ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รับเหมาแต่ละเจ้าจะเสนอราคางานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันเนื่องจากความสามารถ จุดแข็งและคุณภาพในการทำงานของแต่ละเจ้าไม่เหมือนกัน ดังนั้น เมื่อหาผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ลงทุนควรตั้งเกณฑ์ค่าใช้จ่ายให้ควบคู่กับคุณภาพ เลือกผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นมืออาชีพ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเสนอราคางานก่อสร้างโรงงาน

นอกจากปัจจัยเรื่องธรณีวิทยา ภูมิประเทศ ข้อกำหนดในการออกแบบ วัสดุที่ใช้งาน ระยะเวลาที่กำหนด ….ราคาก่อสร้างโรงงานก็ยังรับผลกระทบจากปัจจัยต่อไปนี้:

ค่าใช้จ่ายในการถมที่

San gạt mặt bằng thi công xây dựng nhà máy

ในใบเสนอราคา นี่เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายแรกๆ ของโครงการและมักจะตกที่ประมาณ 1% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการก่อสร้างโรงงาน ผู้รับเหมาก่อสร้างจะรับผิดชอบในการถมที่โดยดิน ทราย ลอกหญ้าพื้น ปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ชั่วคราว พื้นที่ของส่วนที่เป็นงานหนับหนุนการทำงาน (ถนน ไฟฟ้า น้ำ …)และตึกชั่วคราวที่หน้างานเพื่อพักหรือบริหารงาน (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายการก่อสร้างรายการต่างๆ ในโครงการ

ค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ ในโครงการได้แก่ ค่าใช้จ่ายวัสดุ – วัตถุดิบ ค่าแรง (ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างหยาบจนถึงการเก็บความสมบูรณ์เรียบร้อย) ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าจัดแผนและวิธีการดำเนินการ

Yếu tố quyết định chi phí xây dựng nhà xưởng công nghiệp

ตรวจวัดอย่างดี แกะรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้างของแต่ละรายการ ชัดเจนจำนวนวัสดุและแรงงานที่ต้องใช้ ….เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อเสนอราคาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ป้องกันการใช้จำนวนวัสดุและแรงงานขาด/เกินเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาดำเนินการและมีค่าใช้จ่ายเหมาะสมที่สุดให้กับผู้ลงทุน

ค่าใช้จ่ายของโครงการ

ค่าใช้จ่ายการจัดการ ควบคุมการดำเนินงาน บริหารโครงการตั้งแต่ขั้นตอนสำรวจ เตรียมการณ์จนถึงเสร็จสิ้น ส่งมอบโครงการเพื่อนำมาใช้งาน ตามข้อกำหนดกฏหมาย 12/2021/TT-กระทรวงการก่อสร้าง กำหนดว่าเกณฑ์การบริหารโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมจะได้คิดตามสัดส่วน % คูณกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวม VAT)

Chi phí quản lý dự án

ปกติผู้รับเหมาก่อสร้างมักจะคิดค่าบริหารโดยยึดตามค่าแรงของกลุ่มผู้จัดการหน้างาน ด้วยโครงการขนาด 200-300 พันล้านเวียดนามด่อง ค่าบริหารก็ประมาณ 4,8 -5 พันล้านเวียดนามด่อง โครงการขนาด 50 -100 พันล้านเวียดนามด่อง ค่าบริหารประมาณ 1,5 พันล้านเวียดนามด่อง ค่าบริหารอาจจะเพิ่มหรือลดขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการหรือระยะเวลาดำเนินการ….

ก่อสร้างโรงงานด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมที่สุด

ผู้รับเหมาแต่ละเจ้าจะเสนอราคาที่แตกต่างกันเนื่องจากความสามารถ จุดแข็งและคุณภาพในการทำงานของแต่ละเจ้าไม่เหมือนกัน ดังนั้น เมื่อหาผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ลงทุนควรตั้งเกณฑ์ค่าใช้จ่ายให้ควบคู่กับคุณภาพ เลือกผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นมืออาชีพ รับรองดำเนินการอย่างดีและมีค่าใช้จ่ายการก่อสร้างโรงงานที่เหมาะสม

Tối ưu chi phí xây dựng nhà xưởng

ในฐานะเป็นผู้รับเหมาออกแบบ – ก่อสร้างมีประสบการณ์ในการรับงานจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Lump Sum Turnkey) ให้บริการลงทุนก่อสร้างโรงงานแบบเหมารวม ลูกค้าของ DELCO ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุน FDI: DORCO VINA (เกาหลี) GS Battery (ญี่ปุ่น) Channel Well Techonology (ไต้หวัน) ….DELCO พิจารณาค่าใช้จ่ายอยู่เสมอเพื่อมูลค่าสัญญาไม่ถูกปรับเปลี่ยนในตลอดทางตั้งแต่ตอนประมูลราคาจนถึงโครงการเสร็จสิ้น รับรองคุณภาพโครงการตามที่สัญญาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสัญญาและแบบที่ตกลงกันไว้

 

 

 

 

แบ่งปัน

error: Content is protected !!