หลักเกณฑ์ในการออกแบบสำนักงานและโรงอาหารของโรงงาน

การลงทุนให้สำนักงานและโรงานอาหารของโรงงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งนอกจากการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วยังช่วยยกรับดับแบรนด์ของบริษัทด้วย

นอกจากการทำโรงผลิตหลายชั้น การลงทุนทำสำนักงานและโรงอาหารก็เป็นแนวโน้มหลักในการออกแบบ – ก่อสร้างโรงงานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของ แบรนด์เท่านั้น สำนักงานและโรงอาหารยังเป็นความแสดงที่ชัดเจนที่สุดให้กับนโยบายของบริษัทที่มีต่อพนักงาน – ปัจจัยที่สำคัญสำหรับผู้ลงทุนและคู่ค้าต่างชาติ ต่อไปนี้คือหลักเกณฑ์สำคัญในการออกแบบสำนักงานและโรงอาหารของโรงงาน

tieu chi thiet ke vp cantin nha may 1 VSUN

โครงการเฟอร์นิเจอร์สำนักงานโรงงานที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ – ก่อสร้าง

ออกแบบ – จัดวางสำนักงานโรงงาน

การจัดวาง

มีหลายวิธีการในการจัดวางสำนักงาน: สำนักงานต่อจากโรงผลิต สำนักงานอยู่ข้างในโรงผลิต สำนักงานบนชั้นสองของโรงผลิตหรือสำนักงานแยกออกจากโรงผลิต …อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเป็นวิธีการใดก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้:

  • ลดฝุ่น เสียงดัง: สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมมักจะมีการเกิดฝุ่น ฝุ่นละอองและเสียงดัง ดังนั้นต้องเลือกวิธีการออกแบบ เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมที่สุดเพื่อลดฝุ่นและเสียง รักษาสุขภาพให้กับทำงาน
  • การจราจรที่สะดวก: แผนกรับผิดชอบทางเทคนิคและบุคคล แผนกติดตามการผลิตมักจะต้องเดินทางระหว่างสำนักงานและโรงผลิต รวมถึงการต้อนรับลูกค้าและคู่ค้าภายนอก เพราะฉะนั้น ต้องออกแบบการจราจรให้สะดวกที่สุด ป้องกันการขัดขวางระหว่างเส้นทางจราจร
  • รับรองความสวยงาม: รับรองความกลมกลืนในสถาปัตยกรรมของโรงงานทั้งหมด ช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าที่มาเยี่ยมชม

2 Nha may nganh cong nghiep o to

โครงการสำนักงานที่ต่อจากโรงผลิต ข้างหน้าสำนักงานเป็นโชว์รูมแนะนำผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ ทั้งหมดของโรงงานได้ออกแบบ-ก่อสร้างโดยผู้รับเหมาทั่วไป DELCO

เฟอร์นิเจอร์สำนักงานในโรงงาน

รับรองความสวยงามและความประทับใจของแบรนด์

หลายคนมักจะคิดว่าความประทับใจในแบรนด์ของบริษัทแค่อยู่ที่โลโก้บริษัท อยู่ที่เครื่องแบบบริษัทหรืออยู่ที่นามบัตร ซึ่งความคิดอย่างนี้ไม่ถูกต้อง ความประทับใจเกี่ยวกับแบรนด์ของบริษัทได้แสดงในการออกแบบสำนักงานทั้งหมด: ตั้งแต่โทนสีของเฟอร์นิเจอร์ การตกแต่งและจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในสำนักงาน บริษัทใหม่ๆ เน้นที่ความคิดสร้างสรรค์และการมีปฎิสัมพันธ์มักจะให้ความสำคัญของพื้นที่ที่เปิด ทำให้พนักงานสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนงานได้ง่าย สำหรับบริษัทใหญ่มีโครงสร้างบุคลากรที่ซับซ้อนมักจะแยกห้องตามแผนกเพื่อความเงียบและประสิทธิภาพในการทำงานอิสระ

tieu chi thiet ke vp cantin nha may 3 HAEM

สำนักงานโรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เขตอุตสาหกรรม Song Khe – Noi Hoang ด้วยเฟอร์นิเจอร์อย่างเรียบง่ายแบบดั้งเดิม โทนสีหรูหรา ทั้งหมดของโรงงานได้ออกแบบ-ก่อสร้างโดยผู้รับเหมาทั่วไป DELCO

