รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในเวียดนาม – ปี 2023

จากรายงานของ VARS เวียดนามมีจำนวนนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 397 แห่งโดยมี 295 แห่งได้นำมาใช้งานแล้ว 106 แห่งอยู่ในช่วงก่อสร้างและ 563 แห่งอยู่ในแผนนับถึงเดือนตุลาคม 2023 อัตราพื้นที่ให้เช่าแล้วในนิคมอุตสาหกรรมเวียดนามอยู่ในระดับสูง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 80% ในนั้นจังหวัดที่สำคัญของภาคเหนือสูงถึง 83% และจังหวัดที่สำคัญภาคใต้สูงถึง 91% นอกจากนั้นเวียดนามยังมีศักยภาพและพื้นที่อีกมากมายเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศด้วยนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนโดยการยกเลิกหรือลดภาษี ลดราคาเช่าที่ดินอุตสาหกรรม…

ตามรายงานร่วมกันของ VIRES และ Reatimes ตลาดอสังหาริมทรัพย์เวียดนามโดยทั่วไปและนิคมอุตสาหกรรมเวียดนามโดยเฉพาะจะมีการเติบโตย่างแข็งแกร่งในช่วงปี 2023 – 2030 คาดว่าจะเติบโตอย่างนิ่งตัวจากกลางไตรมาส 2 ปี 2024 ตามแนวโน้มรูปตัว V

ban do mat do cac khu cong nghiep vietnam 2023 en scaled

แผนที่ความหนาแน่นของนิคมอุตสาหกรรมเวียดนาม

รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนาม

รายชื่อและแผนที่นิคมอุตสาหกรรมในภาคเหนือ

ban do cac kcn phia bac vietnam en

ภูมิภาคเศรษฐกิจภาคเหนือประกอบด้วย 7 จังหวัดและเมืองขนาดใหญ่ เช่น Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh, Vinh Phuc, Bac Ninh, Hai Duong และ Hung Yen จังหวัดเหล่านี้มีส่วนร่วมใน GDP ของประเทศคิดเป็น 32% ซึ่งอยู่ติดกับประเทศจีน เส้นทางจราจรหลักของภูมิภาคนี้ได้แก่ ทางหลวง 4 (4, 4B, 4C, 4D, 4H) ทางหลวง 5A (Ha Noi – Hung Yen – Hai Duong – Hai Phong) ทางหลวง 18 (Bac Ninh – Quang Ninh) ทางหลวง 17B (Quang Ninh – Hai Phong) ทางหลวง 2A (Ha Noi – Vinh Phuc)…

ปัจจุบันจังหวัดภาคเหนือกำลังมุ่งเน้นและส่งเสริมภาคการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ ต่อเรือ สิ่งทอและอุตสาหกรรมเสริมตามนโยบายการสนับสนุนการลงทุนที่กฤษฎีกา 31/2021/ND-CP ของรัฐบาล ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนเข้านิคมอุตสาหกรรมที่สะดวกที่สุดให้แก่บริษัทต่างประเทศเพื่อการผลิตสินค้าได้ดำเนินการอย่างราบรื่น

