ดึงดูดการลงทุนก่อสร้างโรงงานในจังหวัด Quang Ninh: ศักยภาพทางเศรษฐกิจและนโยบายสนับสนุนบริษัท FDI

Quang Ninh เป็นหนึ่งในจังหวัดชั้นนำในความเร็วของการพัฒนาและระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกัน ทันสมัย นอกจากนั้น Quang Ninh ถือว่าเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนการค้าที่สัมคัญที่สุดของเวียดนามกับประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่ดีเยี่ยม จังหวัดนี้กลายเป็นจังหวัดดึงดูดผู้ลงทุน FDI หลายๆ เจ้ามาสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ในจังหวัด Quang Ninh 

ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด Quang Ninh

Quang Ninh อยู่ในเขตสามเหลี่ยมทางเศรษฐกิจ Ha Noi – Hai Phong – Quang Ninh ซึ่งเป็นหนึ่งในสองเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม 

– ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวก: Quang Ninh อยู่ติดกับจังหวัด Hai Duong, Hai Phong, Bac Giang, Lang Son และอยู่ห่างจาก Ha Noi 3 ชั่วโมงเดินทาง สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมการเชื่อมโยงและพัฒนากิจกรรมการค้า การขนส่งสินค้า บริการและการร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจังหวัดข้างๆ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ Quang Ninh ก็ง่ายต่อการดึงดูดแรงงานจากจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ สร้างแหล่งแรงงานที่มากมายให้กับผู้ลงทุน FDI เมื่อมาสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรมใหญ่ของจังหวัด Quang Ninh นอกจากนั้น Quang Ninh ก็เป็นจังหวัดเดียวที่มีพรมแดนทางบก ทางทะเลและทางอากาศติดกับจีน สร้างเงื่อนไขที่สะดวกต่อการพัฒนาด้านการค้านานาชาติและการส่งออก การนำเข้าสินค้า

โครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนา: ปัจจุบัน Quang Ninh เป็นจังหวัดชั้นนำในความเร็วของการพัฒนาและความสมบูรณ์ของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสอดคล้องกันและทันสมัย ได้แก่: โครงสร้างพื้นฐานด้านจราจรเชิงกลยุทธิ์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม สนามบิน ท่าเรือ และบริการท่าเรือ โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจ จากรายงานของคณะบริหารเขตเศรษฐกิจจังหวัด Quang Ninh ปัจจุบัน 100% เขตอุตสาหกรรมในจังหวัด Quang Ninh ได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างดี มีระบบำบัดน้ำเสียรวมที่ผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม Quang Ninh ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดชั้นนำของประเทศในดัชนีขีดความสามารถการแข่งขันระดับจังหวัด (PCI)

ข้อดีที่พิเศษในทางโครงสร้างพื้นฐานคือเหตุผลทำให้นักลงทุนหลายๆ เจ้าเลือกสร้างโรงงานในจังหวัด Quang Ninh

โครงสร้างพื้นฐานด้านจราจร: ด้วยแนวคิดให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านจราจร  Quang Ninh ได้เริ่มลงทุนอย่างเต็มที่ในทางด่วน Ha Long – Hai Phong ทางด่วน Ha Long – Van Don ท่าอากาศยานนานาชาติ Van Don ท่าเรือโดยสารระหว่างประเทศ Hon Gai และหลายๆ โครงการด้านการจราจรเพื่อเชื่อมโยงถึงท่าเรือ เขตอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจในจังหวัด Quang Ninh

Quang Ninh ได้เปิดตัวทางด่วน Van Don – Mong Cai มูลค่าเกือบ 13.000 พันล้านด่อง (เมื่อเดือนกันยายน 2022) ซึ่งเป็นทางด่วนยาวที่สุดของเวียดนามและเชื่อมโยงกับ 3 ประตูชายแดนระหว่างประเทศ คือ Lao Cai, Huu Nghi และ Mong Cai นอกจากนั้นจังหวัดนี้ยังเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างเอเชียตะวันออก – เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียน – จีน มีความร่วมมือ “สองระเบียงหนึ่งวงเศรษฐกิจ” เวียดนาม – จีน และการร่วมมือระหว่างภูมิภาคของอ่าวตังเกี๋ย ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งของเขตเศรษฐกิจสำคัญในภาคเหนือและเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง

นอกจากนั้น Quang Ninh ยังมีท่าเรือ 4 แห่ง: ท่าเรือ Cai Lan ท่าเรือ Cua Ong ท่าเรือ Van Gia ท่าเรือ Mui Chua และ Yen Hung …ท่าเรือเป็นโครงสร้างพืนฐานทางจราจรที่สำคัญขช่วยเชื่อมโยงจังหวัด Quang Ninh กับภูมิภาคในและนอกประเทศ ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์

