GDP เวียดนามในไตรมาส II ปี 2022 โต 7,72% ซึ่งสูงสุดในทศวรรษที่ผ่านมา - Delco Construction

GDP เวียดนามในไตรมาส II ปี 2022 โต 7,72% ซึ่งสูงสุดในทศวรรษที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติทั่วไปให้ว่า GDP ในไตรมาส II ปี 2022 โต 7,72% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และเป็นอัตราการเติมโตสูงที่สุดในช่วงปี 2011 -2021

เศรษฐกิจของเวียดนามหลังจากรับผลกระทบจากโควิด

การเติบโตของ GDP ในใตรมาส II เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ข่วงปี 2011-2021

ด้วยการกระทบจากโควิด – 19 และผลกระทบจากการขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกคาดว่าจะลดลงแต่เศรษฐกิจเวียดนามยังมีการเติบโตทางบวกเนื่องจากการจัดทำนโยบายการคลังและการเงิน สร้างเศรษฐกิจแบบเปิดพร้อมกับการป้องกันเชื้อโรค รับรองการมั่นคงทางสังคมและสนับสนุนการงาน ส่งเสริมการฟื้นฟูบริษัท สหกรณ์ ธุรกิจครัวเรือน….

ในภาพรวมของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตรกรรม เศรษฐกิจการป่าไม้ และเศรษฐกิจการประมงโตขึ้น 2,78% (มีส่วนร่วม 5,07%) ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างโต 7,70% (มีส่วนร่วม 48,33%) ในนั้นอุตสาหกรรมแปรรูปและการผลิตมีส่วนสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยขนาดการเติบโตถึง 9,66% ภาคบริการเติบโต 6,60% (มีส่วนร่วม 46,60%)

การเติบโตของ GDP ใน 6 เดือนแรกเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตสูง

ภาคอุตสาหกรรมใน 6 เดือนแรกปี 2022 มีอัตราการเติบโต 8,48%

อุตสาหกรรมสำคัญหลายประเภทมีความเติบโตสูงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า เช่น: ผลิตเครื่องแต่งกายโต 23,3% ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าโต 22,2% ผลิตยาโต 17,5%….

โครงสร้าง GDP ในไตรมาส I ปี 2022

ในปี 2021 การผลิตและทำธุรกิจถูกหยุดซะงักเนื่องจากผลกระทบมาจากโรคโควิดและนโยบายการปิดล้อม กักตัว หลายๆ บริษัทผลิตเจอปัญหาตกลดยอดผลิตและขาดแคลนแรงงาน ปัจจุบัน กิจกรรมการผลิตและทำธุรกิจกำลังได้ฟื้นฟูขึ้นมา

GDP ของเวียดนามในไตรมาสแรกของปี 2564 เพิ่มขึ้น 4.8% การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI เพิ่มขึ้น 18.5%

เวียดนามดึงดูดมากกว่า 14 พันล้านดอนลาร์สหรัฐจากการลงทุน FDI ในครึ่งแรกของปี 2022

ตามข้อมูลของฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ ในครึ่งแรกของปี 2022 จำนวนเงินลงทุน FDI ทั้งหมดที่จดทะเบียนใหม่ ปรับเพิ่มและรวมทุนซื้อหุ้นในเวียดนามมากถึง 14 พันล้านดอนลาร์สหรัฐ โต 8,9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าและเป็นการเตบโตที่ดีที่สุดในครึ่งปีแรกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คุณ Do Nhat Hoang หัวหน้าฝ่ายการลงทุนต่างประเทศกล่าวว่า “การที่ผู้ลงทุนปรับเพิ่มเงินลงทุนอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้แสดงให้เห็นผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมการลงทุนของเวียดนามจึงตัดสินใจลงทุนขยายโครงการที่มีอยู่” 

อุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตอยู่ในอันดับชั้นนำของการดึงดูดการลงทุนในเวียดนาม ตัวเลขในครึ่งแรกของปีนี้คือเกือบ 8,84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เกือบ 63% จำนวนเงินลงทุนที่จดทะเบียนทั้งหมด แนวโน้มในช่วงปีเร็วๆนี้คือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เน้นในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเช่น การผลิต การประกอบอุปกรณ์ ชี้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์…..

การดูงดู FDI เน้นลงทุนเข้าโครงการเทคโนโลยีขั้นสูงและ “สะอาด” มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้รวมกับกลยุทธ์การพัฒนาเขียวและสัญญาใน COP26 ได้ทำให้เวียดนามกลายเป็นจุดที่มีกระแสการลงทุนที่มีคูณภาพมากขึ้นและ “เขียว” ขึ้นทุกวัน

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์การลงทุน

เดนมาร์กเป็นผู้ลงทุน FDI ที่มีจำนวนเงินลงทุนเข้าเวียดนามมากที่สุดใน 5 เดือนต้นปี 2022

แบ่งปัน

error: Content is protected !!