dorco mb 2

ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

สำหรับโครงการต่างๆ ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป DELCO จะพยายามเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความสวยงามกับประสิทธิภาพการใช้งานและความทนทานของโรงงานรวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการผลิต…จากนั้นจึงเสนอประเภทวัสดุและวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม

พวกเราใช้เวลามากมายในการศึกษาความต้องการของผู้ลงทุน ลักษณะของทางธรณีวิทยาของที่ดินรวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองคุณภาพการก่อสร้าง ความปลอดภัย และความถูกต้องด้านกฎหมายให้ผู้ลงทุน

ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง DELCO ประยุกต์ใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดสำหรับพนักงานและผู้รับเหมาช่วงเพื่อรับรองคุณภาพและความคืบหน้าของโครงการ ในขณะเดียวกัน DELCO พร้อมเสมอที่จะร่วมมือกับผู้ลงทุนเพื่อเพิ่มการกำกับดูแลและความโปร่งใสในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ด้วยการทำงานอย่างจริงจังและมีคุณภาพในแนวคิดที่รวมมือ DELCO สัญญาว่าจะเคียงข้างผู้ลงทุน พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ลงทุนหลังจากนำโรงงานมาใช้งานและทั้งทั้งที่หมดอายุการรับประกันแล้ว

คำมั่นสัญญาของเรา

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในด้านการออกแบบ -ก่อสร้างบ้านอุตสาหกรรมและติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าสำหรับโรงงาน เราสัญญาว่า

.

100% ไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เราคำนวณค่าใช้จ่ายอย่างครบถ้วนและละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการประกวดราคา บริหารการเงินอย่างละเอียดในขั้นตอนการก่อสร้าง รับรองไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับแผน

.

100% ไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เราคำนวณค่าใช้จ่ายอย่างครบถ้วนและละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการประกวดราคา บริหารการเงินอย่างละเอียดในขั้นตอนการก่อสร้าง รับรองไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับแผน

.

อยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอ

DELCO อยู่เคียงข้างลูกค้าตลอดเวลาในทุกขั้นตอน แม้หลังหมดอายุการรับประกันของโครงการ

.

อยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอ
DELCO อยู่เคียงข้างลูกค้าตลอดเวลาในทุกขั้นตอน แม้หลังหมดอายุการรับประกันของโครงการ
tong thau xay dung nha may haem
tong thau xay dung nha may 2

ความแตกต่างจาก DELCO

giai phap dong bo

โซลูชั่นที่สอดคล้องกัน

เราให้บริการโซลูชั่นแบบซิงโครนัสตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ การก่อสร้าง ไปจนถึงระบบ MEP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการก่อสร้าง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และปรับเปลี่ยน บำรุงรักษาง่าย ตอบสนองความต้องการด้านการผลิตของบริษัทลูกค้า

icon he thong an toan

คุณภาพโครงการ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโครงการที่ทนทาน สวย ให้ความสำคัญความปลอดภัยของโครงการและระหว่างการก่อสร้างเสมอ ในขณะเดียวกันก็รับประกันประสิทธิภาพการผลิตอย่างดีที่สุดโดยใช้ ‘smart factory’ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของโรงงาน

tai chinh minh bach 1

คำมั่นสัญญาทางการเงิน 

เราเปิดเผยแผนทางการเงินทั้งหมดอย่างชัดเจนทันทีที่ลงนามในสัญญาจนถึงตอนส่งมอบโครงการ และรับรองจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับแผนที่ตกลงกันไว้แต่แรก

ung dung thong minh 2

ความเหมาะสม

เราเสนอโซลูชั่นที่ยืดหยุ่นทั้งในแง่ของรายการก่อสร้างและต้นทุน เหมาะสมตามรูปแบบการผลิตของโรงงาน คุณลักษณะของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

che do bao hanh

การรับประกัน

เราตรวจสอบโครงการอย่างใกล้ชิดหลังขั้นตอนการก่อสร้าง บำรุงรักษางานในช่วงระยะเวลารับประกัน ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการซ่อมบำรุงและการซ่อมแซมแม้หลังจากการรับประกัน

giai phap chuyen biet 1

ความโปร่งใส

DELCO มุ่งมั่นที่จะโปร่งใสในกระบวนการทั้งหมดของการเข้าหาและดำเนินโครงการ

CAC DU AN TIEU BIEU 1