นโยบายดึงดูดการลงทุนสร้างโรงงานในจังหวัด Quang Ninh

เพื่อดึงดูดการลงทุน FDI เข้าเขตอุตสาหกรรมในจังหวัด Quang Ninh ทางจังหวัดได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในนโยบายเปิดกว้าง เอื้ออำนวยและส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนเข้าจังหวัด

ยังคงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านจราจรต่อไป วางแผนเพิ่มเส้นทางที่สำคัญหลายสาย

ในเวลาเร็วๆ นี้จังหวัดได้มีหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมต่อทางจราจร รับรองความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนมาสร้างโรงงานในจังหวัด Quang Ninh 

– เน้นในการใช้ทรัพยากรหลากหลายเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านจราจรให้ทันสมัยและสอดคล้องกันเพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ เขตอุตสาหกรรมและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

– จัดทำเสร็จสิ้นหลายเส้นทาง เช่น ทางด่วน Ha Long – Hai Phong ไปอำเภอ Dong Trieu เส้นทางที่เชื่อมโยงกับจังหวัด Lang Son และจังหวัด Bac Giang เส้นทางวิ่งตามชายฝั่งทะเล Ha Long – Cam Pha เชื่อมโยงกับ Van Don โครงสร้างพื้นฐานประตูชายแดนและชายแดน…

– ลงทุนท่าเรือ Van Ninh Mong Cai สร้างเส้นทางขนส่งสินค้า (cargo) ระหว่างท่าอากาศยาน Van Don และท่าอากาศยาน Can Tho เพื่อเชื่อมโยงอย่างเร็วที่สุดกับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง สร้างความสะดวกในการขนส่งสินค้าจากภาคใต้ไปภาคเหนือ ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่มาสร้างโรงงานในจังหวัด Quang Ninh

อ่านเพิ่ม: สร้างโรงงานใหม่หรือเช่าโรงงาน: ปัจจัยที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพสูง

เพื่อพัฒนาแหล่งแรงงานที่มีคุณภาพสูงตอบสนองความต้องการของเขตอุตสาหกรรมในจังหวัด Quang Ninh ได้จัดทำนโยบายดังต่อไปนี้:

  • ขยายสถาบันการศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอาชีพที่มีคุณภาพ
  • ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างแหล่งทรัพยากรที่คาดหวังกลับมาทำงานในจังหวัด 
  • จัดงบลงทุนให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม รับรองมีแรงงานคุณภาพสูงให้แก่ผู้ลงทุนที่สร้างโรงงานในจังหวัด Quang Ninh 
  • สร้างที่พักให้กับแรงงานในเขตอุตสาหกรรม ช่วยแรงงานมีที่อยู่อาศัยและสบายใจเพื่อทำงาน

โรงงาน Foxconn ในเขตอุตสาหกรรม Dong Mai จังหวัด Quang Ninh

ในปี 2022 แหล่งแรงงานของจังหวัดมีประมาณ 780.000 คน คุณภาพแรงงานได้ปรับปรุงอย่างชัดเจน สัดส่วนแรงงานผ่านการฝึกอบรมมากกว่า 85% ในนั้นแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาและมีใบรับรองเกือบ 50%

การสนับสนุนการลงทุน

ด้วยวัตถุประสงค์ส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนเข้าเขตอุตสาหกรรม คณะกรรมการประชาชนจังหวัดได้ประกาศนโยบาย 386/2012/QD/UBND กำหนดเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด Quang Ninh:

  • นโยบายสนับสนุนเช่น นโยบายที่ดิน (ยกเลิกภาษีที่ดิน ลดภาษีที่ดิน) สนับสนุนภาษีเงินได้ (ยกเลิกภาษีเงินได้ 2 ปี ลด 50% ภาษีเงินได้ภายใน 4 ปีถัดไปสำหรับโครงการลงทุนใหม่ในเขตอุตสาหกรรม ยกเว้นเขตอุตสาหกรรม Cai Lan และเขตอุตสาหกรรม Viet Hung) สนับสนุนภาษีการนำเข้าและส่งออก (ยดเลิกภาษีนำเข้าสำหรับวัตถุดิบ อุปกรณ์ สินค้าที่นำเข้าเพื่อผลิต ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก…) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการกวาดล้างเตรียมพื้นที่ สนับสนุนจัดทำระบบน้ำเสียในเขตอุตสาหกรรม สนับสนุนบริษัทต่างๆ ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตและทำธุรกิจ สนับสนุนสินเชื่อ…
  • ผู้ลงทุนจะได้รับนโยบายสนับสนุนเมื่อลงทุนสร้างโรงงานในจังหวัด Quang Ninh 
  • สร้างเงื่อนไขที่สะดวกที่สุดในขั้นตอนการบริหาร ที่ดิน รับรองสภาพแวดล้อมการลงทุนอย่างเปิดกว้าง สะดวก ยุติธรรมและโปร่งใส