 • North Thang Long I.Z (Thang Long 1)
 • Noi Bai I.Z 
 • Sai Dong B I.Z
 • Ha Noi – Dai Tu I.Z
 • Nam Thang Long I.Z
 • Thach That – Quoc Oai I.Z
 • Phu Nghia I.Z
 • Quang Minh 1 I.Z
 • Quang Minh 2 I.Z
 • Phung Hiep I.Z
 • Hanssip  I.Z
 • Bac Thuong Tin  I.Z
 • DDK Soc Son  I.Z
 • Van Minh  I.Z
 • Dong Anh  I.Z
 • Nam Sach  I.Z
 • Dai An  I.Z
 • Phuc Dien I.Z
 • Binh Giang I.Z
 • Gia Loc I.Z
 • Hoang Dieu I.Z
 • An Phat 1 I.Z
 • Luong Dien – Ngoc Lien I.Z
 • Hung Dao I.Z
 • An Phat I.Z (Viet Hoa – Kenmark)
 • Lai Vu I.Z
 • Tan Truong I.Z
 • Phu Thai (Nam Tai) I.Z
 • Cong Hoa I.Z
 • Lai Cach I.Z
 • Kim Thanh I.Z
 • VSIP Hai Duong I.Z
 • Thanh Ha I.Z
 • Dai Dong – Hoan Son I.Z
 • Que Vo 1 I.Z
 • Viet Nam – Nhat Ban 1 I.Z
 • Que Vo 2 I.Z
 • Thuan Thanh 3 I.Z (Khai Son)
 • Thuan Thanh 3 I.Z (Trung Quy)
 • Tien Son I.Z
 • Yen Phong 1 I.Z
 • VSIP 2 – Bac Ninh I.Z
 • Yen Phong 2B I.Z
 • Yen Phong 2C I.Z
 • Nam Sơn – Hap Linh I.Z
 • Hanaka I.Z
 • VSIP 1 – Bac Ninh I.Z
 • Thuan Thanh 1 I.Z
 • Thuan Thanh 2 I.Z
 • Gia Binh 1 I.Z
 • Gia Binh 2 I.Z
 • Cai Lan I.Z
 • Hai Yen I.Z
 • Viet Hung 1 I.Z
 • Thanh Cong Ha Long I.Z (Viet Hung 2)
 • Dong Mai
 • Phuong Nam
 • Deep C Quang Ninh 1 I.Z
 • Deep C Quang Ninh 2 I.Z
 • Dong Trieu I.Z
 • Texhong Hai Ha I.Z
 • Hoanh Bo I.Z
 • Tien yen I.Z
 • Amata Song Khoai I.Z
 • Song Phuong I.Z
 • Song Cong 1 I.Z
 • Nam Pho Yen B I.Z
 • Nam Pho Yen A I.Z
 • Nam Pho Yen C I.Z
 • Tay Pho Yen I.Z
 • Diem Thuy  B I.Z
 • Diem Thuy A I.Z
 • Song Cong 2 I.Z
 • Quyet Thang I.Z
 • Yen Binh I.Z (Samsung)
 • Muong So I.Z
 • Tam Duong I.Z
 • Dong Banh I.Z
 • Hong Phong I.Z
 • Tay Bac I.Z
 • Deep C Hai phong I I.Z
 • Deep C Hai phong II I.Z
 • Deep C Hai phong III I.Z
 • Trang Due I.Z
 • VSIP Hai Phong I.Z
 • Nam Cau Kien I.Z
 • Nam Dinh Vu I.Z
 • An Duong I.Z
 • Nomura I.Z
 • MP Dinh Vu I.Z
 • Do Son I.Z
 • Trang Cat I.Z
 • Cau Cuu I.Z
 • Ben Rung I.Z
 • Dinh Tram I.Z
 • Dinh Tram Dong vang I.Z
 • Quang Chau I.Z
 • Song Khe – Noi Hoang I.Z
 • Van Trung I.Z
 • Viet Han I.Z 
 • Hoa Phu I.Z
 • Chau Minh – Mai Dinh I.Z
 • Nham Son I.Z
 • Yen Lu I.Z
 • Hop Thinh I.Z
 • Tan Thinh – Quang Thinh – Huong Son I.Z
