DELCO รับสมัครหัวหน้าวิศวกรเครื่องกลไฟฟ้า (MEP)

– จำนวน: 01 ตำแหน่ง

– แผนก: สถานที่ทำงาน

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานเครื่องกลไฟฟ้าของโครงการ
 • แบ่งมอบหน้าที่ให้กับกลุ่มวิศวกรหน้างานที่ตนเองบริหาร
 • รับแบบวิธีการดำเนินการที่ได้อนุมัติ อ่านและเข้าใจแบบได้ดี สามารถหาสิ่งผิดพลาดในข้อมูลที่มีและแจ้งให้ผู้บริหาร
 • วิเคราะห์ ประเมินความต้องการต่างๆ จากนั้นเสนอแนวทางการก่อสร้างให้เหมาะสม รับรองความคืบหน้าตามแผนและข้อกำหนดต่างๆ ทางเทคนิค
 • จัดทำแบบวิธีการดำเนินการ  และประเมินค่าใช้จ่ายการดำเนินการเมื่อได้มอบหมาย
 • วางแผนการใช้วัสดุ แรงงาน เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อรับรองความคืบหน้าตามแผน
 • ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ความคืบหน้าและความปลอดภัยที่สถานที่ก่อสร้าง
 • ติดตามควบคุมผู้รับเหมาช่วงเพื่อรับรองดำเนินการถูกต้องตามสัญญาและแบบ
 • ตรวจรับงานก่อสร้างของผู้รับเหมาช่วงและกลุ่มก่อสร้างแต่ละกลุ่ม
 • รับผิดชอบงานที่ได้มอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติ

1. เพศ: ชาย

2.วุฒิการศึกษา:

 • จบปริญญาตรีหรืออนุปริญญาสาขาก่อสร้างหรือคมนาคม ไฟฟ้า ไฟฟ้าอัตโนมัติ

3. ประสบการณ์ในการทำงาน

 • มีประสบการณ์ 3-5 ทำงานออกแบบหรือดำเนินการก่อสร้าง
 • ผู้ที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ความสามารถเฉพาะด้านและเทคนิค

 • ความสามารถในการวิเคาระห์ สื่อสาร เจรจาต่อรอง ทำงานเป็นทีมได้
 • พร้อมที่จะทำงานล่วงเวลาและเดินทางเพื่อธุรกิจตามความต้องการของงานและสถานที่ก่อสร้าง
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเองและมีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงาน มีความทะยอทะยาน ความซื่อสัตย์และคุณธรรมในการทำงาน

สวัสดิการที่ได้รับ

 • รายได้: 13-17.000.000 ด่อง/เดือน หรือเจรจาตามระดับความสามารถ (ทดลองงาน: 1 เดือน)
 • ได้ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นมืออาชีพ
 • ได้จ่ายค่าประกันสังคม ประกันสุขภาพตามข้อกำหนดของรัฐบาล
 • ได้รับสวัสดิการของบริษัท: ได้จัดให้ไปเที่ยวปีละครั้ง จัดงานสุขสันต์วันเกิด…
 • โบนัสเงินเดือนเดือน 13 เป็นอย่างน้อยและโบนัสจากประสิทธิภาพของโครงการ
 • ได้ลาพักร้อนและหยุดเทศกาลตามกฏหมาย

วิธีการสมัครงาน

ผู้สมัครงานส่ง CV ผ่าน email: tuyendung@delco.com.vn ชื่อ email: สมัครงาน – ตำแหน่ง – ชื่อและนามสกุลผู้สมัครงาน

ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมผู้สมัครงานสามารถติดต่อเราผ่าน fanpage ที่ https://www.facebook.com/Delco.com.vn หรือ email: info@delco.com.vn

 

แบ่งปัน