ปรับปรุงโรงงาน - อุปสรรคในระหว่างดำเนินการ - Delco Construction

ปรับปรุงโรงงาน – อุปสรรคในระหว่างดำเนินการ

ในระหว่างดำเนินการถ้าผู้ลงทุนไม่มีขั้นตอนควบคุมและติดตามงานอย่างดี การใช้วัสดุ วัตถุดิบที่ด้อยคุณภาพอาจจะส่งผลกระทบทำให้ลดอายุการใช้งานของโครงการ นอกจากนั้น ถ้าผู้ลงทุนใช้งานโครงการไม่ตรงกับคุณสมบัติอาจจะทำให้เกิดการใช้งานเกินความสามารถของโครงการ หรือถ้าไม่ใส่ใจในเรื่องซ่อมบำรุงรักษาอย่างถูกต้องอาจจะทำให้โครงการเสื่อมสภาพก่อนเวลา

เมื่อไหร่ต้องปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงงาน

โครงการเสื่อมสภาพหลังจากใช้งานมาหลายปี

แต่ละโรงงานก็จะมีเวลาเสื่อมสภาพที่แตกต่างกัน ด้วยผลกระทบจากการผลิตและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม หลังจากใช้งานหลายปีโรงงานต่างๆ จะเสื่อมสภาพและเกิดปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับหลังคา พื้น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ….

Cai tao Nha may DORCO VINA Hung Yen
โรงงาน DORCO VINA ที่เขตอุตสาหกรรม Pho Noi A, Hung Yen

เนื่องจากธรณีวิทยาของเขตอุตสาหกรรมนี้ถูกทรุดน้ำบาดาลทำให้พื้นดินไม่แข็งแรงส่งผลกระทบต่อพื้นของโรงงานเกิดการทรุด หัก แตก ในฐานะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป DELCO ได้ทำการปรับปรุงพื้นให้กับโรงงาน DORCO VINA

โรงงานที่ใช้งานมาหลายปีแต่ไม่มีการซ่อมบำรุงรักษา นอกจากจะทำให้เสียความสวยงามแล้วยังเกิดความอันตรายต่อผู้ทำงาน เมื่อโรงงานเสื่อมเสีย การผลิตและการทำงานของพนักงานก็ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อยอดผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

โครงการเสื่อมสภาพก่อนเวลาเนื่องจากปัญหาการออกแบบ/การก่อสร้าง/การใช้งาน

บางครั้ง การผิดพลาดบางตัวในการออกแบบและก่อสร้างอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการอย่างทันที แต่หลังจากใช้งานไปนานๆ จะยิ่งเห็นผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตของโรงงานอย่างชัดเจน

ในการก่อสร้าง ถ้าผู้ลงทุนไม่มีขั้นตอนควบคุมและติดตามงานอย่างดี การใช้วัสดุ วัตถถดิบที่ด้อยคุณภาพอาจจะส่งผลกระทบทำให้ลดอายุการใช้งนของโครงการ นอกจากนั้น ถ้าผู้ลงทุนใช้งานโครงการไม่ตรงกับคุณสมบัติอาจจะทำให้เกิดการใช้งานเกินความสามารถของโครงการ หรือถ้าไม่ใส่ใจในเรื่องซ่อมบำรุงรักษาถูกต้องอาจจะทำให้โครงการเสื่อมสภาพก่อนเวลา

Sua chua, cai tao nha xuong phuc vu san xuat hieu qua
เพื่อรับประกันการใช้งานและการผลิต เจ้าของโรงงานเองต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ พิจารณาถึงการซ่อมบำรุง ปรับปรุงโรงงาน ตั้งแต่พื้น กำแพง หลังคาจนถึงระบบถนน และโครงสร้างพื้นฐาน…..

ผู้ลลงทุนที่มีความต้องการขยายโรงงาน

เวลาผ่านไป การออกแบบตั้งแต่ต้นของโรงงานอาจจะไม่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน ตอนนั้นผู้ลงทุนจะต้องพิจารณาถึงแผนการปรับเปลี่ยน layout ปรับปรุงคุณสมบัติการใช้งานของแต่ละพื้นที่ ขยายโรงงานให้เหมาะสมเพื่อการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อุปสรรคในระหว่างดำเนินการ

สำรวจอย่างดีก่อนปรับปรุง – ซ่อมแซมโรงงาน

ปรับปรุงและซ่อมแซมโรงงานเป็นงานที่ซับซ้อนกว่าการสร้างใหม่ ตั้งแต่การเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ จนถึงการรับประกันทำงานให้ทันตามกำหนดการ รับประกันคุณภาพโครงการโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตของโรงงาน ดังนั้นการสำรวจรายละเอียดทั้งหมดของโรงงานที่ต้องปรับปรุง จะเป็นขั้นตอนแรกและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงโรงงาน

Vấn đề kết nối các hệ thống hạ tầng với kết cấu phức tạp có sẵn của nhà máy
ในเรื่องการเชื่อมโยงกับโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีอยู่ของโรงงาน ถ้าผู้รับเหมาไม่มีประสบการณ์เพียงพอ ไม่สำรวจรายละเอียด การดำเนินการอาจจะเจอความเสี่ยงมากมาย

ไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตในระหว่างปรับปรุง

การปรับปรุงในทั้งๆ ที่ยังมีการผลิตอยุ่จะทำให้เกิดข้อจำกัดพื้นที่ เวลาและวิธีการทำงาน ดังนั้นการหาผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ มีความรู้ในระบบโรงงานอุตสาหกรรม มีการออกแบบตามมาตรฐาน มีแผนการรื้อถอน เคลื่อนย้ายและทำงานมีคุณภาพจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุน

Thi công cải tạo nền tại nhà máy DORCO VINA Hưng Yên.
ปรับปรุงพื้นของโรงงาน DORCO VINA Hung Yen

เนื่องจากระดับหลังคาต่ำทำให้การทำงานยากลำบาก เพื่อการปรับปรุงไม่ส่งผลต่อกิจกรรมการผลิตของโรงงาน DELCO ได้เลือกใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม ใช้รวมทั้งเครื่องทั้งแรงคนและบางครั้งต้องใช้กลุ่มเครื่องจักร 2-3 กลุ่มเพื่อทันเวลาที่กำหนด การจัดการที่หน้างานก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานที่ต้องลดปัญหาเรื่องเสียง เรื่องฝุ่นให้น้อยที่สุด ต้องจัดเก็บและจัดการขยะอย่างรวดเร็วและเรียบร้อย….

Một hạng mục cải tạo tại nhà máy điện tử ANNEX Hưng Yên do DELCO thi công.
ปรับปรุงโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ ANNEX Hung Yen ที่ดำเนินการโดย DELCO

การทุบรื้อต่างๆ ในระหว่างปรับปรุงจะได้ปกคลุมอย่างดี มีวิธีการป้องกันและลดฝุ่นโดยการใช้ผ้าใบ พ่นน้ำ….

ปรับปรุง – ซ่อมแซมโรงงานมักจะใช้เวลานาน

ปรับปรุงและซ่อมแซมโรงงานจะมีรายการงานเล็กน้อยที่มากมาย ซึ่งต้องการความละเอียดอ่อน ดังนั้นการปรับปรุงมักจะต้องใช้เวลาพอสมควร แต่ว่าถ้าผู้ลงทุนเลือกผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือ มีแผนการทำงานอย่างดีก็จะช่วยลดเวลาปรับปรุงลงและลดการสูญเสียเวลาผลิตของโรงงาน

Du an cai tao nha may DORCO VINA
โครงการปรับปรุงโรงงาน DORCO VINA Hung Yen ด้วยพื้นที่ทำงานแคบ อยู่ติดกับลาน container ส่งของ DELCO ได้เสนอแผนประกอบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อให้ทันกำหนดการ 6 เดือน
Dự án cải tạo nhà xưởng - nhà máy điện tử ANNEX Hưng Yên
โครงการปรับปรุงโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ ANNEF Hung Yen ค่อนข้างซับซ้อนที่ต้องทุบรื้อกำแพงกั้นจำนวนมาก ปรับปรุงพื้น และมีความต้องการสูงในการเก็บความสมบูรณ์ ซึ่ง DELCO ได้เสนอแผนการปรับปรุงแยกแต่ละส่วน เคลื่อนย้ายพื้นที่ผลิตเพื่อให้ทันกำหนดการเวลา 3 เดือนในระหว่างสถานการณ์โควิดที่ลำบากช่วงเดือนกันยายนปี 2021

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ขยายโรงงาน

เนื่องจากงานปรับปรุง – ขยายโรงงานมีรายการงานเล็กน้อยยิบย่อยแต่จำนวนมากมายและกระจายทุกตำแหน่งทุกพื้นที่ ดังนั้นราคางานจะสูงกว่างานสร้างใหม่ ยังไม่นับถึงปัญหาผู้ลงทุนบางเจ้ากำหนดให้ผู้รับเหมาต้องทำงานนอกเวลาผลิตของแผนก ทำงานกลางคืน ทำงานด้วยแผนการที่ซับซ้อน ลดเวลาการทำงานลง คืนพื้นที่อย่างรวดเร็วเพื่อโรงงานทำการผลิต …..ดังนั้นผู้รับเหมาต้องมีความพยายามสูงในทั้งเรื่องจัดหากำลังคน เครื่องจักรและวิธีการทำงานที่หน้างาน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงโรงงานก็ถูกดันให้สูงขึ้นอย่างมากมาย

ปรับปรุงโรงงานยังไม่เคยเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ลงทุนและผู้รับเหมา การหาเลือกผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพจะช่วยผู้ลงทุนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย แต่ละโครงการ ความต้องการในการซ่อมแซมปรับปรุงและจำนวนงานก็แตกจ่างกัน แต่มีข้อที่เหมือนกันทุกโครงการคือต้องรับรองหลักการความปลอดภัยและความสะดวก

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

 

 

แบ่งปัน

error: Content is protected !!