สำหรับการผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่ ความโปร่งใสเกี่ยวกับข้อมูลแหล่งกำเนิดสินค้าเป็นโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับการเกษตรในประเทศเพื่อสร้างแบรนด์และพัฒนาอย่างยั่งยืน DELCO ใช้เวลานานในการวิจัยกระบวนการผลิตทางการเกษตรสะอาดปลอดภัยในเวียดนาม เราและหุ่นส่วนของเราประสบความสำเร็จในการพัฒนาโซลูชัน IoT ใช้ในระบบการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์สำหรับภาคการเกษตร ซึ่งสามารถบันทึกทุกขั้นตอนในการเจริญเติบโตของพืช/สัตว์เศรษฐกิจอย่างอัตโนมัติ เก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ และสังเคราะห์เป็นรหัส QR บนผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าค้นหาดูรายละเอียดผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย

เป็นหนึ่งในบริษัทแรกที่ดำเนินโครงการเกษตรไฮเทคที่ได้ลงทุนมาอย่างดีโดยใช้อุปกรณ์ที่ประกอบในเวียดนาม สามารถเปลี่ยน-ปรับแต่งให้เหมาะกับสถานการณ์การผลิตจริงในประเทศ ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่มีมา DELCO สามารถให้คำปรึกษาและเสนอแนวทางในการทำเกษตรสมัยใหม่รวมกับอุปกรณ์ไฮเทค ช่วยให้ลูกค้าพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ

โครงการโดดเด่น

DELCO FARM.FI 1

ฟาร์มไฮเทค DELCO

บทบาทของ DELCO : ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

ดูรายละเอียด