DELCO รับสมัครตำแหน่งผู้จัดการหน้างาน

จำนวน: 02 ตำแหน่ง

– แผนก: สถานที่ก่อสร้าง

ลักษณะงาน

 • บริหารจัดการงานทั้งหมดของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและส่งมอบโครงการ
 • จัดทำแผนทั้งหมดของโครงการ: แผนความคืบหน้า แผนการใช้แรงงาน แผนการใช้วัสดุ แผนใช้งบประมาณ แผนดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย แผนระบบดับเพลิง…
 •   บริการตั้งแต่การเบิกเงินจนถึงการเอกสารรับรองคุณภาพโครงการ จ่ายเงิน
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อจัดทำรายงาน บริหารจัดการงานที่หน้างาน
 • ประสานงานกับผู้ลงทุน กับทางให้คำปรึกษาและติดตามงาน กับทางให้คำปรึกษาการออกแบบและหน่วยงานอื่นๆ ในท้องถื่น….เพื่อดำเนินการก่อสร้างและตรวจรับ ส่งมอบโครงการตามข้อดำหนด
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติ

1. เพศ: ชาย (อายุ 30-45 ปี)

2. วุฒิการศึกษา

 • จบปริญญาตรีหรืออนุปริญญา (ก่อสร้างหรือวิศวกร)
 • สาขา: ก่อสร้างโยธา – อุตสาหกรรม หรือเครื่องกล เครื่องกล ไฟฟ้าอัตโนมัติ
 • ผู้สมัครงานมีใบรับรองการกำกับดูแลโครงการก่อสร้างโบธาและอุตสาหกรรมระดับ III ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ประสบการณ์ในการทำงาน

 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านก่อสร้างโยธา อุตสาหกรรม เครื่องกลไฟฟ้า 7-10 ปี 
 • เคยเป็นผู้จัดการหน้างาน/รองผู้จัดการหน้างานโครงการโยธาระดับ II หรืออุตสาหกรรมระดับ III ขึ้นไป
 • เคยทำงานกับโครงการ FDI ก็เป็นข้อได้เปรียบ

4. ความสามรถเฉพาะด้านและเทคนิค

 • มีเทคนิคการวางแผนและบริหารการดำเนินการ
 • มีเทคนิคการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดำเนินการและควบคุมโครงการ ควบคุมความเสี่ยง
 • สามารถประเมินประสิทธผลของแผนการก่อสร้าง
 • เทคนิคอื่นๆ: การสื่อสาร การนำเสนอ การจัดการปัญหา การเจรจาต่อรอง การทำงานเป็นทีม…..
 • โปรแกรม: สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD หรือ Autodesk Revit และ MS Project ได้ดี
 • อื่นๆ : ใช้ Word, Excel, Outlook ได้ดี

สวัสดีการที่ได้รับ

 • รายได้: 20.000.000 ด่องขึ้นไป/เดือน หรือเจรจาตามระดับความสามารถ (ทดลองงาน: 1 เดือน)
 • ได้ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นมืออาชีพ
 • ได้จ่ายค่าประกันสังคม ประกันสุขภาพตามข้อกำหนดของรัฐบาล
 • ได้รับสวัสดิการของบริษัท: ได้จัดให้ไปเที่ยวปีละครั้ง สุขสันต์วันเกิด…
 • โบนัสเงินเดือนเดือน 13 เป็นอย่างน้อยและโบนัสจากประสิทธิภาพของโครงการ
 • ได้ลาพักร้อนและหยุดเทศกาลตามกฏหมาย

วิธีการสมัครงาน

ผู้สมัครงานส่ง CV ผ่าน email: tuyendung@delco.com.vn ชื่อ email: สมัครงาน – ตำแหน่ง – ชื่อและนามสกุลผู้สมัครงาน

ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมผู้สมัครงานสามารถติดต่อเราผ่าน fanpage ที่ https://www.facebook.com/Delco.com.vn หรือ email: info@delco.com.vn

 

แบ่งปัน