รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: DELCO (Viet Nam)
โครงการ: ฟาร์มไฮเทค DELCO
ที่ตั้ง: หมู่บ้าน Nguyen Duc อำเภอ Thuan Thanh จังหวัด Bac Ninh
เวลา: 04/2017 – 10/2017 (ระยะที่ 1); 02/2018 – 07/2018 (ระยะที่ 2)
บทบาท: ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

ฟาร์มไฮเทค DELCO