DELCO มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและโปร่งใส กิจกรรมทั้งหมดในสถานที่ก่อสร้างจะได้ดำเนินการตามกฎระเบียบการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล กฎระเบียบในการป้องกันเพลิงไหม้และระเบิด การรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม… ตามที่กำหนดจากนักลงทุนและนโยบาย HSE ของ DELCO

สุขภาพ – ความปลอดภัย – สิ่งแวดล้อม (HSE) เป็นประเด็นที่สำคัญในกระบวนการบริหารการงานก่อสร้าง ในฐานะเป็นผู้รับเหมาทั่วไปที่มีประสบการณ์เกือบ 20 ปีในด้านการก่อสร้างโรงงานคุณภาพสูง DELCO จึงเข้าใจว่า:

.

ความปลอดภัยในการทำงาน: ข้อผิดพลาดหรือความประมาทไม่ว่าเล็กน้อยเพียงใดก็อาจจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อความคืบหน้าและต้นทุนของโครงการ และอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพและชีวิตของ แรงงาน

การรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม: เนื่องจากไม่สามารถขจัดปัจจัยต่างๆ เช่นเสียง ควันและฝุ่น…ได้อย่างสมบูรณ์ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เพราะฉะนั้นผู้รับเหมาต้องมีแผนจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่รอบข้าง

ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น พนักงานและกรรมกรทั้งหมดของ DELCO ต้องปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย การป้องกันเพลิงไหม้ระเบิดและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเด็ดขาดเพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยและคุณภาพในระหว่างดำเนินการ

.

ความปลอดภัยในการทำงาน: ข้อผิดพลาดหรือความประมาทไม่ว่าเล็กน้อยเพียงใดก็อาจจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อความคืบหน้าและต้นทุนของโครงการ และอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพและชีวิตของ แรงงาน

การรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม: เนื่องจากไม่สามารถขจัดปัจจัยต่างๆ เช่นเสียง ควันและฝุ่น…ได้อย่างสมบูรณ์ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เพราะฉะนั้นผู้รับเหมาต้องมีแผนจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่รอบข้าง

ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น พนักงานและกรรมกรทั้งหมดของ DELCO ต้องปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย การป้องกันเพลิงไหม้ระเบิดและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเด็ดขาดเพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยและคุณภาพในระหว่างดำเนินการ

เป้าหมายของนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

ปลอดภัย

ไว้ก่อน

รับรองว่ากิจกรรมทั้งหมดในสถานที่ก่อสร้างได้รับการควบคุมและกำกับดูแลอย่างเข้มงวด ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด โดยมีแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินเพื่อทันป้องกันและจัดการอุบัติเหตุรวมถึงความเสี่ยงด้านการเพลิงไหม้ระเบิดในสถานที่ก่อสร้างของ DELCO

ลดการเกิด

ขยะและถุงไนลอน

ทำการแบ่งแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง ส่งเสริมการรีไซเคิลและรียูสเพื่อลดปริมาณขยะในกระบวนการก่อสร้างและลดการใช้ถุงไนลอนและบรรจุภัณฑ์ใช้งานครั้งเดียว นอกจากเป้าหมายสร้างโครงการที่มีคุณภาพแล้ว ทางเรายังมุ่งไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน

นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยขั้นพื้นฐานของ DELCO

การจัดการความมั่นคง

 • ควบคุมบุคคลเข้าออกสถานที่ก่อสร้างอย่างเข้มงวด จัดทำรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมในกระบวนการก่อสร้างของงานนั้นๆ และสัญญาการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
 • มีทีมผู้ดูแลความปลอดภัย: ตรวจติดตามความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง รับรองความปลอดภัยของรายการงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ
 • สำหรับบุคคลทำงานในสถานที่ก่อสร้าง: ต้องจดทะเบียนถิ่นที่อยู่ชั่วคราวตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • สำหรับผู้รับเหมาช่วงและผู้จัดจำหน่าย: มีเพียงผู้ที่มีหน้าที่และได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการหน้างานเท่านั้นที่จะได้เข้าทำงานในสถานที่ก่อสร้างและต้องปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบของสถานที่ก่อสร้างในตลอดเวลาทำงาน
 • แบ่งพื้นที่ทำงาน: มีการแบ่งขอบเขตพื้นที่ทำงานของแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนและมีการดูแลกำกับโดยผู้ควบคุมหน้างานเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายในสถานที่ก่อสร้าง
 • จัดทำระบบรั้วรอบสถานที่ก่อสร้างและระบบไฟสว่างในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอกโดยไม่ได้รับอนุมัติ

บริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

 • พนักงานทำงานในสถานที่ก่อสร้างทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น การใช้หมวก รองเท้า เครื่องแต่งกาย…และขึ้นอยู่กับงานแต่ละงานเพื่อจะมีการกำหนดการใช้อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เพิ่มเติม
 • จัดการอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคนที่ทำงานในสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความรู้ในเรื่องความเสี่ยงที่หน้างาน ความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้ถูกต้องและมีประโยชน์….
 • ออกกำลังกายตอนบ่ายก่อนเริ่มงานเพื่อช่วยให้วิศวกรและพนักงานทุกคนมีความตื่นตัว
 • ความปลอดภัยในการทำงาน: มั่นใจว่าการดำเนินงานทุกงานล้วนจะมีรั้วกั้น มีป้ายห้าม ป้ายเตือนและไฟสว่างกลางคืน ปฏิบิติอย่างเข้มงวดตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานทุกๆ รายการ เช่น: งานทำคอนกรีต งานสร้างกำแพง งานทำบนที่สูง งานขุดดิน และทำฐานราก งานติดตั้งและใช้เครื่องจักรต่างๆ …
 • ความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า: ใช้ตู้ไฟอุตสาหกรรม ปลั๊กไฟอุตสาหกรรม มีเสาเพื่อแขวนสายไฟให้สูงจากสองเมตรขึ้นไป รอยต่อสายไฟต้องแน่นพอและต้องปิดรอยต่อให้สนิท..
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิด หน้าจอทีวีเพื่อตรวจสอบความมั่นคงและความปลอดภัยในการทำงาน ใช้วิทยุสื่อสาร แตรลมเป่าเพื่อสื่อสาร แจ้งเตือน ป้องกันและจัดการกรณีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบที่หน้างาน 

บริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

 • พนักงานทำงานในสถานที่ก่อสร้างทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น การใช้หมวก รองเท้า เครื่องแต่งกาย…และขึ้นอยู่กับงานแต่ละงานเพื่อจะมีการกำหนดการใช้อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เพิ่มเติม
 • จัดการอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคนที่ทำงานในสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความรู้ในเรื่องความเสี่ยงที่หน้างาน ความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้ถูกต้องและมีประโยชน์….
 • ออกกำลังกายตอนบ่ายก่อนเริ่มงานเพื่อช่วยให้วิศวกรและพนักงานทุกคนมีความตื่นตัว
 • ความปลอดภัยในการทำงาน: มั่นใจว่าการดำเนินงานทุกงานล้วนจะมีรั้วกั้น มีป้ายห้าม ป้ายเตือนและไฟสว่างกลางคืน ปฏิบิติอย่างเข้มงวดตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานทุกๆ รายการ เช่น: งานทำคอนกรีต งานสร้างกำแพง งานทำบนที่สูง งานขุดดิน และทำฐานราก งานติดตั้งและใช้เครื่องจักรต่างๆ …
 • ความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า: ใช้ตู้ไฟอุตสาหกรรม ปลั๊กไฟอุตสาหกรรม มีเสาเพื่อแขวนสายไฟให้สูงจากสองเมตรขึ้นไป รอยต่อสายไฟต้องแน่นพอและต้องปิดรอยต่อให้สนิท..
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิด หน้าจอทีวีเพื่อตรวจสอบความมั่นคงและความปลอดภัยในการทำงาน ใช้วิทยุสื่อสาร แตรลมเป่าเพื่อสื่อสาร แจ้งเตือน ป้องกันและจัดการกรณีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบที่หน้างาน 

 

ป้องกันอัคคีภัย

 • แต่งตั้งคณะบริหารหน้างานและจัดอบรมสม่ำเสมอเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดตรวจสอบและกระตุ้นเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้ครบถ้วนและห้ามมีการกระทำที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้และระเบิดเป็นเด็ดขาด
 • จัดทำแผนการระงับอัคคัภัยให้เหมาะสม: รับรองแหล่งน้ำดับเพลิงมีเพียงพอ รถดับเพลิงและรถพยาบาลฉุกเฉินเข้าออกได้สะดวกเมื่อเกิดเหตุ จัดทำแผนและจัดซ้อมแผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัย ซ้อมกิจกรรมการกู้ภัยที่หน้างาน
 • ฝึกซ้อมและฝึกอบรมกิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่หน้างานอย่างสม่ำเสมอ
 • มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ตู้ไฟชั่วคราว ระบบสายไฟ…
 • จัดพื้นที่สูบบุหรี่ต้องแยกออกจากสถานที่ก่อสร้างและจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงในพื้นที่นี้
 • ในกระบวนการทำงานต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

