ผู้รับเหมาทั่วไปคืออะไร แยกแยะระหว่างผู้รับเหมาทั่วไป Design – Build และผู้รับเหมาทั่วไป EPC

ผู้รับเหมาทั่วไปคืออะไร ทำไมในการบริหารโครงการลงทุนก่อสร้างผู้รับเหมาทั่วไปถึงมีผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ สมัยนี้รูปแบบของผู้รับเหมาทั่วไป Desidn – Build และผู้รับเหมาทั่วไป EPC ยิ่งวันยิ่งได้รับความนิยม ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินงานที่มีความแข่งขันของบริษัทก่อสร้างในเวียดนาม

ผู้รับเหมาทั่วไปคืออะไร

ตามมาตรา 3 กฏหมายแห่งการก่อสร้างปี 2557 ผู้รับเหมาทั่วไปงานก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาที่เซ็นสัญญาโดยตรงกับผู้ลงทุนเพื่อรับงานประเภทหรือมากกว่าหนึ่งประเภทหรืองานทั้งหมดในโครงการก่อสร้าง ผู้รับเหมาทั่วไปมักจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตั้งแต่การออกแบบจนถึงการดำเนินการโครงการ

Tổng thầu xây dựng là đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm từ thiết kế đến thi công cho một công trình

มีหลายวิธีการเพื่อแยกแยะประเภทของผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปคือประเภทอะไร โดยขึ้นอยู่กับมูลค่าของสัญญาการก่อสร้างขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ายที่เข้าร่วมโครงการ หรือขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการเอง ประเภทผู้รับเหมาทั่วไปที่นิยมมากที่สุดคือ:

ผู้รับเหมาทั่วไปออกแบบและดำเนินการ (ผู้รับเหมาทั่วไป Design – Build): รับผิดชอบทั้งสองงาน: ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างโครงการ

– ผู้รับเหมาทั่วไปออกแบบ จำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีและดำเนินการก่อสร้างโครงการ(ผู้รับเหมาทั่วไป EPC): ผู้รับเหมาจะเข้าร่วมการออกแบบโครงการ รับผิดชอบจำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ ดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบโครงการอย่างสมบูรณ์ตามที่ตกลงไว้กับผู้ลงทุน

–  ผู้รับเหมาทั่วไปวางแผนการลงทุนก่อสร้างโครงการ ออกแบบ จำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีและดำเนินการก่อสร้างโครงการ: เป็นผู้รับเหมารับผิดชอบทั้งหมดงานต่างๆที่กล่าว ตั้งแต่การวางแผนการลงทุนจนถึงสำรวจ ออกแบบ ดำเนินงานเก็บความสมบูรณ์ของโครงการ

ความแตกต่างระหว่างผู้รับเหมาทั่วไป Design – Build และผู้รับเหมาทั่วไป EPC

จากชื่อที่เรียกก็สามารถเข้าใจได้ว่าผู้รับเหมาทั่วไปทั้งสองประเภทนี้มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือทั้งเป็นผู้ออกแบบและดำเนินการ ดังนั้นการดำเนินการจะไปในทิศทางเดียวกันและสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนในการบริหารและติดตามโครงการ

นอกจากนั้น สองประเภทนี้ก็ยังมีความแตกต่างกันบางอย่าง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเพื่อเลือกผู้รับเหมาให้เหมาะสมมากที่สุดกับโครงการที่ตนเองลงทุน

ปริมาณงาน

อย่างในชื่อก็แสดงให้เห็น ผู้รับเหมาทั่วไป EPC จะรับผิดชอบจำนวนงานมากกว่าผู้รับเหมาทั่วไป Design -Build

ถ้าในกรณีผู้รับเหมาทั่วไป Design -Build จะมีงานบางอย่างที่ผู้ลงทุนต้องรับผิดชอบเอง เช่น ซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ติดตาม – บริหารเครื่องจักร …..แต่สำหรับผู้รับเหมาทั่วไป EPC งานอย่างนี้ผู้รับเหมาจะรับผิดชอบทั้งหมด