เขตอุตสาหกรรม Song Thoai ที่เขตเศรษฐกิจชายฝั่งทะเล Quang yen – Quang Ninh เป็นสถานที่ที่ Foxconn เลือกลงทุนสร้างโรงงานใหม่ 2 แห่งด้วยขนาดการลงทุนมากกว่า 246 ล้านเหรียณสหรัฐ

สรุปผลของปี 2023 จังหวัด Quang Ninh ได้จัดอยู่ในลำดับที่ 3 ในรายการจังหวัดต่างๆ ที่มีการดึงดูด FDI ของเวียดนาม (รองลงมาจากเมืองโฮจิมินห์และฮานอยเท่านั้น) ด้วยจำนวนเงินลงทุน FDI ที่จดทะเบียนไว้คือ 3,11 พันล้านเหรียญสหรัฐ โต 31.3% เมื่อเทียบกับปี 2022 ในสองเดือนแรกของปี 2024 จังหวัดนี้ได้ดึงดูดการลงทุนอีก 471.12 ล้านเหรียญสหรัฐ โต 41.8% เมื่องเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว สัญญาว่าจะบรรลุเป้าหมายดึงดูดการลงทุน FDI มากถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกของปีนี้

รายชื่อเขตอุตสาหกรรมต่างๆ

รายชื่อเขตอุตสาหกรรมต่างๆ

1. เขตอุตสาหกรรม Cai Lan

– พื้นที่: 78 เฮกตาร์

– ที่อยู่: ตำบล Gieng Day และ Bai Chay เมือง Ha Long จังหวัด Quang Ninh

อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะดึงดูดการลงทุน: เนื่องจากเป็นเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัด Cai Lan จึงดึงดูดอุตสาหกรรมหลากหลาย ได้แก่: อุตสาหกรรมหนัก เช่น ต่อเรือ ผลิตวัสดุก่อสร้าง โลหะวิทยา ผลิตสารเคมี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล; อุตสาหกรรมหนัก เช่น ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า บริการ โลจิสติกส์ คลังสินค้า การค้า…..

2. เขตอุตสาหกรรม Viet Hung

– พื้นที่: 301 เฮกตาร์

– ที่อยู่: ตำบล Viet Hung เมือง Ha Long จังหวัด Quang Ninh 

อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะดึงดูดการลงทุน: อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและบริการส่งเสริมทางอุตสาหกรรม

3. เขตอุตสาหกรรม Hai Yen

– พื้นที่: 182,42 เฮกตาร์

– ที่อยู่: ตำบล Hai Yen เมือง Mong Cai จังหวัด Quang Ninh

อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะดึงดูดการลงทุน: อุตสาหกรรมไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค สิ่งทอ ประกอบเครื่องจักร อุตสาหกรรมเครื่องกลที่มีความแม่นยำสูง การแปรรูปสินค้าเกษตร ป่าไม้ ผลิตวัสดุก่อสร้าง แปรรูปอาหาร

4. เขตอุตสาหกรรม Dong Mai

– พื้นที่: 167,86 เฮกตาร์

– ที่อยู่: ตำบล Dong Mai อำเภอ Quang Yen จังหวัด Quang Ninh

อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะดึงดูดการลงทุน: เทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. เขตอุตสาหกรรมท่าเรือ Hai Ha

– พื้นที่: 4.988 เฮกตาร์ (ช่วงที่ 1: 660 เฮกตาร์)

– ที่อยู่: อยู่ใน 5 ตำบล: ตำบล Quang Dien ตำบล Quang Phong ตำบล Phu Hai ตำบล Quang Trung ตำบล Cai Chien อำเภอ Hai Ha จังหวัด Quang Ninh 

อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะดึงดูดการลงทุน: พัฒนาอุตสาหกรรมหลากลหาย ได้แก่ อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมเบา เช่น ไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน เครื่องกล สิ่งทอ และสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ …

6. เขตอุตสาหกรรม Song Khoai

– พื้นที่: 714 เฮกตาร์

– ที่อยู่: ตำบล Song Khoai ตำบล Dong Mai ตำบลCong Hoa ตำบล Minh Thanh อำเภอ Quang Yen จังหวัด Quang Ninh 

อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะดึงดูดการลงทุน: วัสดุก่อสร้าง เช่น ผลิตซิเมนต์ กระเบื้อง หิน คอนกรีต และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 