 • Bac Lung I.Z
 • Kham Lang – Yen Son I.Z
 • Xuan Phu – Huong Gian I.Z
 • Xuan Cam – Huong Lam I.Z
 • Doan Bai – Luong Phong I.Z
 • Chau Minh – Bac Ly I.Z
 • Nguyen Duc Canh I.Z
 • Phuc Khanh I.Z
 • Cau Nghin I.Z
 • Gia Le I.Z
 • Song Tra I.Z
 • Tien Hai I.Z
 • Xuan Hai I.Z
 • Thuy Truong I.Z
 • Quynh Phu I.Z
 • Thai Thuong I.Z
 • Hoang Long I.Z
 • Lien Ha Thai I.Z
 • Luong Son I.Z
 • Nhuan Trach I.Z
 • Nam Luong Son I.Z
 • Thanh Ha I.Z
 • Bo Trai Song Da I.Z
 • Mong Hoa I.Z
 • Yen Quang I.Z
 • Lac Thinh I.Z
 • Khanh Phu I.Z 
 • Gian Khau I.Z
 • Tam Diep 1 I.Z
 • Tam Diep 2 I.Z
 • Phuc Son I.Z
 • Khanh Cu I.Z
 • Kim Son I.Z
 • Xich Tho I.Z
 • Son Ha I.Z
 • Long Binh An I.Z
 • Son Nam I.Z
 • Vinh Thai I.Z
 • Nam Yen Bai I.Z
 • Bac Van Yen I.Z
 • Au Lau I.Z
 • Minh Quan I.Z
 • Mong Son I.Z
 • Chu Trinh I.Z
 • Kim Hoa I.Z
 • Khai Quang I.Z
 • Binh Xuyen I I.Z
 • Binh Xuyen II I.Z
 • Ba Thien I I.Z
 • Ba Thien II I.Z
 • Son Loi I.Z
 • Chan Hung I.Z
 • Phuc Yen I I.Z
 • Phuc Yen II I.Z
 • Thang Long (Vinh Phuc) I.Z
 • Vinh Tuong I.Z
 • Tam Duong I I.Z
 • Tam Duong II I.Z
 • Song Lo I I.Z
 • Song Lo II I.Z
 • Lap Thach I I.Z
 • Lap Thach II I.Z
 • Thai Hoa – Lien Son – Lien Hoa I.Z
 • Nam Binh Xuyen I.Z
 • Vinh Thinh I.Z
 • Pho Noi A I.Z
 • Pho Noi B I.Z
 • Thang Long II I.Z
 • Minh Quang I.Z
 • Minh Duc I.Z
 • Yen My I I.Z
 • Yen My II I.Z
 • Tan Dan I.Z
 • Kim Dong I.Z
 • Ly Thuong Kiet I.Z
 • Vinh Khuc I.Z
 • Linkinh Park I.Z
 • Ngọc Long I.Z
 • Tho Hoang I.Z
 • Tan Phuc I.Z
 • Bai Say I.Z
 • Hoa Xa I.Z
 • My Trung I.Z
 • Bao Minh I.Z
 • My Thuan I.Z
 • Rang Dong I.Z
 • Y yen I.Z
 • Thanh An I.Z
 • Thinh Long I.Z
 • Hong Tien I.Z
 • Trung Thanh I.Z
 • Xuan Kien I.Z
 • Viet Hai I.Z
 • Dong Van I I.Z
 • Dong Van II I.Z
 • Dong Van III I.Z
 • Dong Van IV I.Z
 • Hoang Dong I.Z
 • Itahan I.Z
 • Hoa Mac I.Z
 • Thai Ha I.Z
 • Chau Son I.Z
 • Thanh Liem I.Z
 • Thuy Van I.Z
 • Trung Ha I.Z
 • Phu Ha I.Z
 • Cam Khe I.Z
 • Phu Ninh I.Z
 • Tam Nong I.Z
 • Ha Hoa I.Z
 • Dong Pho Moi I.Z
 • Tang Loong I.Z
 • Bac Duyen Hai I.Z
 • Tay Lao Cai I.Z
 • Binh Vang I.Z
 • Thanh Thuy I.Z
 • Mai Sơn I.Z

