยงกับท่าเรือ Hai Phong และสนามบิน Noi Bai …ได้ง่าย ซึ่งสร้างเงื่อนไขที่สะดวกเพื่อบริษัทต่างไ นำเข้าและส่งออกสินค้าและวัตถุดิบ

นโยบายของจังหวัด: ลงทุนและขยายโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

เพื่อทันรับการลงทุนและเข้าถึงบริษัท FDI ช่วงปี 2021 – 2025 จังหวัด Ha Nam ได้มีนโยบายสร้างใหม่เขตอุตสาหกรรม 18 แห่งด้วยขนาด 4.700 แฮกตาร์ ขยายเขตอุตสาหกรรม Thai Ha ด้วยพื้นที่ 100 แฮกตาร์ ตั้งเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง Ly Nhan ด้วยขนาด 1.000 แฮกตาร์ นอกจากนั้น เขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใน Ha Nam ก็ได้ขยาย ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเ เตรียมพร้อมพื้นที่สะอาดเพื่อดึงดูดการลงทุน

KCN Hòa Mạc, nhà máy NITTOKU Việt Nam

ในฐานะเป็นผู้ระบเหมาทั่วไปในการออกแบบ – ก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่หลายแห่งใน Ha Nam เช่น โรงงาน DORCO Living Vina เบอร์ 2 – เขตอุตสาหกรรม Hoa Mac โรงงาน NITTOKU Viet Nam – เขตอุตสาหกรรม Thi Son  โรงงาน Advanced Material Viet Nam – เขตอุตสาหกรรม Hoa Mac …DELCO มีประสบการณ์ก่อสร้างและมีความรู้ในสภาพแวดล้อมการลงทุนก่อสร้างในจังหวัดนี้ พร้องเพื่อให้คำปรึกษาช่วยผู้ลงทุนประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาและดำเนินการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งที่มาของข้อมูล: สถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัด Ha Nam