ผู้รับเหมา EPC ทั่วไปคืออะไร ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้รับเหมา EPC ทั่วไป - Delco Construction

ผู้รับเหมา EPC ทั่วไปคืออะไร ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้รับเหมา EPC ทั่วไป

ผูรับเหมา EPC ทั่วไปเป็นบริษัทที่รับผิดชอบงานตั้งแต่การออกแบบจนถึงการก่อสร้าง จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีให้กับโรงงาน รับรองการเดินทดลองและส่งมอบโครงการอย่างสมบูรณ์ให้กับผู้ลงทุน

นิยามผู้รับเหมา EPC ทั่วไป

ผู้รับเหมา EPC ทั่วไป (ผู้รับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง) เป็นคำย่อมาจาก Engineering, Procurement and Constrution หมายความว่าเป็นผู้รับเหมาออกแบบ จำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีและดำเนินการก่อสร้างโรงงาน เป็นผู้ที่รับผิดชอบตั้งแต่การออกแบบจนถึงการก่อสร้าง จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีให้กับโรงงาน รับรองการเดินทดลองและส่งมอบโครงการอย่างสมบูรณ์ให้กับผู้ลงทุน

Tổng thầu EPC (tổng thầu xây lắp) là viết tắt của từ Engineering, Procurement and Construction, nghĩa là tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

พวกเรามักจะสับสนระหว่างผู้รับเหมา EPC ทั่วไป (ผู้รับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง) กับผู้รับเหมา Design -Build ทั่วไป (ผู้รับเหมาออกแบบ-ก่อสร้าง) เพราะผู้รับเหมาทั้งสองประเภทนี้ล้วนต้องการความสามารถเฉพาะด้านและความสามารถทางเทคทิคที่สูง รับผิดชอบการออกแบบ – ดำเนินการก่อสร้างโรงงาน สัญญาแบบ EPC กำหนดผู้รับเหมารับผิดชอบทั้งเรื่องจำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักร รับรองการผลิตของโรงงาน

ความต้องการในผู้รับเหมา EPC ทั่วไป

ในข้อกำหนด 30/2016/TT-BXD ของกระทรวงการก่อสร้างมีการกำหนดชัดเจนและละเอียดเกี่ยวกับผู้รับเหมา EPC ทั่วไปตามข้อกำหนดนี้ ผู้รับเหมา EPC ต้องมีความสามารถพอที่จะดำเนินธุรกิจสำหรับทุกขอบเขตงานในสัญญา EPC ได้แก่ ความสามารถในการออกแบบ จำหน่ายอุปกรณ์ ให้บริหารการอบรมใช้เครื่องจักร ถ่ายโอนเทคโนโลยี่ ดำเนินการก่อสร้างโครงการตามกฏหมาย นอกจากนั้น ห้ามผู้รับเหมาโอนงานให้กับผู้รับเหมาย่อยมากกว่า 60% ในจำนวนงานทั้งหมดของสัญญา EPC

Bên cạnh những yêu cầu về chuyên môn thiết kế - thi công đạt chất lượng, tổng thầu EPC phải là đơn vị am hiểu nhất công nghệ và dây chuyền sản xuất của nhà máy

นอกจากความต้องการในด้านความสามารถการออกแบบ – การดำเนินการอย่างมีคุณภาพแล้ว ผู้รับเหมา EPC ทั่วไปยังต้องเป็นผู้รับเหมาที่เข้าใจในเทคโนโลยี่และสายการผลิตของโรงงาน หลังจากติดตั้งต้องรับรองการถ่ายโอนเทคโนโลยี่ให้กับผู้ลงทุน รับรองยริการการรับประกัน – ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ตัวเองจัดหา

