ฟาร์มไฮเทค DELCO - Delco Construction
ฟาร์มไฮเทค DELCO
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: DELCO (Viet Nam)
  • โครงการ: ฟาร์มไฮเทค DELCO
  • ที่ตั้ง: หมู่บ้าน Nguyen Duc อำเภอ Thuan Thanh จังหวัด Bac Ninh
  • เวลา: 04/2017 – 10/2017 (ระยะที่ 1); 02/2018 – 07/2018 (ระยะที่ 2)
  • บทบาท: ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

ฟาร์มไฮเทค DELCO

โครงการโรงงานอุปกรณ์กีฬายุโรป เฟส 2

โครงการโรงงานอุปกรณ์กีฬายุโรป

โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Vietnam แห่งที่ 2 – เฟส 2