Bac Ninh มีครบทุกปัจจัยเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

เป็นจังหวัดมีพื้นที่เล็กที่สุดของเวียดนาม – มีเพียง 822,68km2 แต่ Bac Ninh มีชื่อเสียงที่เป็น “ศูนย์กลางของ FDI” ในประเทศ ได้ผู้ลงทุนหลายๆ เจ้าเลือกเพื่อมาก่อสร้างโรงงาน

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวก

Bac Ninh อยู่ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่สำคัญ Ha Noi – Hai Phong – Quang Ninh อยู่ติดกับศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ ห่างจาก Ha Noi แค่ 40 นาทีเดินทาง ห่างจากสนามบิน Noi Bai แค่ 30 นาทีเดินทางและห่างจาก Hai Phong แค่ 2 ชั่วโมงเดินทาง ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและขนส่งสินค้า Bac Ninh เหมาะสมกับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตขนาดใหญ่เป็นอย่างยิ่ง

Bắc Ninh nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh

Bac Ninh อยู่ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่สำคัญ Ha Noi – Hai Phong – Quang Ninh

ภูมิประเทศที่ราบเรียบ ธรณีวิทยาที่มั่งคง

ผู้ลงทุนหลายเจ้าเลือกก่อสร้างโรงงานที่ Bac Ninh เนื่องจากที่นี่มีภูมิประเทศและธรณีวิทยาที่ราบเรียบและมั่นคง พื้นที่ที่เป็นภูเขาใน Bac Ninh มีสัดส่วนน้อย (0,53%) เมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด ด้วยภูมิประเทศที่ราบเรียบ ผู้ลงทุนจะไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อสำรวจ ถมที่ปรับพื้น….ก่อนสร้างโรงงาน

ธรณีวิทยาเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้ ในโครงการต่างๆ ที่ DELCO เคยทำที่เขตอุตสาหกรรม Bac Giang, Hung Yen, Ha Nam, Vinh Phuc, Binh Duong…..Bac Ninh เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีพื้นดินที่แข็งแรงรับน้ำหนักได้ดี ความลึกของเสาฐานรากเพื่อถึงชั้นดินแข็งแรงแค่ประมาณ 16-22 เมตร ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายไม่มากในการตอกเสา ทำฐานรากโรงงานหรือปรับปรุงพื้นดิน

อ่านเพิ่มเติม: 3 เหตุผลที่นักลงทุนเลือกก่อสร้างโรงงานที่ Bac Ninh

ระบบคมนาคม

นอกจากมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวกแล้ว Bac Ninh ยังมีระบบคมนาคมที่พัฒนาหลากหลายรูปแบบ ทางบก ทางรถไฟ ทางเรือ ซึ่งสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างเขตและส่งออกสินค้าไปตลาดต่างประเทศ เช่น จีน สหรัฐอเมริกา ยุโรป…

Bắc Ninh là một trong những tỉnh có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước

ระบบคมนาคมทางบกมีทางหลวง 1A ทางด่วน 18 และทางหลวง 38 ซึ่งเชื่อมโยง Bac Ninh กับจังหวัดอื่นๆ เช่น Ha Noi, Lang Son, Ha Long, Hai Phong, Hai Duong ….ช่วยการโลจิสติกส์ ขนส่งสินค้าภายในภูมิภาคได้รวดเร็วและง่าย

Giao thông Bắc Ninh
ระบบคมนาคมของ Bac Ninh ยังสะดวกในการส่งออกสินค้าไปตลาดส่งออกขนาดใหญ่ของเวียดนาม เช่น จีน สหรัฐอเมริกา ยุโรป….สินค้าได้ส่งไปประเทศจีนผ่านทางรถไฟข้ามประเทศเชื่อมระหว่าง Bac Ninh กับด่านชายแดน Lang Son จากกลางใจเมืองของ Bac Ninh ถึงท่าเรือ Hai Phong ใช้เวลาเดินทางแค่ 2 ชั่วโมง ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจาก Bac Ninh ไปสหรัฐอเมริกาและยุโรปจะสะดวกมาก นอกจากนั้น Bac Ninh ยังอยู่ติดกับสนามบิน Noi Bai – หนึ่งใน 2 สถานที่ขนส่งสินค้าทางอากาศขนาดใหญ่และจำนวนมากที่สุดของประเทศ

