DELCO รับสมัครตำแหน่งสร้างเนื้อหา – Team Marketing

ด้วยแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและความต้องการในการสื่อสารดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นทุกวัน DELCO Construction รับสมัครตำแหน่งสร้างเนื้อหาดิจิทัลอยู่ในทีม Marketing ด้วยเงินเดือนที่เหมาะสมและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมืออาชีพ

1. ผู้ฝึกงาน Content Marketing (paid-internship)

คุณสมบัติ

– มีความสามารถในการอ่าน – เขียนภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษได้ดี

– ผู้ที่กำลังศึกษาในสายการสื่อสาร หนังสือพิมพ์ Marketing……

– ถ้ายังไม่มีประสบการณ์จะได้รับการอบรม

ลักษณะงาน

– เข้าร่วมในการจัดทำแผนเขียนเนื้อหาดิจิทัลทุกสัปดาห์ ทุกเดือน และทุกไตรมาส

– ดำเนินการสร้างเนื้อหาดิจิทัลในช่องทาง Website, PR, SEO…..

– เข้าร่วมการสำรวจ วิเคราะห์ลูกค้า จากนั้นวางแผนกลยุทธ์ Digital Marketingที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้กับบริษัท

สิทธิ

– ได้รับเงินเดือนในระหว่างฝึกงาน

– มีตราประทับยืนยันการการฝึกงาน

– ได้เรียนรู้และเข้าร่วมกับงาน Marketing ระดับนานาชาติของบริษัท

– มีโอกาสเป็นพนักงานประจำและมีอนาคตเติบโตในการงาน: Digital Marketing Specialist, Senior Digital Content Specialist …….

– สภาพแวดล้อมการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ เป็นกันเอง และเป็นมืออาชีพ

– ทำงานที่สำนักงาน: อย่างน้อย 18 ชั่วโมง/สัปดาห์

Navy Modern Career Expo Facebook Post

2. พนักงาน Content Marketing part – time

คุณสมบัติ

– ผู้ที่มีประสบการณ์ในงานสร้างเนื้อหาดิจิทัล (digital content marketing)

– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆ (Photoshop, Canva, AI, Indesign……) สามารถใช้โปรแกรมจัดทำ clip มีความสามารถเกี่ยวกับความสวยงาม สีสัน และเลย์เอาต์……

– ให้โอกาสกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการ นำเสนอเนื้อหาใน format digital (website, landing page, social dedia, Emagazine…..) ก่อน

– ให้โอกาสกับผู้ที่มีเทคนิคที่ดีในการจัดสร้างเนื้อหาเรื่องราวหรือมีประสบการณ์สำรวจคำสำคัญจากนั้นจะจัดทำแผนสร้างเนื้อหาดิจิทัล

ลักษณะงาน

– เข้าร่วมในการจัดทำแผนเขียนเนื้อหาดิจิทัลทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาส

– ดำเนินการสร้างเนื้อหาดิจิทัลในช่องทาง Websit, Fanpage, PR, Performance Marketing, SEO….

– ติดตาม สำรวจจากนั้นเสนอแผนเพื่อดำเนินการ social madia อย่างมีประสิทธิภาพให้กับบริษัท

– เข้าร่วมการสำรวจ วิเคราะห์ลูกค้า จากนั้นวางแผนกลยุทธ์ Digital Marketing ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้กับบริษัท

สิทธิ

– เงินเดือนที่แข่งขัน

– Bonus ตามประสิทธิภาพของการทำงาน

– สภาพแวดล้อมการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ เป็นกันเอง เป็นมืออาชีพ

– มีโอกาสเป็นพนักงานประจำและมีอนาคตเติบโตในการงาน: Conten Marketing Specialist, Digital Marketing Manager…..

– ทำงานที่สำนักงาน: อย่างน้อย 18 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้สมัครงานส่ง CV ผ่าน email: tuyendung@delco.com.vn, ชื่อเรื่อง email: สมัครงาน – ตำแหน่ง – ชื่อและนามสกุลของผู้สมัครงาน

แบ่งปัน

error: Content is protected !!