ผลงานภาพถ่ายของ Delco Farm ได้รับรางวัลที่สามในงานประกวดภาพถ่าย เทคโนโลยีด้วยหัวใจ ที่ได้จัดโดยสำนักข่าวเวียดนาม

ผลงานภาพภ่าย “Delco Fram – รูปแบบฟาร์มที่ชาญฉลาด” ได้รับรางวัลที่สามในงานประกวดภาพถ่ายเทคโนโลยีด้วยหัวใจ ที่สำนักข่าวเวียดนาม (Vietnam New Agency) และกลุ่มอุตสาหกรรมการทหารและโทรคมนาคม (Viettel) ร่วมจัดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 5 มิถุนายน 2024

เทคโนโลยีด้วยหัวใจ – Technology with heart” เป็นรางวัลจัดขึ้นเพื่อยกย่องช่างภาพและผลงานภาพถ่ายที่โดดเด่นในการช่วยถ่ายทอดข้อความอันเป็นมนุษยธรรมระหว่างเทคโนโลยีและชีวิตมนุษย์

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải
คุณ Vu Viet Trang ผู้อำนวยการทั่วไปของสำนักข่าวเวียดนาม กล่าวในงานมอบรางวัล

ในงานครั้งนี้ ผลงานภาพถ่าย “Delco Farm – รูปแบบฟาร์มที่ชาญฉลาด” ของช่างภาพ Bui Cuong Quyet ได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลที่สามในส่วนของรางวัลภาพถ่ายเนื่องจากผลงานชี้นนี้สามารถถ่ายทอดไห้เห็นหลากหลายมิติของเทคโนโลยีที่ได้ประยุกต์ใช้ในการเพราะปลูกและทำปศุสัตว์ที่ Delco Farm ซึ่งช่วยทำให้เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางเกษตรและลดการใช้แรงงานด้วย

ต่อไปนี้เป็นรูปภาพบางรูปภาพในผลงานภาพถ่าย “Delco Farm – รูปแบบฟาร์มที่ชาญฉลาด โซลูชั่นการเกษตรใช้เทคโนโลยีขั้นสูง” ของช่างภาพ Bui Cuong Quyet

Các sản phẩm tại Delco Farm đều có mã truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP

ผลิตภัณฑ์จาก Delco Farm ต่างมีรหัสเพื่อตรวจสอบย้อนกลับที่มาอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ VietGAP

ระบบรดน้ำโดยอัตโนมัติที่มีการบูรณาการ IoT เข้ามา

โรงเรือนเลี้ยงไก่ 2 แห่งที่มีการบูรณาการระบบชาญฉลาดใน DELCO Farm มีกำลังการผลิตไข่มากถึง 79,000 ใบ/วัน

ห้องควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่ที่ Delco Farm

อ่านเพิ่ม: โครงการขยายฟาร์มเทคโนโลยีขั้นสูงของ DELCO – โรงเลี้ยงไก่ 3

อ่านเพิ่ม: แนวโน้มโรงงานที่ชาญฉลาดในเวียดนามปี 2024

 

แบ่งปัน