ในทำนองเดียวกัน สไตล์การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ก็บ่งบอกถึงวัฒนธรรม บุคลิกภาพและความสนใจของบริษัทได้อย่างมาก สไตล์ออกแบบเฟอร์นิเจอร์อุตสาหกรรม (Industrial Interior Design) ใช้วิสดุดิบ บุคลิกเส้นสายแข็งแกร่งแสดงความโอบอ้อมอารี ทันสมัย สร้างความประทับใจอย่างมาก สไตล์ออกแบบสำนักงานเขียวด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และแสงที่นุ่มนวลสายตาสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับธรรมชาติ สไตล์เรียบง่ายแบบดั้งเดิมด้วยโทนสีสว่างได้จัดวางอย่างเรียบร้อยสร้างความรู้สึกง่างาม สุภาพและเป็นระเบียบ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของบริษัท บุคลิกภาพและวัฒนธรรมของแบรนด์เพื่อหน่วยงานปรึกษาการออกแบบจะออกแบบให้เหมาะสมที่สุด

tieu chi thiet ke vp cantin nha may 4 VSUN

โถงต้อนรับของสำนักงานโรงงานด้วยโทนสีแดงและขาวที่เป็นแบรนด์ VSUN โดยใช้วัสดุเป็นหินและลายไม้คุณภาพสูง ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ – ก่อสร้างของโครงการ

มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้งาน

ประสิทธิภาพของสำนักงานจะส่งผลโดยตรงกับประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มพนักงานสำนักงานในบริษัท เพราะฉะนั้น นอกจากไสตล์การออกแบบแล้ว การจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน…ก็ต้องพิจารณาอย่างดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลประโยชน์การใช้งาน โต๊ะทำงานต้องได้ออกแบบถูกต้องตามรูปแบบ ขนาด เพื่อมีพื้นที่วางคอมพิวเตอร์และหน้าจอทำงาน วัสดุต้องมีความแข็งแรงทนทานสูง เก้าอี้ทำงานของพนักงานต้องรับรองท่าทำงานที่สบาย ลดผลกระทบต่อกระดูกสันหลังและคอ รับรองสุขภาพให้กับผู้ทำงาน

นอกจากนั้น ระบบตู้เอกสาร โต๊ะประชุมและระบบเครื่องพิมพ์ ปริ้นเอกสารก็ต้องจัดวางให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของบริษัท สำหรับบริษัท start – up หรือบริษัทใหม่ในด้านเทคโนโลยี คงไม่จำเป็นต้องมีโต๊ะประชุมขนาดใหญ่หรือตู้เอกสารหรือระบบดครื่องพิมพ์ ปริ้นและถ่ายเอกสารที่ซับซ้อน ในทางกลับกัน สำหรับบริษัทเก่าแก่หรือทำธุรกิจมีลักษณะพิเศษก็ต้องให้ความสำคัญกับห้องประชุม ตู้เอกสารเพื่อรักษาความลับและเครื่องพิมพ์ เครื่องปริ้น เครื่องถ่ายเอกสารให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานของบริษัท

tieu chi thiet ke vp cantin nha may 5 VSUN

โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน ระบบตู้เก็บเอกสารที่โรงงาน VSUN Bac Ninh ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ – ก่อสร้างของโครงการ

ระบบเครื่องกลไฟฟ้า

ระบบเครื่องกลไฟฟ้าต้องรับรองการทำงานของทั้งโรงงานโดยทั่วไป และของสำนักงานโดยเฉพาะ เพื่อรับรองเงื่อนไขการทำงานของสำนักงานโรงงานเมื่อออกแบบระบบเครื่องกลไฟฟ้าต้องพิรารณาประเด็นต่อไปนี้:

  • ระบบ HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditionin) : ต้องรับรองความสามารถการทำความเย็น ระบายอากาศและเพิ่มความอุ่นในฤดูหนาว ขึ้นหยู่กับพื้นที่ใหญ่หรือเล็กเพื่อจะตัดสินใจเลือกประเภทของเครื่องปรับอากาศ เครื่องระบายอากาศให้เหมาะสม รับรองคุณภาพอากาศในสำนักงาน
  • ระบบแสงสว่าง: ทั้งต้องยึดตามแนวคิดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ทั้งต้องรับรองแสงสว่างที่เหมาะสมเพื่อทำงาน แสงสว่างมากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสมาธิของพนักงาน
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง: ถ้าผู้ลงทุนมีความต้องการจ่ายไฟให้กับส่วนหนึ่งของสำนักงานหรือทั้งหมดของสำนักงานเมื่อมีปัญหาไฟดับ ผู้ลงทุนจะต้องคุยกับผู้รับเหมาเพื่อคำนวณจำนวน กำลังการผลิตของเครื่องกำเนินไฟสำรองให้เหมาะสม

