ฟาร์มไฮเทค DELCO
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: DELCO (Viet Nam)
  • โครงการ: ฟาร์มไฮเทค DELCO
  • ที่ตั้ง: หมู่บ้าน Nguyen Duc อำเภอ Thuan Thanh จังหวัด Bac Ninh
  • เวลา: 04/2017 – 10/2017 (ระยะที่ 1); 02/2018 – 07/2018 (ระยะที่ 2)
  • บทบาท: ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

ฟาร์มไฮเทค DELCO

โครงการขยายฟาร์มเทคโนโลยีขั้นสูงของ DELCO – โรงเลี้ยงไก่ 3

โครงการโรงงาน DAINESE เวียดนาม – ช่วงที่ 2

โครงการโรงงาน DAINESE เวียดนาม