เดนมาร์กเป็นผู้ลงทุน FDI ที่มีจำนวนเงินลงทุนเข้าเวียดนามมากที่สุดใน 5 เดือนต้นปี 2022

แซงหน้าสิงคโปร์ เดนมาร์กเป็นผู้นำในรายการประเทศและดินแดนที่มีเงินลงทุน FDI จดทะเบียนใหม่ในเวียดนามมากที่สุดใน 5 เดือนต้นปี 2022

เดนมาร์กเป็นผู้นำในการลงทุน FDI เข้าเวียดนามช่วง 5 เดือนแรกของปี 2022

ใน 47 ประเทศและดินแดนที่มีโครงการลงทุนใหม่ที่ได้อานุมัติในเวียดนามช่วง 5 เดือนต้นปี 2022 เดนมาร์กเป็นผู้ลงทุนที่ใหญ่ที่สุดด้วยจำนวนโครงการแค่ 3 โครงการแต่จำนวนเงินลงทุนถึง 1,32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตกอยู่ที่ 32,1% ในงบการลงทุนทั้งหมดที่จดทะเบียนใหม่ อยู่อันดับที่สองคือสิงคโปร์ด้วยจำนวนเงินลงทุน 798,4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตกอยู่ที่ 19,4% รองลงมาคือประเทศจีนด้วยจำนวนเงินลงทุน 505,3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตกอยู่ที่ 12,3% ญี่ปุ่นมีจำนวนเงินลงทุน 428,7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตกอยู่ที่ 10,4% และไต้หวันมีจำนวนเงินลงทุน 296,5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตกอยู่ที่ 7,2%

Top 10 quốc gia có vốn FDI đăng ký cấp mới nhiều nhất tại VN

เงินลงทุน FDI ของเดนมาร์กส่วนใหญ่มาจากโครงการโรงงาน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของ LEGO Group (ผลิตของเล่นเด็ก) และโครงการโรงงาน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐของ Pandora Group ทั้งสองบริษัทนี้ต่างเลือกลงทุนเข้าเขตอุตสาหกรรม VSIP 3, Binh Duong และประกาศโรงงานของเขาจะใช้พลังงานหมุนวัยนทั้งหมด

Nhà máy mới của LEGO rộng 44ha với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ USD
โรงงานใหม่ของ LEGO กว้าง 44 เฮกตาร์ด้วยงบการลงทุนทั้งหมดมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเทศที่ลงทุน FDI เข้าเวียดนามมากที่สุดในช่วงต้นปี 2022

สิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นประเทศรองลงมาจากเดนมาร์กในการลงทุน FDI ที่จดทะเบียนใหม่ในเวียดนาม โครงการลงทุนของบริษัทที่มาจากสิงคโปร์ในเวียดนามช่วง 5 เดือนต้นปีเน้นในอุตสาหกรรมแปรรูปและการผลิตด้วย 706 โครงการ การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย 190 โครงการ การผลิตไฟฟ้าด้วย 42 โครงการ

ปัจจุบันสิงคโปร์มีการลงทุนใน 51/63 จังหวัดของเวียดนาม นับถึงสิ้นเดือนเมษายน 2022  Ho Chi Minh, Ha Noi, Binh Duong เป็น 3 จังหวัดผู้นำในการรับการลงทุนจากสิงคโปร์ ในนั้นจำนวนเงินที่สิงคโปร์ลงทุนใน Ho Chi Minh ทั้งหมดคือ 11,8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Ha Noi คือ 7,87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและ Binh Duong คือ 5,4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือจังหวัด Bac Ninh, Long An, Quang Nam…..

เกาหลี – จีน –ญี่ปุ่น

ถ้ามองในจำนวนโครงการ เกาหลีเป็นประเทศที่มีจำนวนโครงการมากที่สุดด้วยจำนวน 112 โครงการได้อนุญาตในช่วงเวลาจากวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2022 รองลงมาคือประเทศจีนด้วยจำนวน 75 โครงการ สิงคโปร์มีจำนวน 73 โครงการ ญี่ปุ่นมีจำนวน 67 โครงการ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (จีน) มีจำนวน 34 โครงการ….

Hàn Quốc dẫn đầu về số lượng dự án được cấp phép trong giai đoạn 1/1 đến 20/5/2022
เกาหลีเป็นผู้นำในจำนวนโครงการที่ได้อนุญาตในช่วงวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2022

ประเภทธุรกิจที่ดึงดูด FDI มากที่สุดคือ

อันดับที่หนึ่งคืออุตสาหกรรมแปรรูป ผลิตมีสัดส่วนการลงทุนถึง 58,6% ในจำนวนเงินลงทุนที่ได้จดทะเบียน อันดับที่สองคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วนถึง 25,6% ในจำนวนเงินลงทุนที่จดทะเบียน เกี่ยวกับสถานที่การลงทุนมี Binh Duong, Bac Ninh, Ho Chi Minh เป็นสามจังหวัดมีการดึงดูด FDI มากที่สุดตามลำดับในช่วง 5 เดือนต้นปี

Phần lớn các nhà đầu tư FDI chọn rót vốn vào Bình Dương
ส่วนใหญ่ผู้ลงทุน FDI เลือกลงทุนเข้า Binh Duong

นับถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2022 โครงการลงทุนจากต่างประเทศได้เบิกจ่ายไปแล้ว 7,71 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โต 7,8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2021 ดังนั้น หลังจากความลำบากของช่วง Covid -19 เศรษฐกิจ Viet Nam มีการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วและมีสัญญาญที่ดีในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ดูเพิ่มเติม: รายงานการดึงดูดการลงทุน FDI ในเวียดนามปี 2023: ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยดึงดูดผู้ลงทุนจากทั่วโลก

แบ่งปัน