Cảng Hải Phòng

นอกจากนั้น ระบบแม่น้ำที่เชื่อโยงกับระบบท่าเรือแม่น้ำ ท่าเรือทะเลของภาคเหนือได้สร้างภูมิประเทศแบบเปิดให้กับ Bac Ninh เพื่อพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจทางน้ำ – ช่วยผู้ลงทุนขนส่งสินค้าจำนวนมากด้วยค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางอากาศ

นโยบายดึงดูดการลงทุน FDI

Bac Ninh เป็นผู้นำในการผลิตอุตสาหกรรมและผู้นำของประเทศในการดึงดูด FDI ในสองเดือนแรกของปี 2022 Bac Ninh ได้จัดทำหลายๆ นโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุนตามแนวทาง “2 น้อย 3 สูง 5 พร้อม”

2 น้อย คือ ใช้แรงงาน้อย ใช้พื้นที่น้อย เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีพื้นที่ธรรมชาติน้อยที่สุด Bac Ninh จึงให้ความสำคัญกับโครงการเทคโนโลยีสูงซึ่งประหยัดแรงงานและพื้นที่

3 สูง คือ งบการลงทุนสูง ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงและเทคโนโลยีสูง Bac Ninh เน้นในคุณภาพของโครงการแทนที่จำนวนโครงการ จังหวัดสนับสนุนโครงการที่มีงบการลงทุนสูง สร้างประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสูง วัตถุประสงค์ของนโยบายเหล่านี้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการเติบโตของเศรษฐกิจ

5 พร้อมคือ พื้นที่พร้อม ทรัพยากรมนุษย์พร้อม พร้อมปฏิวัติ พร้อมสนับสนุนและพร้อมเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค Bac Ninh เร่งการเตรียมพื้นที่เขตอุตสาหกรรม กลุ่มเขตอุตสาหกรรม สร้างพื้ที่ให้กับผู้ลงทุน ไม่หยุดหยั้งในการปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ปฏิวัติขั้นตอนบริหาร มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนและแก้ไขปัญหาหลัง COVID -19 ในบริบทที่บริษัทต่างๆ ถูกรับผลกระทบที่รุนแรงจาก COVID-19 การที่พร้อมเคียงคู่กับผู้ลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาได้ช่วย Bac Ninh สร้างความรู้สึกที่ดีเพื่อดึงดูด FDI

นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนูษย์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2017 Bac Ninh ได้ประกาศหนังสือหมายเลข 680/QD-คณะกรรมการประชาชนเกี่ยวกับการอนุมัติการปรับแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัด Bac Ninh ถึงปี 2020 และแนวทางถึงปี 2030 วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของนโยบายนี้คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัด Bac Ninh เพื่อมีจำนวนพอและมีความสามารถที่ดี เชียวชาญในเทคนิค ทำงานเป็นมืออาชีพ คล่องแคล่ว คิดสร้างสรรค์ แม้ว่าไม่มีข้อดีในเรื่องจำนวนแรงงานเหมือน Hai Phong, Hai Duong….แต่ Bac Ninh มีแรงงานที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนในด้านมนุษย์

นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม

Bac Ninh เสนอลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรมอย่างเสมอ วันที่ 13 มีนาคมปี 2021 Bac Ninh ได้อนุมัติหนังสือหมายเลข 347/QD-TTG ในนโยบายลงทุนโครงการลงทุนก่อสร้างและทำการค้าโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม Gia Binh II ด้วยงบการลงทุนเกือบ 4,000 พันล้านด่อง วันที่ 26 มีนาคม ปี 2021 Bac Ninh ได้รับการอนุมัติหนังสือหมายเลข 451/QD-TTG สำหรับโครงการก่อสร้างและทำการค้าโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม Que Vo 3 – หมู่ 2 ด้วยงบการลงทุนทั้งหมดเกือบ 2.780 พันล้านด่อง โครงการเขตอุตสาหกรรม Que Vo 3 ใช้ในการผลิตและทำธุรกิจประเภท: อุตสาหกรรมประกอบ เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องกลที่มีความแม่นยำสูง วัสดุก่อสร้างภายในที่มีคุณภาพสูง แปรรูปผลิตภัณฑ์หลังเก็บเกี่ยว

Khu công nghiệp Quế Võ 3 phục vụ sản xuất kinh doanh các ngành công nghiệp lắp ráp, cơ điện, cơ khí chính xác,...

