บริษัทก่อสร้างเผชิญหน้ากับความรุนแรงของการตลาด

การผันผวนของราคา ปัญหาทางแรงงาน ขั้นตอนการบริหารจที่ซับซ้อน แรงกดดันเรื่องการเงิน…ทำให้บริษัทก่อสร้างเวียดนามเผชิญหน้ากับกับความเสี่ยงจะล้มเหลว

ความท้าทายจากการตลาด

1. การผันผวนของราคาวัสดุ

ราคาเหล็กนับจากต้นปี 2021 ถึงสิ้นไตรมาส 2 ปี 2022 แพงขึ้นจาก 20-60% ช่วงขึ้นมากสุดถึง 60% เท่ากับแพงขึ้น 17,8 ล้านด่อง/ตัน หลังจากปรับลดราคามาหลายรอบ ราคาเหล็กได้อ่อนลงโดยแต่ยังแพงขึ้นประมาณ 20% นอกจากราคาเหล็กแพงขึ้นแล้ว ในสองเดือนเร็วๆ นี้เนื่องจากถูกรับผลกระทบจากราคาน้ำมันทำให้ราคาขนส่งแพงขึ้น จากนั้นราคาของวัตถุดิบทุกประเภท เช่น ทราย กระเบื้อง หิน ซีเมนต์…ก็แพงขึ้นมากมาย ราคาการจ้างเหมาก่อสร้างก็ถูกรับผลกระทบทางลบในเมื่อราคาวัสดุแพงขึ้นจาก 18-30% ตามรายงานของสมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างเวียดนาม (VACC)

ประกาศปรับราคาได้ส่งถึงผู้รับเหมาทั่วไป DELCO อย่างเสมอในช่วงราคาเหล็กแพงขึ้น 2021

ราคาวัสดุแพงขึ้นแต่เวียดนามยังไม่มีนโยบายปรับราคาสัญญาให้เหมาะสมหรือวิธีการเพื่อช่วยเหลือผู้รับเหมา ดังนั้น ปัจจุบันผู้รับเหมาหลายเจ้ากำลังเผชิญกับการขาดทุนอย่างรุนแรง นอกจากนั้น หลายๆ ผู้รับเหมาไม่กล้ารับโครงการลงทุนของรัฐ “นี่คือความจริงที่น่าเศร้าและยังไม่เคยเกิดขึ้นในเวียดนาม” คุณ Nguyen Quoc Hiep นายกสมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างเวียดนามกล่าวไว้

สร้างโรงงานใหม่หรือเช่าโรงงาน: ปัจจัยที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ

2.  ขั้นตอนบริหารที่ซับซ้อน

ช่วงปี 2020-2022 เวียดนามได้อัปเดตข้อกำหนดมากมายเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงาน: มาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสำหรับบ้านและโครงการ QCVN 06:2020/กระทรวงการก่อสร้างเพื่อใช้แทนมาตรฐานฉบับ QCVN 06:2010/กระทรวงการก่อสร้าง QCVN 01:2021/กระทรวงการก่อสร้าง – มาตรฐานการก่อสร้างอัปเดตเกี่ยวกับกำหนดความหนาแน่นของการก่อสร้าง กฏหมายแห่งการรักษาสิ่งแวดล้อม 2020 มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการแบ่งประเภทโครงการลงทุน….ข้อกำหนดใหม่ๆ ยังไม่มีการแนะนำที่ชัดเจนทำให้ผู้รับเหมาสับสนเมื่อประยุกต์ใช้

QCVN 06:2020/BXD có thay đổi quan trọng về yêu cầu thử nghiệm chống cháy theo cấu kiện với kích thước thực khiến nhiều doanh nghiệp xây dựng bối rối trong công tác nghiệm thu PCCC tại công trình.