7. เขตอุตสาหกรรม Dam Nha Mac

– พื้นที่: 3.710 เฮกตาร์

– ที่อยู่: อำเภอ Quang Yen จังหวัด Quang Ninh

อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะดึงดูดการลงทุน: อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับท่าเรือ บริการท่าเรือ โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค แปรรูปอาหารทะเล

1. เขตอุตสาหกรรม Bac Tien Phong (อยู่ในเขตอุตสาหกรรมและบริการ Dam Nha Mac)

– พื้นที่: 1.192 เฮกตาร์

– ที่อยู่: อำเภอ Quang Yen จังหวัด Quang Ninh

2. เขตอุตสาหกรรม Nam Tien Phong (อยู่ในเขตอุตสาหกรรมและบริการ Dam Nha Mac)

– พื้นที่: 487,4 เฮกตาร์

– ที่อยู่: ทางใต้ของตำบล Tien Phong ตำบล Quang Yen จังหวัด Quang Ninh 

3. เขตอุตสาหกรรม Bach Dang (อยู่ในเขตอุตสาหกรรมและบริการ Dam Nha Mac)

– พื้นที่: 176,45 เฮกตาร์

– ที่อยู่: ตำบล Lien Vi อำเภอ Quang Yen จังหวัด Quang Ninh 

8. เขตอุตสาหกรรม Hoanh Bo

– พื้นที่: 681 เฮกตาร์

– ที่อยู่: ตำบล Hoanh Bo เมือง Ha Long จังหวัด Quang Ninh 

อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะดึงดูดการลงทุน: อุตสาหกรรมหนัก เช่น ต่อเรือ ผลิตวัสดุก่อสร้าง ก่อสร้าง โลหะวิทยา ผลิตสารเคมี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล อุตสาหกรรมเบา เช่น ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า บริการ โลจิสติกส์ คลังสินค้า การค้า ..

9. เขตอุตสาหกรรม Dong Trieu

– พื้นที่: 150 เฮกตาร์

– ที่อยู่: ตำบล Hong Thai Dong อำเภอ Dong Trieu จังหวัด Quang Ninh 

อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะดึงดูดการลงทุน: ผลิตวัสดุก่อสร้าง แปรรูปสินค้าเกษตร ประมง ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ คลังสินค้า การค้า…

 10. นิคมอุตสาหกรรม Cam Pha 1

พื้นที่: 400 เฮกตาร์

– ที่อยู่: เมือง Cam Pha จังหวัด Quang Ninh

11. เขตอุตสาหกรรม Tien Yen

– พื้นที่: 150 เฮกตาร์

– ที่อยู่: ตำบล Dong Ngu อำเภอ Tien Yen จังหวัด Quang Ninh 

อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะดึงดูดการลงทุน: แปรรูปสินค้าเกษตรและประมง ผลิตวัสดุก่อสร้าง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คลังสินค้า การค้า โลจิสติกส์…

12. นิคมอุตสาหกรรม Bac Cai Bau

– พื้นที่: 550 เฮกตาร์
– ที่อยู่: อำเภอ Van Don อยู่ในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจชายฝั่งทะเล Van Don

13. นิคมอุตสาหกรรม Bac San Bay

– พื้นที่: 450 เฮกตาร์
– ที่อยู่: อำเภอ Van Don อยู่ในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจชายฝั่งทะเล Van Don

14. นิคมอุตสาหกรรมและบริการโลจิสติกส์ Van Ninh

– พื้นที่: 2000 เฮกตาร์
– ที่อยู่: เมือง Mong Cai อยู่ในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจประตูชายแดน Mong Cai

15. นิคมอุตสาหกรรม Hai Ha 1

– พื้นที่: 713,8 เฮกตาร์
– ที่อยู่: อำเภอ Hai Ha อยู่ในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจประตูชายแดน Mong Cai

16. นิคมอุตสาหกรรม Hai Ha 2

– พื้นที่: 743,5 เฮกตาร์
– ที่อยู่: อำเภอ Hai Ha อยู่ในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจประตูชายแดน Mong Cai

ในฐานะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานของหลายๆ โครงการขนาดใหญ่ของเกือบทุกจังหวัดในภาคเหนือ DLECO จึงมั่นใจสามารถให้คำแนะนำ – ออกแบบได้ดีในทุกขั้นตอนของโครงการเมื่อผู้ลงทุนต้องการสร้างโรงงานในจังหวัด Quang Ninh

ข้อมูลอ้างอิง: คณะบริหารเขตอุตสาหกรรมจังหวัด Quang Ninh คณะส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในจังหวัด Quang Ninh หนังสือพิมพ์การลงทุน หนังสือพิมพ์จังหวัด Quang Ninh หนังสือพิมพ์ประชาชน….

อ่านเพิ่ม: Quang Ninh รับการลงทุน FDI เกือบ 1,7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

แบ่งปัน