เขตอุตสาหกรรม Que Vo 3 เพื่อใช้ในการผลิตและทำธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมประกอบ เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องกลที่มีความแม่นยำสูง….

นโยบายสนับสนุนการลงทุน

ตามข้อที่ 6 มติ 1 พระราชกฤษฏีกาหมายเลข 91/2014/ND-CP วันที่ 1 ตุลาคม 2014 ของรัฐบาลที่แก้ไข เพิ่มเติมจากข้อที่ 3 มติ 16 พระราชกฤษฏีกาหมายเลข 218/2013/ND-CP ระบุว่ายกเว้นเขตอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่มีเงื่อนไขแเศรษฐกิจและสังคมที่สะดวก บริษัทอื่นๆ ที่เช่าที่ดิน เช่าโรงงานในเขตอุตสาหกรรมในจังหวัด Bac Ninh จะได้รับนโยบายสนับสนุนการลงทุน ดังนี้

  • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลใน 2 ปีแรก
  • ลด 50% ภาษีเงินได้นิติบุคคลใน 4 ปีภัดไป

อ่านเพิ่มเติม: Bac Ninh เป็นผู้นำในการดึงดูด FDI ในสองเดือนต้นปี 2022

รายการเขตอุตสาหกรรมใน Bac Ninh

ปัจจุบันในจังหวัด Bac Ninh มีเขตอุตสาหกรรมรวม 15 แห่ง บริษัทใหญ่ๆ โดยเฉพาะบริษัทด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมหนัก…..ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานที่ Bac Ninh เช่น Samsung (เกาหลี) Canon (ญี่ปุ่น) Foxconn (ไต้หวัน) ABB (สวิตเซอร์แลนด์) Amkor Techonology (เกาหลี) Curious Seiki (ญี่ปุ่น)….

Bản đồ phân bố Khu công nghiệp Bắc Ninh

Bac Ninh เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีเขตอุตสาหกรรมเยอะที่สุดในประเทศ

1. เขตอุตสาหกรรม Tien Son

ที่ตั้ง: อยู่ติดกับจุดตัดกันระหว่างทางหลวง 1 และทางหลวงจังหวัด 295B อยูในพื้นที่ระหว่าง 2 อำเภอ Tien Du และ Tu Son, Bac Ninh

ขนาด: 449 เฮกตาร์ ได้แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วง

2. เขตอุตสาหกรรม Yen Phong 1

ที่ตั้ง: ตำบล Long Chau อำเภอ Yen Phong จังหวัด Bac Ninh

ขนาด: 658 เฮกตาร์

3. เขตอุตสาหกรรม Yen Phong 2

ที่ตั้ง: ทางหลวง 18 อยู่ในพื้นที่ของตำบล Hoa Tien, Tam Giang, Dong Tien,Cho อำเภอ Yen Phong, Bac Ninh

ขนาด: 1200 เฮกตาร์

4. เขตอุตสาหกรรม Que Vo 1

ที่ตั้ง: ตำบล Nam Son อำเภอ Que Vo, Bac Ninh

ขนาด: 640 เฮกตาร์

5. เขตอุตสาหกรรม Que Vo 2

ที่ตั้ง: ทางหลวง 18 ตำบล Ngoc Xa อำเภอ Que Vo, Bac Ninh

ขนาด: 270 เฮกตาร์

6. เขตอุตสาหกรรม Que Vo 3

ที่ตั้ง: ทางหลวง 18 ตำบล Ngoc Xa อำเภอ Que Vo, Bac Ninh

ขนาด: 530 เฮกตาร์

7. เขตอุตสาหกรรม Dai Dong – Hoan Son

ที่ตั้ง: จุดตัดระหว่างทางด่วน Ha Noi – Lang Son และทางหลวงจังหวัด 295 อำเภอ Tien Du, Bac Ninh