 

บริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • ต้องคลุมปิดพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบ ตาข่ายกันฝุ่น ทำการฉีดน้ำสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่น โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งหรือช่วงมีการก่อสร้างมากมาย
 • จัดให้มีถังขยะที่หน้างาน ขยะทั่วไปจากการใช้ชีวิตประจำวันและขะยะจากงานก่อสร้างต้องได้รวบรวมในพื้นที่หนึ่งแล้วส่งไปที่จุดรวมขยะตามกำหนดของนิคมอุตสาหกรรม
 • ทำการแบ่งประเภทขยะ ของเสียตั้งแต่ต้น ให้ความสำคัญกับการรีไซเคิล หรือรียูสถึงไนลอน และของเสียจากงานก่อสร้างเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการปล่อยของเสียที่หน้างาน
 • จัดเวลาการทำงานให้เหมาะสมเพื่อลดเสียงรบกวนมากเกินไปทำให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่รอบข้าง
 • จัดให้มีพื้นที่ห้องน้ำชายและหญิงแยกชัดเจน ใช้อุปกรณ์สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำตามข้อกำหนด มีพนักงานทำความสะอาดทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นกระทบต่อสถานที่ก่อสร้างและพื้นที่รอบข้าง
 • จัดเก็บทุกอย่างให้ตรงตามพื้นที่ที่กำหนด ก่อนเลิกงานทุกวันต้องทำความสะอาดหน้างาน ทำความสะอาดครั้งใหญ่ทุกๆ สัปดาห์ในสถานที่ก่อสร้าง
 • พวกเศษและของเสียจะได้รวบรวมและขนออกไปโดยรถที่มีฝาปิด ไม่ให้เกิดฝุ่นและเสียงรบกวน
 • ทำระบบระบายน้ำฝน น้ำจากการผลิตและน้ำผ่านการใช้งานให้เหมาะสม รับรองสุขอนามัยและรับรองว่าสถานที่ก่อสร้างแห้ง สะอาดเรียบร้อยดีเสมอ

 

บริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • ต้องคลุมปิดพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบ ตาข่ายกันฝุ่น ทำการฉีดน้ำสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่น โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งหรือช่วงมีการก่อสร้างมากมาย
 • จัดให้มีถังขยะที่หน้างาน ขยะทั่วไปจากการใช้ชีวิตประจำวันและขะยะจากงานก่อสร้างต้องได้รวบรวมในพื้นที่หนึ่งแล้วส่งไปที่จุดรวมขยะตามกำหนดของนิคมอุตสาหกรรม
 • ทำการแบ่งประเภทขยะ ของเสียตั้งแต่ต้น ให้ความสำคัญกับการรีไซเคิล หรือรียูสถึงไนลอน และของเสียจากงานก่อสร้างเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการปล่อยของเสียที่หน้างาน
 • จัดเวลาการทำงานให้เหมาะสมเพื่อลดเสียงรบกวนมากเกินไปทำให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่รอบข้าง
 • จัดให้มีพื้นที่ห้องน้ำชายและหญิงแยกชัดเจน ใช้อุปกรณ์สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำตามข้อกำหนด มีพนักงานทำความสะอาดทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นกระทบต่อสถานที่ก่อสร้างและพื้นที่รอบข้าง
 • จัดเก็บทุกอย่างให้ตรงตามพื้นที่ที่กำหนด ก่อนเลิกงานทุกวันต้องทำความสะอาดหน้างาน ทำความสะอาดครั้งใหญ่ทุกๆ สัปดาห์ในสถานที่ก่อสร้าง
 • พวกเศษและของเสียจะได้รวบรวมและขนออกไปโดยรถที่มีฝาปิด ไม่ให้เกิดฝุ่นและเสียงรบกวน
 • ทำระบบระบายน้ำฝน น้ำจากการผลิตและน้ำผ่านการใช้งานให้เหมาะสม รับรองสุขอนามัยและรับรองว่าสถานที่ก่อสร้างแห้ง สะอาดเรียบร้อยดีเสมอ