รายการเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่กำลังขยายและแต่งตั้งใหม่ในจังหวัด Hung Yen

แม้ว่าถูกรับผลกระทบจากโควิด -19 แต่ในปี 2021 และปี 2022 Hung Yen ยังเป็นท้องถิ่นที่มีความดึงดูดการลงทุนเมื่อขยายและแต่งตั้งเขตอุตสาหกรรมใหม่หลายแห่ง เตรียมที่ดินพร้อมเพื่อดึงดูดผู้ลงทุนภายในและภายนอกประเทศมาก่อสร้างโรงงานที่ Hung Yen

1. เขตอุตสาหกรรม Pho Noi A

เป็นเขตอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดใน Hung Yen ในเดือนมีนาคมปี 2021 เขตอุตสาหกรรม Pho Noi ได้อนุมัติขยายเพิ่ม 92,5 แฮกตาร์ด้วยจำนวนเงินลงทุนมากกว่า 1000 พันล้านด่องทำให้ขนาดของเขตอุตสาหกรรมแห่งนี้ปรับเป็น 688,94 แฮกตาร์ นับถึงสิ้นปี 2020 เขตอุตสาหกรรม Pho Noi A ได้ดึงดูดจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดที่จดทะเบียนถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่วนใหญ่โครงการ FDI มาจากญี่ปุ่นและเกาหลี

nhà máy annex

สำนักงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ ANNEX ที่เขตอุตสาหกรรม Pho Noi A, Hung Yen ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

2. เขตอุตสาหกรรม Thang Long II

เขตอุตสาหกรรม Thang Long II ของจังหวัด Hung Yen แต่งตั้งเมื่อปี 2019 เป็นหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมตามมาตรฐานเขตอุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำลังดึงดูดผู้ลงทุนต่างประเทศจำนวนมากด้วยขนาดถึง 525,7 แฮกตาร์และกำลังขยายกว้างเพิ่ม

KCN Thăng Long Hưng Yên

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2022 นายกรัฐมนตรีได้อนุมัตินโยบายลงทุนก่อสร้างเขตอุตสาหกรรม Thang Long II – ช่วงที่ 3 ด้วยขนาดใหญ่ถึง 180,5 แฮกตาร์ตั้งอยู่ตำบล My Hao ทำให้เพิ่มพื้นที่สะอาดของท้องถิ่นนี้เป็น 700 แฮกตาร์

3. กลุ่มเขตอุตสาหรรมและเมืองบริการ Ly Thuong Kiet

ห่างจากใจกลางเมือง Ha Noi 30 กีโลเมตร มีเส้นทางต่อระหว่างทางด่วนสาย Ha Noi – Hai Phong กับทางด่วนสาย Cau Gie – Ninh Binh ซึ่งเขตอุตสาหกรรมนี้สะดวกในการขนส่งเพื่อแลกเปลี่ยนการค้ากับเมืองที่สำคัญ เช่น Ha Noi, Hai Phong, Qunga Ninh, Thai Binh, Hai Duong

กลุ่มเขตอุตสาหกรรมนี้มีขนาด 1,988 แฮกตาร์ ได้แก่: เขตอุตสาหกรรม 1 (263,85 แฮกตาร์) เขตอุตสาหกรรม 4 (445 แฮกตาร์) เขตอุตสาหกรรม Tho Hoang (259 แฮกตาร์) เขตอุตสาหกรรม 6 (308,2 แฮกตาร์) เขตอุตสาหกรรม 7 (198,56 แฮกตาร์) และเขตอุตสาหกรรมใหม่อีก 3 แห่งที่เพิ่งได้รับอนุมัติการลงทุนคือ: เขตอุตสาหกรรม 3 (159,71 แฮกตาร์ – ได้อนุมัติแต่งตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2021) เขตอุตสาหกรรมสะอาด (143,08 แฮกตาร์ – ได้อนุมัติแต่งตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกานย 2021) เขตอุตสาหกรรม 5 (192,64 แฮกตาร์ – ได้อนุมัติแต่งตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2022)

4. แผนเพิ่มเติมกลุ่มเขตอุตสาหกรรมที่ Hung Yen

วันที่ 20 ธันวาคม 2021 คณะกรรมการประชาชนจังหวัด Hung Yen ประกาศอนุมัติเพิ่มเติมกลุ่มเขตอุตสาหกรรมบางแห่งคือ กลุ่มเขตอุตสาหกรรม Dang Le กลุ่มเขตอุตสาหกรรม Kim Dong กลุ่มเขตอุตสาหกรรม Chinh Nghia

กลุ่มเขตอุตสาหกรรมทั้ง 3 แห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 75 แฮกตาร์ คาดว่าจะดึงดูดโครงการลงทุนการผลิตประเภท เช่น: อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมสนับสนุนด้านอิเล็กทรอสิกส์ อุตสาหกรรมสนับสนุนด้านรถยนต์ (มอเตอร์และอะไหล่ของมอเตอร์ ระบบหล่อลื่น ระบบลดความร้อน ระบบจ่ายพลังงาน….) โครงการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีสะอาด ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ในช่วงที่ผ่านมาการดึงดูดการลงทุนในจังหวัด Hung Yen มีผลสำเร็จมากมาย ขนาดและคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรมได้ลงทุนพัฒนามากขึ้นทุกวัน ด้วยสภาพแวดล้อมการลงทุนอย่างเปิดเผย โครงสร้างพื้นฐานที่สะดวก Hung Yen กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะผู้ลงทุนมาจากญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เบลารุส…. โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตที่ Hung Yen มีการขยายต่อเนื่องในจำนวนและปริมาณงบการลงทุนที่จดทะเบียน

ดูเพิ่ม: ศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนสร้างโรงงานใน Hung Yen

ดูเพิ่ม: ปัจจัยที่ทำให้ผู้ลงทุนเลือกจะสร้างโรงงานใน Hung Yen

แบ่งปัน