รายการและแผนที่นิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง

เขตเศรษฐกิจที่สำคัญภาคกลางประกอบด้วน 5 จังหวัดและเมืองขนาดใหญ่ เช่น Hue, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai และ Binh Dinh ซึ่งมีจำนวนประชากรคิดเป็น 7% ของประเทศ ภูมิภาคนี้มีเส้นถนนหลักที่วิ่งผ่าน เช่น ทางหลวง 1A (Hue – Dang Nang – Quang Nam – Quang Ngai – Binh Dinh) ทางหลวง 14B (Da Nang – Quang Nam) ทางหลวง 24C (Quang Ngai – Quang Nam) ทางหลวง 19B (Binh Dinh – Quang Ngai) …ในภูมิภาคนี้ยังมีท่าเรือที่สำคัญ เช่น ท่าเรือ Chan May (Hue) ท่าเรือ Da Nang, Tien Sa, Lien Chieu (Da Nang) ท่าเรือ Ky Ha (Quang Nam) ท่าเรือ Quy Nhon (Binh Dinh) …กลายเป็นเส้นเลือดของจราจรทางน้ำช่วยการขนส่งสินค้าได้ราบรื่น

นิคมอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้กำลังดำเนินการและผลิตสินค้าที่สำคัญ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องจักร์ อาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับนโยบายสนับสนุนการลงทุนของรัฐบาล

ban do cac khu cong nghiep mien trung vn en

 • Bac Vinh I.Z
 • VSIP Nghe An I.Z
 • Hoang Mai I I.Z
 • Hoang Mai II I.Z
 • WHAIZ I.Z
 • Dong Hoi I.Z
 • Tho Loc A I.Z
 • Tho Loc B I.Z
 • Tho Loc C I.Z
 • Nam Cam A I.Z
 • Nam Cam B I.Z
 • Nam Cam C I.Z
 • Nam Cam D I.Z
 • Tan Ky I.Z
 • Nghia Dan I.Z
 • Song Dinh I.Z
 • Phu Quy I.Z
 • Tri Le I.Z
 • Hoa Cam I.Z
 • Lien Chieu I.Z
 • Da Nang I.Z (An Don)
 • Hoa Khanh I.Z
 • Da Nang Seafood Service I.Z
 • Hoa Cam I.Z
 • Hoa Nhon I.Z
 • Hoa Ninh I.Z
 • Hoa Son I.Z
 • Gia Lach I.Z
 • Ha Vang I.Z
 • Dai Kim I.Z (Cau Treo)
 • Moc Huong I.Z
 • Formosa Ha Tinh I.Z
 • Vung Ang I.Z
 • Ky Anh I.Z
 • Phu Vinh I.Z
 • Hoanh Son I.Z
 • Northwest Dong Hoi  I.Z
 • North Dong Hoi  I.Z
 • Bang I.Z
 • Hon La Seaport I.Z
 • Hon La II I.Z
 • Cam Lien I.Z
 • Quan Hau Northwest I.Z
 • Suoi Dau I.Z
 • Ninh Thuy I.Z
 • Van Thang I.Z
 • Nam Cam Ranh I.Z
 • Hoa Binh I I.Z
 • Hoa Binh II I.Z
 • Sao Mai I.Z
 • Dak To I.Z
 • Bo Y I.Z
 • Hoa Phu I.Z
 • Phu Xuan I.Z
 • Le Mon I.Z
 • Dinh Huong I.Z
 • Bim Son A I.Z
 • Bim Son B I.Z
 • Lam Son – Sao Vang I.Z
 • Hoang Long I.Z
 • Bai Tranh I.Z
 • Ngoc Lac I.Z
 • Thach Quang I.Z
 • Nghi Son I.Z
 • Phu Tai I.Z
 • Long My I.Z
 • Nhon Hoa I.Z
 • Hoa Hoi I.Z
 • Cat Trinh I.Z
 • Binh Nghi – Nhon Tan I.Z
 • Becamex – Binh Dinh I.Z
 • Nhon Hoi A I.Z
 • Nhon Hoi B I.Z
 • Nhon Hoi C I.Z
 • Dien Nam – Dien Ngoc I.Z
 • Dong Que Son I.Z
 • Tam Thang I I.Z
 • Tam Thang II I.Z
 • Bac Chu Lai I.Z
 • Tam Anh I.Z
 • Tam Hiep I.Z
 • Chu Lai Trương Hai I.Z
 • Phu Xuan I.Z
 • Thuan Yen I.Z
 • An Phu I.Z
 • Northeast Song Cau I I.Z
 • Northeast Song Cau II I.Z
 • Hoa Hiep I I.Z
 • Hoa Hiep II I.Z
 • Hoa Tâm I.Z
 • Nam Phu Yen I.Z
 • Loc Son I.Z
 • Phu Hoi I.Z
 • Tan Phu I.Z
 • Tra Da I.Z
 • Le Thanh I.Z
 • Nam Pleiku I.Z
 • Phu Bai I.Z
 • Phong Dien I.Z
 • Tu Ha I.Z
 • La Son I.Z
 • Sai Gon – Chan May I.Z
 • Chan May – Lang Co I.Z
 • Quang Vinh I.Z
 • Phu Da I.Z
 • Phan Thiet I I.Z
 • Phan Thiet II I.Z
 • Ham Kiem I I.Z
 • Ham Kiem II I.Z
 • Son My I I.Z
 • Son My II I.Z
 • Tan Duc I.Z
 • Song Binh I.Z
 • Tuy Phong I.Z
 • Quang Phu I.Z
 • Tinh Phong I.Z
 • VSIP Pho Phong I.Z
 • Dung Quat I.Z
 • Sai Gon – Dung Quat I.Z
 • Binh Hoa – Binh Phuoc I.Z
 • Nam Dong Ha I.Z
 • Quan Ngang I.Z
 • Northwest Ho Xa I.Z
 • Phuoc Nam I.Z
 • Du Long I.Z
 • Thanh Hai I.Z
 • Ca Na I.Z
 • Tam Thang I.Z
 • Nhan Co I I.Z
 • Nhan Co II I.Z