สัญญา EPC คืออะไร กรณีที่ควรใช้สัญญา EPC

สำหรับโครงการโรงงานผลิตและประกอบขนาดใหญ่นับเป็นแสนแสนคน และมีจำนวนสายเครื่องจักรที่มากมายการหาบริษัท EPC ที่น่าเชื่อถือเพื่อดำเนินการจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้ลงทุน สำหรับสัญญา EPC ผู้ลงทุนจะต้องบริหารผู้รับผิดชอบแค่ผู้เดียว ใช้ประโยชน์จากความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องบริหารของผู้รับเหมาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและแรงงานในการบริหาร

อย่างไรก็ตาม มูลค่าสัญญา EPC มักจะสูง มีรายละเอียดงานมากมายที่ผู้ลงทุนอาจจะควบคุมได้ยาก นอกจากนั้นโรงงานแต่ละโรงงานจะใช้ระบบเครื่องจักร สายการผลิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นจะมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าผู้รับเหมา EPC ได้มอบอำนาจดำเนินการเกือบทั้งหมดตั้งแต่การก่อสร้างจนถึงติดตั้งเครื่องจักร ดังนั้น สัญญา EPC ควรประยุกต์ใช้เมื่อผู้ลงทุนมีการกำหนดชัดเจนในขอบเขตสัญญาเท่านั้น ข้อกำหนด 30/2016/TT- กระทรวงการก่อสร้างกำหนดเกี่ยวกับผู้รับเหมา EPC ทั่วไปก็ชี้แนะรายละเอียดข้อที่ต้องตกลง ข้อกำหนดในการบริหารคุณภาพโครงการก่อสร้าง ทดลอง ใช้งานทอลอง รับประกันและซ่อมบำรุงโครงการ….

Nhà đầu tư nên lựa chọn công ty EPC có kinh nghiệm thi công, am hiểu chuyên môn và hệ thống máy móc của nhà máy, để đảm bảo an toàn cũng như chất lượng sản xuất sau này.

ผู้รับเหมาควรเลือกบริษัท EPC ที่มีประสบการณ์ดำเนินการ มีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับระบบเครื่องจักรของโรงงานเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพการผลิต

แม้ว่าเป็นผู้รับเหมา Design – Build ทั่วไป แต่ DELCO ไม่หยุดยั้งในการศึกษาเทคโนโลยี สายการผลิต ขบวนการทำงานของโรงงานในทุกประเทภการผลิต…..เพื่อสามารถสนับสนุนผู้ลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมที่สุด คำนวณแผนระบบเครื่องกลไฟฟ้า (MEP) เพื่อรับรองติดตั้งสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รับรองกิจกรรมการผลิตของโรงงาน

DELCO เป็นผู้รับเหมาออกแบบ – ก่อสร้างโรงงานและติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้า (MEP) ทั่วไปให้กับโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ มีสายการผลิตจำนวนมากและซับซ้อน เช่น โรงงาน Power Plus Technology Vietnam, โรงงาน NITTOKU Vietnam, โรงงาน Curipus Seiki Vietnam, โรงงาน DORCO VINA Hanam.

Nhà máy NITTOKU Việt Nam có dây chuyền sản xuất giấy dài hơn 100m, với yêu cầu khắt khe về hệ thống móng máy để đảm bảo quy chuẩn sản xuất của Chủ đầu tư Nhật Bản. Đội ngũ kỹ sư DELCO đã phối hợp chặt chẽ với các kĩ sư Nhật Bản để hỗ trợ thi công lắp đặt các hệ thống máy móc phức tạp này.
โรงงาน NITTOKU Vietnam มีสายการผลิตกระดาษยาวกว่า 100m ด้วยความต้องการที่เคร่งครัดเกี่ยวกับระบบรากฐาน (foundation) เพื่อรับรองขบวนการผลิตของผู้ลงทุนญี่ปุ่น กลุ่มวิศวกร DELCO ได้ประสานงานอย่างดีกับวิศวกรญี่ปุ่นเพื่อติดตั้งระบบเครื่องจักรที่ซับซ้อนของโรงงาน

แบ่งปัน

error: Content is protected !!