ภาคชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการขยายโรงงาน Channel Well Technology

โครงการขยายโรงงาน Power Plus Technology

โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2022

โรงงาน MEIKO TOWADA Vietnam

โรงงาน Channel Well Technology Viet Nam

บริษัท ANNEX Electronics จำกัด

โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2020

โรงงานเทคโนโลยี Power Plus