รายชื่อและแผนที่นิคมอุตสาหกรรมในภาคใต้

ภูมิภาคเศรษฐกิจภาคใต้ประกอบด้วย 8 จังหวัดและเมืองขนาดใหญ่ ได้แก่ โฮจิมินห์ Binh Duong, Dong Nai, Long An, Binh Phuoc, Ba Ria – Vung Tau, Tien Giang, Tay Ninh ช่วยมีส่วนร่วม 40% ใน GDP และมีเงินลงทุน FDI คิดเป็น 42% ของเวียดนาม ภูมิภาคนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีทางหลวง 51, 1K (Dong Nai – Ba Ria – Vung Tau) ทางหลวง 3 (โฮจิมินห์ – Binh Phuoc) ทางหลวง 56 (Dong Nai – Ba Ria – Vung Tau) ทางหลวง 20 (Dong Nai – Lam Dong)….ที่วิ่งผ่านช่วยทำให้การเชื่อมโยงทางจราจรระหว่างจังหวัดและเมืองได้ง่ายขึ้น
นอกจากนั้น เมืองโฮจิมินห์และจังหวัด Ba Ria – Vung Tau ยังมีท่าเรือใหญ่ที่สุดในภาคใต้คือท่าเรือ Cat Lai ท่าเรือ Cai Mep -Thi Vai ช่วยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้สะดวกมากขึ้น
Binh Duong เป็นจังหวัดมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนามด้วยพื้นที่ 12.721 เฮกตาร์และนิคมอุตสาหกรรม 31 แห่ง Dong Nai มีจำนวนนิคมอุตสาหกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่เยอะที่สุดในประเทศ สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้วยู่ประมาณ84%
ภูมิภาคนี้มีแหล่งแรงงานคุณภาพสูงและหลากหลายที่สุดในประเทศ อุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ ไอที โทรคมนาคม การผลิตและแปรรูปทางการเกษตรใช้เทคโนโลยีสูงกำลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนเข้านิคมอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้ตามข้อกำหนดของกฤษฎีกา 31/2021/ND-CP