ออกแบบระบบโรงอาหาร

Canteen/โรงอาหารของโรงงานก็เป็นรายการที่ผู้ลงทุนให้ความสำคัญในช่วงเร็วๆ นี้ โรงอาหารจำเป็นต้องรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร รับรองความกว้างขวาง โปร่งโล่งสบายเพื่อสุขภาพของพนักงาน จากนั้นรับรองความต่อเนื่องในการผลิตของโรงงาน

ตำแหน่ง ขนาดและการจารจร

ตำแหน่งของโรงอาหารต้องได้ออกแบบให้สะดวกเพื่อพนักงานจากทุกแผนกเดินทางมาได้เร็วที่สุด ประหยัดเวลาเวลาเดินทางจะช่วยพนักงานมีเวลาพักผ่อนเพิ่มเติม นอกจากนั้น การออกแบบพื้นที่ในโรงอาหารก็ต้องเน้นความสะดวกเพื่อพนักงานได้มีเวลาพักผ่อนสบายที่สุด

โรงอาหารของโรงงานมักจะมีขนาดใหญ่เพื่อให้บริการกับพนักงานทั้งหมดของโรงงาน ดังนั้น เมื่อออกแบบโรงอาหารก็ต้องคำนวณจำนวนนักงานทำงานในทุกแผนกและแต่ละกะเพื่อโรงอาหารมีขนาดพอเพียงสามารถให้บริการจำนวนคนได้มากที่สุด

tieu chi thiet ke vp cantin nha may 6 HAEM

พื้นที่โรงอาหารที่แยกออกจากโรงผลิต กว้างขวาง โปร่งเย็นของโรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ HAEM VINA ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ – ก่อสร้างของโครงการ

รับรองสุขอนามัยอาหาร

โรงอาหารของโรงงานควรจัดวางแยกชัดเจนแต่ละพื้นที่: พื้นที่วางโต๊ะทานข้าว พื้นที่เตรียมอาหาร พื้นที่ทำอาหาร พื้นที่รวบรวมจานและอาหารเหลือ พื้นที่ห้องน้ำ…แต่ละพื้นที่ต้องได้ออกแบบให้เหมาะสม รับรองความสะอาด สุขอนามัย

tieu chi thiet ke vp cantin nha may 7 DAINESE

พื้นที่โรงอาหารที่โรงงานผลิตอุปกรณ์กีฬาที่เขตอุตสาหกรรม Yen Binh จังหวัด Thai Nguyen ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ – ก่อสร้างของโครงการ

พื้นที่ทานข้าวของพนักงานต้องได้ออกแบบให้กว้างขวาง โปร่งโล่ง ระบายอากาศได้ดีไม่เพียงทำให้สุขภาพจิตของพนักงานดีขึ้นหลังจากเวลาทำงานที่เครียดเท่านั้นแต่ยังช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในโรงงานด้วย

tieu chi thiet ke vp cantin nha may 8 VSUN

พื้นที่โรงอาหารด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตู้ครัวได้จัดวางเหมาะสมที่เขตอุตสาหกรรม Thuan Thanh II จังหวัด Bac Ninh ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ – ก่อสร้างของโครงการ

สำหรับโรงงานที่มีโรงครัว ก็ต้องให้ความสำคัญกับระบบจ่ายน้ำ ระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียเนื่องจากอาหารที่ต้องแปรรูปมีปริมาณมาก ในน้ำเสียจะมีสิ่งปรก สารเคมี เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส น้ำมัน…ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ง่ายต่อการอุตตันท่อ สร้างเงื่อนไขให้กับแบคทีเรีย ระบบบำบัดน้ำเสียต้องได้คำนวณอบ่างรอบครอบตามขนาดของโรงอาหาร ช่วยโรงอาหารทำงานมีประสิทธิภาพ รับรองสุขอนามัยอาหารและปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนดเรื่องน้ำเสียที่ปล่อยทิ้งของเขตอุตสาหกรรม

_ บทความนี้ได้จัดเขียนโดยทีมสร้างเนื้อหาของ DELCO® Construction ลิขสิทธิ์ของบทความบนเว็บไซต์ delco-construction.com เป็นของ DELCO® Construction โปรดอย่าคัดลอกหรือแก้ไขภาพหรือเนื้อหาใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก DELCO® —

 

แบ่งปัน

error: Content is protected !!