ขนาด: 400 เฮกตาร์

8. เขตอุตสาหกรรม Nam Son – Hap Linh

ที่ตั้ง: อำเภอ Nam Son เมือง Bac Ninh และตำบล Yen Gia อำเภอ Que Vo, Bac Ninh

ขนาด:1000 เฮกตาร์

9. เขตอุตสาหกรรม HANAKA

ที่ตั้ง:อยู่ติดกับทางหลวง 1A อำเภอ Dong Nguyen ตำบล Tu Son, Bac Ninh

ขนาด: 74 เฮกตาร์

10. เขตอุตสาหกรรม Gia Binh

ที่ตั้ง: ตำบล Dai Bai อำเภอ Gia Binh, Bac Ninh

ขนาด: 250 เฮกตาร์

11. เขตอุตสาหกรรม Thuan Thanh 1

ที่ตั้ง: อยู่ในพื้นที่ระว่างสามตำบล Nghia Dao, Tram Lo และ Ninh Xa อำเภอ Thuan Thanh, Bac Ninh

ขนาด: 250 เฮกตาร์

12. เขตอุตสาหกรรม Thuan Thanh 2

ที่ตั้ง: ทางหลวง 38 ใกล้กับตำบล Ho อำเภอ Thuan Thanh, Bac Ninh

ขนาด: 250 เฮกตาร์

13. เขตอุตสาหกรรม Thuan Thanh 3

ที่ตั้ง:อยู่ในพื้นที่ระหว่างตำบล Khuong Thanh, Dai Dong Thanh, Song Ho, Gia Dong, Dinh To, Hoai Thuong ของอำเภอ Thuan Thanh, Bac Ninh

ขนาด: 300 เฮกตาร์

14. เขตอุตสาหกรรม Viet Nam – Singapore Bac Ninh

ที่ตั้ง: เส้นถนนใหญ่ Huu Nghi ตำบล Phu Chau อำเภอ Tu Son, Bac Ninh

ขนาด: 500 เฮกตาร์

15. เขตอุตสาหกรรม Gia Binh 2

ที่ตั้ง: อยู่ในพื้นที่ระหว่างตำบล Nhan Thang, Binh Duong, Thai Bao และ Van Ninh อำเภอ Gia Binh, Bac Ninh

ขนาด: 261,8 เฮกตาร์

Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới chọn xây dựng nhà máy ở Bắc Ninh 

หลายๆ บริษัทใหญ่ในโลกเลือกก่อสร้างโรงงานที่ Bac Ninh

DELCO ได้ให้คำปรึกษา ออกแบบและก่อสร้างหลายโรงงานที่ Bac Ninh เช่น: โรงงานที่ชาญฉลาด Power Plus Technology (เขตอุตสาหกรรม Que Vo 3) โรงงาน Curious Seiki 1&2 (เขตอุตสาหกรรม Tien Son) โรงงาน Akebono Kasei (เขตอุตสาหกรรม Tien Son)…

ดังนั้น DELCO เข้าใจอย่างดีในดีข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนบริหารการลงทุน นโยบายสนับสนุนการลงทุน ข้อกำหนดต่างๆ ของคณะบริหารเขตอุตสาหกรรมใน Bac Ninh….ตลอดจนเงื่อนไขธรณีวิทยา สภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน…..

เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ DELCO จึงสามารถช่วยให้คำปรึกษาผู้ลงทุนในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างโรงงานที่ Bac Ninh ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษา สำรวจ ออกแบบ – ก่อสร้างโรงงานจนถึงการติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้า (MEP)

 

ที่มาของข้อมูล: เว็บพอร์ทัลจังหวัด Bac Ninh, Vietnamplus, หนังสือพิมพ์ออนไลน์ VOV, หนังสือพิมพ์ Bac Ninh

แบ่งปัน