ban do khu cong nghiep mien nam 01 en

 • Le Minh Xuan I I.Z
 • Le Minh Xuan II I.Z
 • Le Minh Xuan III I.Z
 • Cat Lai I.Z
 • Binh Chieu I.Z
 • Vinh Loc I I.Z
 • Vinh Loc II I.Z
 • Vinh Loc III I.Z
 • Tan Thoi Hiep I.Z
 • Northwest Cu Chi I.Z
 • Hiep Phuoc I.Z
 • Tan Phu Trung I.Z
 • Tan Binh I I.Z
 • Tan Binh II I.Z
 • Tan Tao I.Z
 • Phong Phu I.Z
 • Dong Nam I.Z
 • An Ha I.Z
 • Pham Van Hai I.Z
 • Ho Chi Minh City Automobile Mechanical I.Z
 • Song Than I I.Z
 • Song Than II I.Z
 • Song Than III I.Z
 • Dong An I I.Z
 • Dong An II I.Z
 • Binh Duong I.Z
 • Viet Huong I I.Z
 • Viet Hương II I.Z
 • Tan Dong Hiep A I.Z
 • Tan Dong Hiep B I.Z
 • My Phuoc I I.Z
 • My Phuoc II I.Z
 • My Phuoc III I.Z
 • Binh An Textile and Garment I.Z
 • Mai Trung I.Z
 • Nam Tan Uyen I.Z
 • Kim Huy I.Z
 • Rach Bap – An Dien I I.Z
 • Rach Bap – An Dien II I.Z
 • Phu Tan I.Z
 • Dai Dang I.Z
 • Dat Cuoc I.Z
 • Bau Bang I.Z
 • Thoi Hoa I.Z
 • Protrade I.Z
 • VSIP I – Binh Duong I.Z
 • VSIP II – Binh Duong I.Z
 • Tan Binh I.Z
 • Cay Truong I.Z
 • Tan Lap I.Z
 • Binh Lap I.Z
 • Thuong Tan I.Z
 • Vinh Hiep I.Z
 • An Lap I.Z
 • Chon Thanh I I.Z
 • Chon Thanh II I.Z
 • Minh Hung – Han Quoc I I.Z
 • Minh Hung – Han Quoc II I.Z
 • Minh Hung – Han Quoc III I.Z
 • North Dong Phu A I.Z
 • North Dong Phu B I.Z
 • Dong Xoai I I.Z
 • Dong Xoai II I.Z
 • Dong Xoai III I.Z
 • Nam Dong Phu I.Z
 • Tan Khai I.Z
 • Viet Kieu I.Z
 • Becamex – Binh Phuoc I.Z
 • Minh Hung – Sikico I.Z (Anzone)
 • Hoa Lu I.Z
 • Agtex Long Binh I.Z
 • Amata I.Z
 • An Phuoc I.Z
 • Bau Xeo I.Z
 • Bien Hoa I I.Z
 • Bien Hoa II I.Z
 • Dau Giay I.Z
 • Giang Dien I.Z
 • Go Dau I.Z
 • Loc An – Binh Son I.Z
 • Long Khanh I.Z
 • Long Duc I I.Z
 • Long Duc II I.Z
 • Long Thanh I.Z
 • Long Binh I.Z (Loteco)
 • Long Binh I.Z
 • Nhon Trach I I.Z
 • Nhon Trach II I.Z
 • Nhon Trach III I.Z
 • Nhon Trach IV I.Z
 • Nhon Trach V I.Z 
 • Nhon Trach VI I.Z
 • Ong Keo I.Z
 • Tam Phuoc I.Z
 • Thanh Phu I.Z
 • Suoi Tre I.Z
 • Duc Hoa I I.Z
 • Phu An Thanh I.Z
 • Cau Tram I.Z
 • Long Hau I.Z
 • Nhut Chanh I.Z
 • Tan Duc I.Z
 • Tan Kim I.Z
 • Thuan Dao I.Z
 • Xuyen A I.Z
 • Southeast Asia I.Z
 • Nam Tan Tap I.Z
