z1542606414250 52d598bfd67f8692e211a259f13dba45

คำมั่นสัญญาของเรา

  • 100% โครงการตามกำหนดเวลา.
  • 100% โครงการ ไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม so với kế hoạch.
  • โปร่งใสในการสื่อสารเชิงพาณิชย์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับเอกสารโครงการ ให้คำปรึกษา ประมูลราคา ดำเนินการ ส่งมอบจนถึงการรับประกันและการบำรุงรักษา
  • เคียงคู่ไปกับลูกค้าในทุกขั้นตอน, ตลอดจนหลังการรับประกันและการบำรุงรักษา

2007

ก่อตั้ง

90 +

โครงการ

70 +

พาร์ทเนอร์

100 +

วิศวกร

การรับรอง

โซลูชั่นครบวงจร

เราให้บริการโซลูชั่นแบบซิงโครนัสตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ การก่อสร้าง ไปจนถึงระบบ MEP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการก่อสร้าง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และปรับเปลี่ยน บำรุงรักษาง่าย ตอบสนองความต้องการด้านการผลิตของบริษัทลูกค้า

คุณภาพโครงการ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโครงการที่ทนทาน สวย ให้ความสำคัญความปลอดภัยของโครงการและระหว่างการก่อสร้างเสมอ ในขณะเดียวกันก็รับประกันประสิทธิภาพการผลิตอย่างดีที่สุดโดยใช้ ‘smart factory’ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของโรงงาน

ความโปร่งใสทางการเงิน

เราเปิดเผยแผนทางการเงินทั้งหมดอย่างชัดเจนทันทีที่ลงนามในสัญญาจนถึงตอนส่งมอบโครงการ และรับรองจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับแผนที่ตกลงกันไว้แต่แรก

โซลูชั่นที่เหมาะสม

เราเสนอโซลูชั่นที่ยืดหยุ่นทั้งในแง่ของรายการก่อสร้างและต้นทุน เหมาะสมตามรูปแบบการผลิตของโรงงาน คุณลักษณะของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

นโยบายการรับประกัน

เราตรวจสอบโครงการอย่างใกล้ชิดหลังขั้นตอนการก่อสร้าง บำรุงรักษางานในช่วงระยะเวลารับประกัน ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการซ่อมบำรุงและการซ่อมแซมแม้หลังจากการรับประกัน

โปร่งใสในการสื่อสารเชิงพาณิชย์

DELCO มุ่งมั่นที่จะโปร่งใสในกระบวนการทั้งหมดของการเข้าหาและดำเนินโครงการ