มาตรฐานเวียดนาม QCVN 06:2020/กระทรวงการก่อสร้าง มีการเปลี่ยนแปลที่สำคัญที่กำหนดให้ทดสอบการป้องกันไฟไหม้ตามโครงสร้างด้วยขนาดจริงซึ่งทำให้บริษัทก่อสร้างหลายเจ้าสับสนในการตรวจรับรับบบอัคคีภัยที่หน้างาน

การที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฏหมายด้านอัคคีภัยด้วยมาตรฐานสูง การตรวจสอบ ประเมินวัสดุก็ยังมีสิ่งที่ไม่เหมาะสมอีกมากมายซึ่งทำให้เกิดการเปลืองวัสดุ ผู้รับเหมาเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามขั้นตอนบริหาร

จากข้อความคิดเห็นของหลายๆ บริษัททให้เห็นว่าขั้นตอนการบริหารในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ได้แก้ไข ดังนั้นโครงการใหม่ยังมีจำนวนน้อย การแข่งขันรุนแรงของการตลาดทำให้หลายบริษัทต้องทุ่มตลาดเพื่อสามารถเอาตัวรอด แต่เนื่องจากพยายามเพื่อชนะการประมูลราคาด้วยทุกวิถีทางทำให้ตอนปฏิบัตจริงก็จะล้มเหลว ติดหนี้

3. ปัญหาในการสรรหาแรงงานในธุรกิจก่อสร้าง

การขาดแคลนแรงงานกำลังเป็นปัญหาของธุรกิจก่อสร้างซึ่งกระทบโคยตรงต่อความคืบหน้าการดำเนินการโครงการ

ช่วง Covid – 19 ในเวลาที่เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันเชื้อโรค แรงงานทำงานที่หน้างานส่วนใหญ่ถูกตัดลดจำนวน หลัง covid แรงงานได้กลับบ้านเกิดเป็นส่วนใหญ่และหางานอื่นทำไม่คิดจะกลับมาทำงานต่อที่หน้างาน

Cũng vì sự khan hiếm nhân công, theo báo cáo của VACC, đơn giá nhân công tăng lên đến 25% để cạnh tranh thu hút nhân lực.

ตามรายงานของ VACC เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานทำให้ราคาแรงงานก็แงขึ้นถึง 25% เพื่อแข่งขันดึงดูดแรงงาน

การเสนอขอปรับเงินเดือนพื้นฐานของเวียดนามมีผลกระทบอย่างไรต่อผู้ลงทุนต่างชาติ

4. ปัญหาด้านการเงิน

การรับค่าจ้างเหมาจากผู้รับเหมายังมีความซับซ้อน ลำบาก ส่วนใหญ่ผู้รับเหมาถูกมีหนี้ค้าง โดยเฉพาะช่วง20-25% สุดท้ายของโครงการ ด้วนแรงกดดันเรื่องการเงินทางธนาคารกระชับเครดิตการใหกู้ยิ่งทำให้ผู้รับเหมาลำบากมากขึ้น

DELCO กับปัญหาในการตลาด

DELCO มักจะเซ็นสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ – Lump Sum Turnkey รับรองการลงทุนทั้งแพคเกจจิ้งให้แก่ผู้ลงทุน ในช่วงราคาผันผวนอย่างปัจจุบัน DELCO เจอปัญหาเรื่องการเงินมากกว่าบริษัทอื่นๆ ที่ต้องรับรองโครงการอย่างที่สัญญาไว้โดยไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากสัญญาและแบบที่ตกลงกันไว้

DELCO ได้พยายามเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมด้วยวิธีการออกแบบและโซลูชั่นเทคโนโลยีเพื่อรับรองแผนการเงินและคุณภาพที่สัญญาไว้กับผู้ลงทุน

นอกจากปัญหาทั่วไปของการตลาด DELCO โชคดีที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและพันธมิตรหลายๆ เจ้า เนื่องจากมีนโยบายคุณภาพการก่อสร้าง นโยบายการรับประกัน เคียงคู่กับลูกค้า DELCO ได้สร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อมั่น ร่วมมืออย่างยั่งยืนกับผู้ลงทุนขนาดใหญ่ทั้งในและนอกประเทศ สัดส่วนลูกค้าเก่าและลูกค้าที่ได้แนะนำต่อของ DELCO ค่อนข้างสูง

พวกเราเข้าใจว่าตนเองจะต้องพยายามมากขึ้น พัฒนาความสามารถและประสบการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่เคร่งครัดและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

แบ่งปัน