 • Duc Hoa III – Minh Ngan I.Z
 • Duc Hoa III – Long Duc I.Z
 • Duc Hoa III – Lien Thanh I.Z
 • Duc Hoa III – Slico I.Z
 • Duc Hoa III – Song Tan I.Z
 • Duc Hoa III – Muoi Day I.Z
 • Duc Hoa III – Long Viet I.Z 
 • An Nhut Tan I.Z
 • Phuc Long I.Z
 • Viet Phat I.Z
 • Tan Phu I.Z
 • Phuoc Dong Port I.Z
 • Thinh Phat I.Z
 • Hoa Binh I.Z
 • Anh Hong II I.Z
 • Tan Duc II I.Z
 • Vinh Loc II I.Z
 • Hai Son I.Z
 • Tan Do I.Z
 • Nam Thuan I.Z
 • Huu Thanh I.Z
 • Thu Thua I.Z
 • Bình Hiep I.Z
 • Kien Tuong I.Z
 • Prodezi I.Z
 • Tandoland I.Z
 • Hoang Loc I.Z
 • The Ky I.Z
 • Truong Hai I.Z
 • Phan Thiet I I.Z
 • Phan Thiet II I.Z
 • Ham Kiem I I.Z
 • Ham Kiem II I.Z
 • Son My I I.Z
 • Son My II I.Z
 • Tan Duc I.Z
 • Song Binh I.Z
 • Tuy Phong I.Z
 • Khanh An I.Z
 • Hoa Trung I.Z
 • Song Doc I.Z
 • Nam Can I I.Z
 • Nam Can II I.Z
 • Binh Long I.Z
 • Binh Hoa I.Z
 • Xuan To I.Z
 • Vam Cong I.Z
 • Hoi An I.Z
 • An Hiep I.Z
 • Giao Long I.Z
 • Phu Thuan I.Z
 • My Tho I.Z
 • Tan Huong I.Z
 • Long Giang I.Z
 • Soai Rap I.Z
 • Tan Phuoc I I.Z
 • Tan Phuoc II I.Z
 • Binh Dong I.Z
 • An Nghiep I.Z
 • Tran De I.Z
 • Song Hau I.Z
 • Dai Ngai I.Z
 • My Thanh I.Z
 • Nga Nam I.Z
 • Dien Nam – Dien Ngoc I.Z
 • Dong Que Son I.Z
 • Tam Thang I.Z
 • Tam Thang II I.Z
 • North Chu Lai I.Z
 • Tam Anh – Korea  I.Z
 • Tam Hiep I.Z
 • Chu Lai Truong Hai I.Z
 • Phu Xuan I.Z
 • Thuan Yen I.Z
 • An Dinh I.Z
 • Binh Tan I.Z
 • Dong Binh I.Z
 • Hoa Phu I.Z
 • Binh Minh I.Z
 • Long Duc I.Z
 • Cau Quan I.Z
 • Co Chien I.Z
 • Dinh An I.Z
 • Don Xuan – Don Chau I.Z
 • Ngu Lac I.Z
 • Sa Dec I.Z
 • Tran Quoc Toan I.Z
 • Song Hau I.Z
 • Song Hau II I.Z
 • Lai Vung I.Z
 • Tan Kieu I.Z
 • Ba Sao I.Z
 • Truong Xuan – Hung Thanh I.Z
 • Tra Kha I.Z
 • Lang TramI.Z
 • Ninh Quoi I.Z

ข้อมูลจาก: พอร์ทัลข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมเวียดนาม รายงานร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยอสังหาริมทรัพย์เวียดนาม (VIRES) และนิติยสารออนไลน์อสังหาริมทรัพย์เวียดนาม (Reatimes) นิติยสารคอมมิวนิสต์ นิติยสารการเงินธุรกิจ กฤษฎีกา 31/2021/ND-CP

อ่านเพิ่ม: ให้คำปรึกษาในการลงทุน – บริหารโครงการ
อ่านเพิ่ม: คลื่นการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม

แบ่งปัน