ภาคชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2022

โรงงาน MEIKO TOWADA Vietnam

โรงงาน Channel Well Technology Viet Nam

บริษัท ANNEX Electronics จำกัด

โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2020

โรงงานเทคโนโลยี Power Plus

ดูโครงการอื่นๆ ในสาขาอื่นๆ