ความต้องการจากผู้รับเหมา

เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างตั้งแต่การสำรวจจนถึงการออกแบบ ดำเนินงาน ติดตามการทำงานและส่งมอบงานอย่างสมบูรณ์ให้กับผู้ลงทุน ผู้รับเหมา Design – Build ต้องมีทรัพยกรมนุษย์อย่างแข็งแกร่งและเพียงพอ ต้องมีฝ่ายวิศกร สถาปนิกที่มีความสามารถและประสบการณ์เฉพราะด้าน ต้องมีพนักงานที่มีความรับผิดชอบ มีฝีมือเก่ง ต้องเป็นอย่างนั้นผู้รับเหมาทั่วไป Design – Build ถึงสามารถรับผิดชอบตั้งแต่การออกแบบ ดำเนินงานอย่างปลอดภัย มีคุณภาพและตรงตามเวลาได้

Tổng thầu D&B đòi hỏi phải có nguồn nhân lực mạnh, dồi dào

ผู้รับเหมาทั่วไป EPC นอกจากความต้องการสูงด้านเทคนิคและความสามารถแล้ว ผู้รับเหมาทั่วไป EPC ยังเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์พัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างของโครงการ ดังนั้นจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่เป็นคุณภาพของเครื่องจักรและรับประกันอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ตัวเองจำหน่าย

กรณีที่ควรเลือกใช้

เมื่อผู้ลงทุนยังไม่มีประสบการณ์ในด้านการก่อสร้างรวมทั้งการบริหารจัดการโครงการที่ไม่เป็นมืออาชีพก็มักจะเกิดการสิ้นเปลืองสูญเสียค่าใช้จ่าย ควบคุมและบริหารคุณภาพโครงการอย่างไม่มีประสิทธิภาพ….

ผู้รับเหมาทั่วไป Design – Buil หรือผู้รับเหมาทั่วไป EPC ทั้งสองประเภทเหมาะสมกับกรณีดังกล่าว ผู้ลงทุนจะได้ใช้งานความสามารถและประสบการณ์ของผู้รับเหมาทั่วไป ยกย้ายความเสี่ยงของการดำเนินโครงการให้กับผู้รับเหมา ผู้ลงทุนเพียงแต่บริหารผู้รับผิดชอบเจ้าเดียว ดังนั้นช่วยประหยัดเวลา ทรัพยากรมานุษย์และค่าใช้จ่ายในการบริหาร แต่ผู้รับเหมาทั่วไป EPC จะช่วยลดปัญหาในการบริหารให้ผู้ลงทุนได้มากกว่า ผู้ลงทุนไม่ต้องลงมือจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี ไม่ต้องบริหารเครื่องจักร….สำหรับโครงการทำโรงงานผลิต ติดตั้งขนาดใหญ่ จำนวนแรงงานที่ต้องใช้เป็นหลายแสนคน จำนวน line เครื่องจักร์มากมายกจะควรเลือกผู้รับเหมา EPC เป็นที่เหมาะสมที่สุด

ที่เวียดนามมีหลายๆโครงการได้ดำเนินตามประเภท EPC ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ยกตัวอย่างเช่น โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อน O Mon 1 (กลุ่มโรง 1) หรือทั้งหมดของโครงการที่มีขนาดใหญ่ เช่น โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อน Uong Bi โรงงานไฟฟ้พลังน้ำ Na Hang โรงงานน้ำมัน Dung Quat ……

สำหรับประเภทผู้รับเหมาทั่วไป Design – Build เป็นประเภทที่ได้นิยมในหลายๆ โครงการก่อสร้างโรงงานที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรม

Nhà máy HAEM VINA do DELCO làm tổng thầu D&B
โรงงาน HAEM VINA – หนึ่งในหลายโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีที่ DELCO เป็นผุ้รับเหมาทั่วไป Design – Build
Nhà máy thông minh Power Plus Technology do DELCO làm tổng thầu D&B và cung cấp giải pháp smart factory
โรงงานฉลาด Power Plus Technology – โรงงานผลิตพลังคอมพิวเตอร์ ชุดถ่ายพลังและชาร์จพลังของ Chennel Well Technology Group (ไต้หวัน) ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไป Design – Build และให้บริกการปรึกษา smart factory

แบ่งปัน

error: Content is protected !!