หมวดหมู่: กิจกรรมของบริษัท

DELCO แบ่งปันการบริหารลูกค้าที่เป็นบริษัทก่อสร้างกับพนักงานธนาคารเกือบ 200 คน

ในบริบทผู้ลงทุนในและนอกประเทศกำลังกลับมาลงทุนในเวียดนาม […]

Read More

DELCO รับสมัครงานหลายตำแหน่ง: ผู้จัดการสถานที่ก่อสร้าง ผู้เชียวชาญฝ่ายโครงการ วิศวกรออกแบบไฟฟ้า

ปัจจุบัน DELCO กำลังขยายแผนกและสรรหาพนักงานในหลายตำแหน่ […]

Read More